Momenteel zijn er rituelen gaande in Israël met betrekking tot de 'herbouw' van de Tempel van Salomo.

Koning Salomo bouwde een 'tempel' voor de Heere God. En wie was die Heere God dan wel?!

Dat zou JHWH zijn (ook YHWH op zijn Engels) en dat brengt ons geen stap verder uiteraard... en die medeklinkers zijn ontdaan van klinkers en zodoende kunnen we van alles invullen. JaHaWaHa, JaHeWaHe, JeHiWeHa, JiHeWaHo enzovoorts, maar kijken we naar de klinkers die aangehecht zijn aan de klank van de medeklinkers, dan zien/horen we het volgende: JeHaWeHa. Ik vermoed dat die JHWH dezelfde figuur is als Marduk (Babylonië) en Bel en Baäl (Palestina/Kanaän) en Ra (Egypte)... ofwel de oudste zoon van Ea, Enki of Ptah. De schepper en de Vader van de mens.

Heel sympathiek dat koning Salomo een 'tempel' bouwde voor de Heere God... of deed hij dat in opdracht van die zelfde God?! En wat is een 'tempel' eigenlijk. Volgens de meesten (bijbelgeleerden/theologen) is de 'tempel' een heilige plaats! Jaaa zo kan ik het ook. Een heilige plaats gebouwd voor de eeuwigheid en opgetrokken uit steen. Anders dan de 'Tent der Samenkomst' in de woestijn. Die was opgebouwd uit zeilen met palen, doeken en een tent... en dat was handig omdat deze steeds afgebroken en weer opgebouwd moest worden. Koning Salomo bouwde het 'Huis des Heren' in Jeruzalem op de berg Moria (743 meter boven NAP). De berg Moria is een vlakke rots, een tafelberg zeg maar... en de berg Moria wordt vereenzelvigd met de heilige berg Zion.

xxx

xxx

Ich Bau dir ein Schloss...

De berg Moria werd dus berg Zion/Sion... en de tafelberg verschaft Jeruzalem de naam; 'rots van het plein'. En dat plein (het tempelplein met tempelcomplex) heeft een behoorlijk formaat; namelijk 300 x 500 meter en dat zijn 60 voetbalvelden (30 Ha.). De 'tempel' van koning Salomo was een groot huis; 60 ellen lang, 20 ellen breed en 30 ellen hoog. Dat is, als we uit gaan van een 'el' van 52 centimeter, dan 31,20 meter lang bij 10,40 meter breed bij 15,60 meter hoog. Geen indrukwekkend gebouw, maar rondom het gebouw waren aanbouwen van respectievelijk 5 ellen, 6 ellen en 7 ellen breed. En dan komen we op een gebouw van 55,12 x 29,12 meter. Die 1e tempel van koning Salomo bestaat niet meer, de 2e tempel van koning Herodes de Grote ook niet meer.

Dat wil dus zeggen dat de Staat Israël (en dan vooral de Khazaren/Israëli) ook een 3e tempel voor ogen hebben. Dat moet om de 'zogenaamde' profetieën in de bijbel te laten uitkomen, want de bijbel is wellicht zodanig 'gecodeerd' dat wat er aan voorspellingen staat beschreven daadwerkelijk door de Khazaren/Chazaren/Israëli wordt uitgerold om de wereldhegemonie naar zich toe te trekken. Voor de 'christenen' zal lijken dat God's boodschap daadwerkelijk gestalte krijgt en de bijbel daadwerkelijk God's Woord is. Doel van de Khazaren (volk dat zich ten onrechte uitgeeft als Joden, terwijl het 'joden' zijn, gelovigen van het Joodse Geloof en meer niet... en dus niet afstammen van Juda en derhalve ook niet 'uitverkoren' zijn) is de wereldmacht opeisen.

xxx

Deel van het tempelcomplex met de Klaagmuur en verderop de Al-Aqsa moskee...

xxx

De berg Moirah met daarop het tempelcomplex van 300 x 500 meter...

xxx

Ommuurde tempelcomplex oogt als een grote bak...

xxx


De rotskoepel; de Al Aqsa-moskee van de moslims staat behoorlijk in de weg... 

Verdeel en heers, stook, lieg en manipuleer...

De 'joden' hebben baat bij onrust en chaos en door 'verdeel en heerspolitiek' weten zij de wereld een rad voor ogen te draaien en zetten zij de Russen op tegen de Europeanen en de Amerikanen en andersom, met als doel dat de blanken elkaar af slachten. De Khazaren hebben een bloedhekel aan de Dietse volken, de oude Babyloniërs, Akkadiërs en de Soemeriërs en aan de stammen Israëls. Zij willen de blanken uitroeien en één van hun speerpunten is de moslims op te zetten tegen de christenen, teneinde de wereld in chaos te storten met WO III als beladen eindpunt. De Khazaren willen hun oude koninkrijk weer in ere herstellen en dat kan alleen door Rusland uit te schakelen. Dan kunnen zij de Oekraïne en de Krim weer innemen en bewonen.

Om dat te kunnen doen moeten zij, zoals aangehaald, een conflict starten waarbij de Russen en de Amerikanen en de Europeanen elkaar af slachten. Dat is de Oekraïne-strijd; Rusland pikt de Krim in, Rusland steunt de separatisten in de Oekraïne... schieten een Europees (westers) vliegtuig naar beneden (MH17) en dan zijn de poppen aan het dansen. Amerika (de Verenigde Staten van Amerika) is nog steeds een kolonie van Holland, maar de Khazaren hebben het daar voor het zeggen en zodoende steunen zij Israël onvoorwaardelijk en zal Amerika ook aandringen op sancties van Europa tegen Rusland. In feite wil Amerika Europa tegen Rusland op zetten. Niet de Amerikanen, maar de leidende invloedrijke politieke, economische en financiële figuren.

Heilige plaats moslims bovenop de Tempel van Salomo en Herodes...

En dat is niet alles; op alle fronten, in alle lagen van de samenleving... zullen de Khazaren stoken om de wereld te ontregelen. Klein en simpel met grote gevolgen. De Staat Israël bereidt de bouw van de 3e tempel voor en dat zal in de 'arabische' wereld voor heel veel opschudding zorgen. Vooral omdat daarvoor de Al-Aqsa moskee moet wijken! Dat is het 3e heilige oord van de moslims. Het zijn er drie; 1. De Heilige Moskee in Mekka die de Ka'aba bevat, het Huis van Allah dat door Abraham, vrede zij met hem, werd opgericht als referentiepunt voor alle moslims en gelovigen op aarde. 2. De Moskee van de Profeet in Medina, de tweede heilige stad in de islamitische wereld; deze moskee is de eerste moskee die in de geschiedenis van de islam werd neergezet.

Het is de moskee waar de islam is begonnen en van waaruit zij is verspreid. Beide moskeeën bevinden zich in Saoedië- Arabië in het Midden Oosten. 3. De Heilige 'Al-Aqsa' Moskee in Jeruzalem, die een historische gewijde plaats inneemt, doordat hij door Allah gezegend is en in eerste instantie gebruikt werd om de 'qibla', de richting waarin gebeden werd, aan te geven. Voordat de richting van de gebeden in de richting van de Ka'aba veranderde, werd moslims geleerd hun gebeden tot Allah te richten. Voor moslims heeft deze moskee nog een extra betekenis, omdat Profeet Mohammed, vrede zij met hem, door Allah vanuit Mekka naar deze moskee werd gebracht, waar hij een hemelreis onderging en de instructies voor het gebed ontving.

xxx

Notre Dame in volle glorie in de avondzon...

xxx


xxx


xxx


xxx

De Heilige Kerk van Marianne ritueel in brand gestoken...

Om de boel verder op te stoken, letterlijk dan... heeft de Notre Dame in Parijs vlam gevat en is deels verwoest. Het zou gebeurd zijn tijdens de werkzaamheden gedurende de lopende renovatie. Dat komt en dat kwam vaker voor in de geschiedenis (Walburgkerk in Zutphen, restauratie in 1948 begonnen... veroorzaakte meteen brand waardoor de toren in brand vloog en neerstortte), evenals brand door blikseminslagen... Het vermoeden bestaat echter dat de Notre Dame door toedoen van menselijk ingrijpen is verbrand; meteen doken foto's en filmmateriaal op waarop een man te zien is. Wat doet die man daar?! Wie is die man?! En klopt het dat hij een moslim is?! Zo lijkt het wel, getuige de kleding die hij draagt, maar dat kan in scene zijn gezet.

Als dit bekend wordt; dat een moslim de Notre Dame in brand heeft gestoken... dat breekt de hel los in Parijs en Frankrijk. Dan komen moslims en christenen tegenover elkaar te staan, voor zo ver dat nog niet het geval was! Het is allemaal onderdeel van de Khazaren/Israëli. Kijk op www.niburu.co (geen com) - voorspelling Albert Pike ontvouwt zich in Parijs... Terug naar de Tempel van koning Salomo, zoon van David, rijk en machtig koning die zijn goud liet aanvoeren uit Ophir/Ofir, waarvan men denkt dat het in Yemen lag, terwijl belvriend Hylke Welling het situeert in Brazilië, aan de monding van de Amazone. Koning Salomo laat goud aanvoeren over zee door de Feniciërs en hij gebruikt het voor zijn paleis en voor de 'tempel'.

Breki breki... Hier Mozes... Over!

De 'tempel' krijgt ook nog een aanbouw van 20 ellen breed en 10 ellen diep. Met daaromheen de eerder genoemde ombouw van totaal 18 ellen (9,36 meter). Het complex kende een voorhof en een binnenhof (buitenhof en binnenhof) en daar achter bevond zich het 'Heilige der Heiligen'. De ruimte mat daarin de Arke des Verbonds. De voorhof, binnenhof en tempel en 'heilige der heiligen' was een kopie van 'tempel' uit de tijd van Mozes. Die trok met de vegetatie-grens mee en zodoende was die eerste 'tempel' dan ook van zeilen, rollen stof en een tent, gemakkelijk op te zetten en weer af te breken tijdens het trekken door de woestijn van Arabië. Het werd ook wel de 'Tent van Samenkomst' genoemd of 'Tabernakel'.

xxx


xxx


Tent van Samenkomst en de latere tempel van koning Salomo..

De Tent der Samenkomst was de behuizing van de 'Arke des Verbonds' en meer niet! Ofwel de zender/ontvanger waarmee Mozes kon communiceren met de Heere God Ra (Bel, Baäl en Marduk). De latere tempel in Jeruzalem is dan de woning met garage van Ra. We lezen in 2 Kronieken (6:1 en 6:2) het volgende;

6:1 Toen zeide Salomo: De Heere heeft gezegd, dat Hij in de donkerheid zou wonen.
6:2 En ik heb U een huis ter woonstede gebouwd, en een vaste plaats tot Uw eeuwige woning.

En dat wil zeggen dat een 'tempel' geen gebouw is waar men God aanbad; neen het was een gebouw waar de Heere God kon wonen en tevens zijn vliegtoestel kon parkeren! God werd aanbeden/bediend door zijn eigen personeel. De mens aanbad God niet; hij werkte voor hem! God Ra is een amfibisch reptiel en afkomstig van één der planeten rond de tweede ster. Zij evolueerden in een duistere habitat; een lichtarme wereld... omdat de tweede ster 99% van zijn reis door de koude zwarte buitenruimte van ons zonnestelsel gaat en slechts heel even in het licht en de warmte vertoefd van de Zon. Zodoende wilde de Heere God een woonstede waar hij zich in het duister kon terug trekken. Nu 'tempel' in Kwando-oertaal uitgelegd. Een Tempel is een gebouw met een thema;

TE EM PE EL/LE> thema-eminent-persen-elastisch/leven
EL/LE EP/EB ME ET<
elastisch/leven-ebben-melden-indrukken

eminent, persen, elastisch, leven... in de zin van lawaai. Het is een belangrijk gebouw (voor koning Salomo of koning Herodes?! of voor God Ra?), waar 'iets' in en 'iets' uit geperst kon worden... zoals een nat badzeepje in je handen. Vwoeit zwifff... en dat is de 'rekbare' baan van het vliegding. Denk aan een huis met ruimte voor een vliegding dat er kan landen (persen) en kan opstijgen (persen). Het toestel voegt zich in de vorm van de behuizing. Het keert na elke vlucht vanzelf terug naar huis... zoals een pingpongballetje aan een elastiek aan een batje... pok pok pok... toestel vliegt een rekbare/elastische baan die hem steeds doet weerkeren op het nest... euh in het nest! Dat de tempel een woonhuis annex garage is... blijkt uit de volgende versregels uit 2 Kronieken (7:1 en 7:2).

xxx


xxx


xxx


xxx

Kunstenaars-impressie van het vliegtoestel dat Ezechiël zag en waarin hij een ruimtereis maakte...

xxx


xxx


xxx


Schaalmodel van het vliegende toestel, gemaakt door de Amerikaan Joseph Blumrich (medewerker NASA)... dat precies past in een schaalmodel van de Duitser Hans Herbert Beier! die de tempel van koning Salomo na bouwde. Ze kenden elkaar niet en werden door Erich von Däniken bij elkaar gebracht en toen bleek dat hun schaalmodellen; tempel en vliegtoestel... in elkaar pasten! 

7:1 Als nu Salomo voleind had te bidden, zo daalde het vuur van den hemel, en verteerde het brandoffer en de slachtofferen: en de heerlijkheid des HEEREN vervulde het huis.
7:2 En de priesters konden niet ingaan in het huis des HEEREN; want de heerlijkheid des HEEREN had het huis des HEEREN vervuld.

De Heere God Ra kwam terug van een inspectieronde en daalde met zijn vliegtoestel in in de tempel. De ronkende motoren en de vonken van de branders verschroeiden de offergaven... en de monteurs en ander dienend personeel moesten al proestend en hoestend de tempel/garage verlaten... en pas als de dampen waren opgetrokken en weggewaaid kwamen ze terug om onderhoud te plegen aan de machine. Intussen was de Heere God Ra/Jahweh/Jawel al afgedaald naar zijn ondergrondse onderkomen... om er zich te verfrissen en te rusten te leggen. Zoals gezegd werd de 'tent van samenkomst' ook de 'tabernakel' genoemd en dat zou 'tent' of 'woning' betekenen, maar dat is niet zo. Het slaat op de 'Arke des verbonds'.

TA AB ER>
verheffen-aanbidden-waardevol
RE BA AT<
regelmaat-balans-oud/vader

Tabernakel betekent zoiets als 'verheffen (omhoog/takelen) in de zin van reiken naar'... en dat kan duiden op uitzenden en ontvangen... om contact te maken met de 'aanbeden goden', met de waardevolle God Ra (Bel, Baäl en Marduk). Met regelmaat is er contact... over en weer... met de oude Vader Enki en diens zoon Marduk/Bel/Baäl of Ra. Breki breki... hier Mozes over... breki breki hier Ra over... kom der maar in. Breki breki Mozes hier... alle koeken zijn op. Over. Breki breki hier Ra... koeken worden snel geleverd; bij het eerste ochtendgloren... over! Ja hoor! Contact met El (Bel, Baäl, Marduk en Ra) is steeds aankomend en 'levend' dankzij een open kanaal naar de hemel (door de lucht, door de ether via radiogolven/frequenties).

NA AK EL>
vormen-aankomend-el
LE KA AN<
leven-open-hemel

Daarom wordt de 'tabernakel' ook wel de 'Tent der Samenkomst' genoemd... breki breki... De tent waarin God Ra contact maakt met Mozes (of zijn telegrafist) en hem de instructies geeft voor de komende weken en maanden. Eenmaal veilig en dan ook nog eens eeuwen later besluit koning Salomo een definitief huis te bouwen voor de God Ra. Het moet echter wel voldoen aan specifieke eisen zoals blijkt; ondergronds huis voor God Ra, een garage voor zijn vliegtoestel en dienend personeel; zoals technici en monteurs voor in de garage en personeel voor in huis. Voor spijzen en dranken, voor de baden en voor algemeen onderhoud in en om het huis, binnen het tempelcomplex. En dit hele verhaal is opgedragen aan Pasen 2019...

dat mogelijk verstoord gaat worden door opstandige gevoelens naar aanleiding van de zogenaamde brandstichting in de Notre Dame te Parijs. Zinnebeeld van en voor de reinheid en zuiverheid van de Maagd Maria en haar spruit. Het niet via geslachtsverkeer verwekte goddelijke kind, waarvan niet Josef de vader was, maar de Heere God Enki. De bouw van de 3e tempel zal veel deining veroorzaken in de 'arabische' wereld omdat zij weten dat Israël dan de Al-Aqsa moskee zal verwijderen. Waarschijnlijk zonder respect en met bulldozers. De moskee zal met de grond gelijk gemaakt worden om de bouw van de 3e tempel te kunnen garanderen, want die verdomde moskee staat daar een beetje in de weg. Ook een koepeltje blijkt in de weg te staan; precies bovenop de lift..naar de ondergrondse ruimte. Als we met enige fantasie de vliegmachine die Ezechiël zag (zie illustraties) met de poten en propellers omhoog zouden zien, kunnen we er ook de latere moskee in herkennen; centrale koepel met op de vier hoeken de zogenaamde minaretten. Laten we eens kijken naar de Kwando-oertaal betekenis, zoals ik dat ook deed met tabernakel. Uiteraard staat de Europese kerktoren dan voor een raket... Moskee in oertaal wordt dan MU US KE E>, met de betekenis; 'vertrekken-huis-keren-huis', ofwel een moskee is een huis van waar je kunt vertrekken en weerkeren. Dat is handig te weten. In de omkering zien we; E EK SU UM<, met de betekenis; 'lichaam-eerstkomend-verweg-hoeden', ofwel na een lange reis is het fijn weer thuis te zijn!

Lekker in bad verfrissen, dan een massage en een heerlijke maaltijd na. Ja zo leven de goden in hun ondergrondse basis, zoals er ook een bestaat onder de Veluwe en in de Ardennen. Dus een moskee is het residu van een oude tempel. De koepel refereert aan de gebolde romp en de minaretten (lawaai door de imam met zijn oproep tot het gebed) zijn te vergelijken met de kolommen met propellers (lawaai door de wentelingen). Zo is de moderne kerktoren zeer waarschijnlijk een verwijzing naar de raketten uit de oudheid. Shu genoemd; met de betekenis; rechtgaande, rechtopgaande, rechtop staande en 'shu' is SHU = ES HU>, met de betekenis; 'het is-groot, het is enorm (reis en afstand en object zelf)... U H(A) SE<, met de betekenis; 'diepe bron-stromen-seker'...

xxx


xxx


Vliegtoestel met de poten omhoog en de koepel 

Pasen is een vage herinnering aan de 'passage' van de tweede ster RA en de oversteek van Mozes met anderhalf miljoen Israëlieten. De tweede ster trok aan de wateren. Volgens Immanuel Velikovsky, onderzoeker en schrijver, is het niet ondenkbaar dat de ster het 'aardewater' kilometers omhoog trok. Zo kon aan de andere kant van de planeet (over platte planeet gesproken hahaha!) de Rode Zee droogvallen... waardoor de Israëlieten konden oversteken naar het Arabisch schiereiland. Dat was een flinke klus en dag en nacht doorlopen... want na drie dagen keerden de wateren terug. Ten minste 17.000 Egyptische soldaten kwamen in de opkomende vloed om. Ook de farao verdronk en werd vanwege de blamage niet vermeld en dood gezwegen.

Archeologen vonden een gouden sandaal op het strand... van de farao en inscripties op de wanden van de Wadi Kirout (nu de Wadi Hammamat en in bijbelse tijden de Pi Ha Chiroth), een rivier die van Thebe naar het oosten loopt en uitmondt in de Rode Zee. De inscripties, Egyptische hiëroglyfen vertellen over de 17.000 soldaten die zijn omgekomen. Geen woord over de farao (dat was Zenoesrit). Allen kwamen om in de terug kerende watermassa, die door de tweede ster aan de andere kant van de planeet was omhooggezogen in... een kilometers hoge zuil, zegt Immanuel Velikovsky. De zuil van water gleed weer langzaam terug naarmate de kracht, de aantrekking van de tweede ster RA afnam omdat hij zijn baan door de ruimte vervolgde.

De plaatselijke bevolking wist de onderzoekers nog te melden dat boven de Wadi Hammamat, op het vlakke land, tenslotte heeft de Pi Ha Chiroth als rivier een canyon, een diepe sleuf, een inkeping zeg maar ingesleten in het landschap... zich een 'apenkerkhof' zou bevinden (chirurg/chiroth - insnijden). Ik weet niet of ze daar onderzoek hebben gedaan, maar ik neem aan dat die 'apen' de omgekomen 17.000 soldaten zijn. Het is een lang verhaal en sluit volkomen aan, maar dan anders, bij het 'paasverhaal' van vorig jaar 2018 (www.niburu.co, tussen de afleveringen 188 en 189 in; 'Passage, Pascha of Passover'... het verhaal over Pasen, het verhaal van de 'kruising' en de plaats der kruisiging... en de wederkeer van de tweede ster RA!

Fijne Paasdagen!

Groet Evert Jan...