De tempel van Salomo, deel 4 (Evert Jan Poorterman)

Koning Salomo bouwde een 'tempel' voor de Heere God. En wie was die Heere God dan wel?!

Na de eerste aflevering die ging over de bouw van de tempel, de tweede die ging over alle kritiek, gaat na de derde nu ook de vierde verder met de kritiek van een aantal Nederlandse betweters.Wat toont ons de video?!

Wat toont ons de video ‘Debunking Ancient Aliens’, die Martin Vrijland zijn lezers op het bord kwakt?! Het is een interessante aaneenschakeling van aannames, waarin tal van figuren aan het woord komen, waaronder David Hatches Childress, die zeer waarschijnlijk de oprichter is van het programma ‘Ancient Aliens’ en mogelijk zelfs ook de eigenaar is van de TV-zender History Channel. Ik heb die David tweemaal gesproken in Enkihuizen, alwaar Herman Hegge woonde. Herman is één van de oprichters van Frontier2000 (later Frontier Magazine)... En sinds 2002 eigenaar van de Frontier Bookshop en uitgeverij Frontier Books, onderdeel van de Frontier Sciences Foundation. Frontier had ook het agentschap van internationale bladen zoals Nexus (Australië) en het blad WorldExplorer (USA)...

en dat laatste blad wordt uitgegeven door die David Hatches Childress en zodoende kwam die met regelmaat naar Europa (en Nederland), alsook de uitgever van het blad Nexus; Duncan Rhodes (achterkleinzoon van de beroemde Cecil John Rhodes, 1853-1902, naamgever van Rhodesia. Noord-Rhodesia heet nu Zambia en Zuid-Rhodesia heet nu Zimbabwe. Die Rhodes verdiende kapitalen met de winning van diamanten...). De genoemde bladen behandelen zogenaamde ‘grenswetenschappelijke’ onderwerpen zoals leylijnen, megalieten, buitenaardsen, archeologie en oude culturen en beschavingen en meer van dat... en Frontier organiseerde vanaf 2000 jaarlijks een symposium. Eerst in Utrecht en later in Grand Hotel Krasnapolsky. Ook Nexus organiseerde tweemaal een Congres in Krasnapolsky.

xxx

David Hatches Childress...

xxx

Duncan Rhodes... 

Welke video?! Die over ‘Ancient Aliens’...

Op de laatste jaren na (ik was een ‘persons non grata’ geworden in Hermans ogen...), heb ik alle symposia meegemaakt en ook die twee van Nexus. Zeer interessant en onderhoudend, met leuke en interessante ontmoetingen met sprekers uit eigen land en uit het verre buitenland. Eénmaal is die David Hatches Childress ook hier bij mij thuis geweest en zaten we aan de ‘stamtafel’. Herman nam hem wel eens mee om hem Nederland te laten zien. En zo doken ze een keer hier op. Met vriendje Boerman der bij hebben we koffie gedronken en gekletst. David was ditmaal alleen, maar de andere keren met vrienden. Ze logeerden dan in Amsterdam, stonden stijf van de cannabis en zo trof ik ze twee keer aan tijdens een feestje bij Herman thuis. aardige lui, maar heel erg Amerikaans...

Op zich zelf gericht (Amerika) en weinig wetend van de rest van de wereld. Die Amerikanen klapperden met hun oren toen ik vertelde dat Amerika nog steeds een kolonie is van Holland en dat president George Walker Bush jr. en de Amerikaanse Senaat zaten te wachten op toestemming van premier Jan-Peter Balkenende en de Tweede Kamer... om Irak te mogen binnenvallen. Dat mocht uiteindelijk op 20-03-2003 (20032003)! Ze geloofden het niet... en ik eerst ook niet, maar ik vernam het op een dinsdag via het journaal op de radio... om 13.00 uur! De rest van de dag alle radio-journaals beluisterd, maar het niet meer gehoord! In de video van 3 uren en 10 minuten en 43 seconden zien we ook wijlen Filip Coppens uit België en de Amerikaan Giorgio Tsoukalos...

xxx

Giorgio Tsoukalos... 

Anunnaki en Sitchin pas aan het einde...

die me wel een serieuze onderzoeker lijkt. Jason Martell komt ook wel voor in hun afleveringen. Ik heb hem gesproken tijdens het laatste Nexus-Congres en hij ziet zich graag als de nieuwe Sitchin. Het werk van Zecharia Sitchin interesseert hem... en dat is mooi, maar hij is zelf geen onderzoeker. Wil dat graag, maar weet te weinig van zich zelf en is ook weer een na-prater helaas! Ik schreef Martin Vrijland; ‘Ik begrijp dat pas in het laatste uur kritiek op Zecharia Sitchin wordt gegeven. Dus kan ik de eerste twee uren overslaan. Een uurtje video kan ik wel aan. Ik zal kijken en notities maken. Dat je benieuwd bent naar mijn steno-schrift is mooi. Het is dan ook zeer interessant kan ik zeggen’. Hier mijn antwoord aan Martin Vrijland, nà het bekijken van het laatste uur... en specifiek de laatste 35 minuten.

Martin, ik heb het laatste half uur van de documentaire bekeken vanaf 2:32:54 uur. Men haalt de term ‘anunnaki’ aan en komt met drie uitkomsten.

A – ANNUNAKI
Those who from the heavens came (?!)

B - ANUNNAKI
Those who from heaven (to earth) came (Zecharia Sitchin)

C – ANUNNAKI
Princely seed, or princely blood (Michael S. Heiser)

Ik meen dat de term van Zecharia Sitchin in het Nederlands is vertaald als; ‘Zij die uit de hemel neer daalden’. En volgens mij klopt dat ook! In de Nederlandse vertaling van Carolus Verhulst staat dat de ‘Anoennaki op aarde landen en daar bleven. De Anoennaki van de hemel bestond uit 300 manschappen en de Anoennaki van de aarde bestond uit 600 manschappen. En ‘noen’ verwijst wellicht naar ‘noen’ en ‘noon’, dat we ook kennen uit de Amerikaanse westerns als ‘high-noon’, het hoogste punt van de Zon op de dag. Dat punt verandert uiteraard met de seizoenen. Zo is de benaming ‘nibiroe’, niet de naam van de tweede ster maar is het de benaming van het ‘hoogste punt aan de hemel’ van de tweede ster. het is zijn high-noen zal ik maar zeggen.

De An-noen-na-ki laat zich ook vertalen (aldus Carolus Verhulst namens Zecharia Sitchin) als ‘de vijftig die van de hemel naar de aarde’ af daalden en die ‘vijftig grote prinsen’ waren. We kijken eerst naar mijn weergave van het begrip/naam ANUNNAKI en daarna naar wat ‘prins’ nu betekent.


AN UN NA KI>
hemel-eenheid-gevormd-ki
IK AN NU NA<
essentiekern-hemel-permanent-gevormd

De ‘Anunnaki’, de astronauten die kolonisten werden... zijn een ‘hemel-eenheid’, ofwel een groep uit de hemel. Waar is de hemel dan wel? De Hemel is de astroïdengordel. Daar passeert sinds 4,1 miljard jaren elke 3.600 jaren een bruinrode dwergster met vier planeten. In dat stelsel werd leven gezaaid en dat ontwikkelde zich tot een humanoïde ras, vermoedelijk geëvolueerd uit Sauriërs... en herkenbaar als ‘lizards’ (Salamanders/Hagedissen) of ‘leguanen’... Hemel eenheid gevormd voor Ki, voor de ‘gekiepte planeet’ (en dat is planeet Gaia/terra, ten onrechte ‘aarde’ genoemd want dat is met de ‘hemel’ een baan om de Zon). Groep speciaal geselecteerd, getraind en opgeleid voor hun missie naar planeet Ki. In de Hemel gevormd voor hun missie naar planeetje Ki. De weg gekiepte planeet...

In de omkering zien we dat de groep weliswaar op missie is en hier mogelijk voor altijd gestationeerd is, maar wiens essentie de Hemel is. Hun wezen werd gevormd in de Hemel, op een der planeten ronde de bruinrode dwergster. Daar is hun huis, daar werden ze steeds gevormd tot wie ze nu zijn. Hun hele evolutie heeft zich daar afgespeeld. Nu zijn ze volwassen en voor hun volk en planeet op missie. Ze komen van daar, zullen dat nooit vergeten en zijn nu hier. De ‘hemeleenheid’ kwam na uitgeworpen te zijn door een raket/ruimteschip. Ze landen in de Indische Oceaan, aldus Sitchin. De capsules dreven als reddingsboten in het water en eenmaal aan land konden ze dienstdoen als modules om er basiskamp Eridu mee op te bouwen. Ze werden aan elkaar gekoppeld en stonden op vlonders in het moeras. Prins...


PE RI IN SE>
persen-realiseren-intens-seker
ES NI IR EP/EB<
het is-turbulent/kolkend-vrouw-ebben

Het woord ‘prins’ staat voor een potente man, die wil persen... en realiseren... intens. Het zijn jonge, van testosteron stijf staande potente mannen, die niets liever willen dan vrouwen bespringen en bezwangeren. Ze hebben de leeftijd bereikt van volle wasdom (althans in de broek). Het zijn jonge durfallen, rookies (roekeloze jonge mannen) op missie... die voor zeer lange tijd een meisje/vrouw moeten ontberen. Deze spuitgasten moeten afstand nemen van hun driften en deze transformeren naar moed, verzet en durf en aanpak in den vreemde om zich in te zetten voor volk en vaderland. aangezien het om amfibische reptielen gaat kunnen we denken aan een poel met Kikkers. Allemaal op jacht naar de vrouwtjes en alles is bezwangerd met eitjes (kikkerdril/kuit) en sperma (hom). Alles is onder gespoten.

Prinsen zijn dus seks beluste spuiters die niets liever doen dan neuken en naaien (NE UK EN> = nevel/sperma-kleine-heer en omgekeerd NE KU EN< = sperma/nevel-ongerept-penis ofwel ‘spuiten van de jongeheer’... ‘van ongerept zaad’). Dus net als met affirmaties en mantra’s worden prinsen geiler en geiler als ze steeds met ‘perinse’ worden aangesproken. En wat aandacht krijgt – groeit! Jonge testosteron-macho's op ruimtemissie dus. Net als in de loopgraven, in de jungle ‘in action’ alles samen doen en voor elkaar opkomen. Zeer hechte groep. Door training, opleiding en gezamenlijk doel, maar ook door hun gelijke lot; ver van huis weg, ver van de verrukkelijke meisjes en vrouwen. Hoe ze hier met hun ‘hormonale herrie’ omgingen vertelt het verhaal vreemd genoeg niet...

De video van History Channel gaat verder... en we lezen Anu-naki want Anu de vader van Enki en Enlil zou ook de stamvader zijn van de ‘annunnaki’ en in die zin kunnen we hen prinsen noemen, want Anu is van koninklijken bloede en de astronauten/kolonisten zouden dus ook werkelijk ‘prinsen’ kunnen zijn; kleinzonen, neven en achterneven. Kijk maar naar de ‘prinsen’ in de zandbak van Arabië, Yemen, Oman, Qatar en degelijke; daar lopen duizenden prinsen rond van ‘koninklijken bloede’. Dat klopt dan waarschijnlijk ook niet... tenslotte zijn enige echte koningen zeer waarschijnlijk withuidig (met sproeten) en met rood haar (veel DNA van de ‘anunnaki’) en hebben zij blauwe, blauwgroene, groene, groenblauwe, blauwgrijze, grijsblauwe en grijze ogen en natuurlijk groengrijze en grijsgroene!

Anu wordt dus gezien als de koning van de goden, koning van de prinsen, dus koning van de ‘anunnaki’. Dat zegt niks over hun bevolking natuurlijk. Volgens Enki’s verhaal heeft Anu de strijd op hun planeet gewonnen en staat hij aan het hoofd van de dynastie en is zijn elitefamilie de baas. Dan volgt der nog wat gezwam over The Anuna die Suns aanbidden (afbeelding maansikkel met een bol... is natuurlijk hun ster en niet de Zon en de sikkel is niet de Maan maar een verwijzing naar de ‘stier’, want de tweede ster is de ‘hemelstier’. Dan volgt der nog wat wazigs over Gilgamesh die Shamash zou aanbidden, The Sungod... weer die bol met sikkel geloof ik... en dan zijn we opeens bij Bel Nimiki (die Ea zou zijn en dus ook Enki) en Bel Nimiki betekent; ‘Lord of wisdom’ en volgens Sitchin...

‘Lord of mining’. Laten we meteen maar kijken waar Bel Nimiki voor staat. Via de Kwando-oertaal zien we dan BE EL>, met de betekenis; ‘bereiken/reiken-el/elastiek/ellips’, ofwel BEL staat voor een ellipsvormige of gerekte baan... en dat kan slaan op de tweede ster met zijn vier planeten om de Zon of om iets anders. Draaien we het woord om dan zien we LE EB<, met de betekenis; ‘leven-ebben’, ofwel als het gaat om de baan van de ster om de Zon, komt hij met veel leven, met veel lawaai (knetterende elektrische ladingen, trompet- en/of klaroengeschal door de wrijvingen van de polariteiten en de ontladingen van de planeten en de voorbijtrekkende ster met zijn planeten) en gaat hij met lawaai dat echter snel weg ebt. Gevolg van het zogenaamde ‘Doppler-effect’. Aanzwellend geluid ebt weer weg.

In deze zin beschrijft BEL en LEB (bel is ook wit/blank, evenals albino – Bela-Rus = Wit Rusland en BELgie, land van Bel/Baal die ook Ra is en Marduk, de oudste zoon van Enki en leb is een koeienmaag) de baan van de tweede ster, die kennelijk uitgerekt is, ovaalvormig/ellips en waarlangs de tweede ster reist door de ruimte en met veel bombarie zijn komst aankondigt en even vlot als hij kwam ook weer verdween! En dan nu Nimiki.


NI MI KI>
turbulent-beperkt-kiepen/kieper
IK IM IN<
essentiekern-implant-intens

NIMIKI staat voor ingehouden turbulentie. In toom gehouden uitbraak... en dat slaat op de cyclische baan van de tweede ster om de Zon. Anders dan zijn eerste verschijning en strijd in de Hemel (botsing tussen tweede ster Anu of Gud of Ra met de heersende rode planeet Tiamat) is zijn wederkomst nog steeds turbulent te noemen, maar in zekere zin beheerst. Hij kolkt, schuimt en stoomt, hij is turbulent maar minder dan toen hij de ‘kieper’ was en Tiamat doodde en in tweeën hakte. Zijn essentie, zijn wezen, geboren in de Orion-Nevel (de kraamkamer van jonge sterren) in het Orion-sterrenstelsel, is in ons zonnestelsel geplant. Zijn essentiekern werd op zeer intense wijze in ons zonnestelsel gepoot... als een zaadje. Het kostte de planeet Tiamat haar bestaan... maar ze gaf leven aan een nieuwe planeet!

En op die planeet leven en wonen wij! Eén van de vele namen voor de tweede ster is Jezus. Dat ziet er volgens de Kwando-oertaal-taalsleutel dan zo uit.

xxx

Jezus had charisma; alleen al door zijn voorkomen... Hij was minstens 2.10 meter, had dik lang rood haar en blauwe ogen en was blank. Hij kon een Muilezel tillen door deze op zijn schouders te nemen. Vandaar dat hij het zware kruis moest dragen... hij was toch zo sterk! En hij was toch de ‘zoon van God’! Niet zeuren dan...

SHE ZU US>
gerstezaadje-zoekt-huis
SU U ZET E H(A) ES/SE<
verweg/suiden-diepe bron-zetten-lichaam-stromen/emotie-is het/seker

Sterrenzaadje Jezus werd geboren in de ‘kraamkamer’ van jonge sterren, in de Orion-Nevel (M42) en hij is een weg geschoten sterrenspetter. Hij kwam op ramkoers door de ruimte. Zijn baan ging in onze richting. Door de aantrekking van de vaste ster de Zon werd zijn baan afgebogen en zo werd de ‘jonge nog vuur brakende ster’, zoals Sitchin hem noemt (naar de Sumerische teksten) naar het centrum van ons zonnestelsel gezogen. Zijn baan wijzigde en hij koerste naar het midden, op weg naar de Zon. Onderweg passeerde hij de planeten Uranus en Neptunus en uit zijn zachte binnenste kwamen vier satellieten (planeten). In de Sumerische teksten de ‘winden’ genoemd. Bij de voorbijgang van Saturnus en Jupiter werden er nog eens drie satellieten geboren; de verschrikkelijke winden...

En zo verscheen de jonge nog vuur brakende ster met zijn zeven pasgeboren planeten voor Tiamat. Zij was de leidende planeet en ook zij werd bezwangerd door de nadering van de ster (gravitatie-krachten). Tiamat baarde elf ‘monsters’, waarvan Kingoe (KIN GU> = kind van de stier) de grootste was. Toen de opponenten elkaar naderden schrokken de monsters van Tiamat, zij werden uiteen geslagen (aldus de teksten) en volgens Sitchin zijn zij de vrije radicalen (of delen er van), de kometen, die sinds die tijd door ons zonnestelsel razen. Zou kunnen. Twee van de zeven planeten slaan diep in het lichaam van Tiamat. Zij sterft aan de verwondingen en haar levenskrachten worden gedoofd. De jonge nog vuur brakende ster vervolgd zijn weg maar kan niet ontsnappen aan de Zon...

en zodoende wordt de jonge nog vuur brakende ster een vast lid van ons zonnestelsel. Bij de tweede ontmoeting (de afgelegde baan is de ‘kruisweg’) komt de jonge nog vuur brakende ster op de plaats delict en waar Tiamat dood en levenloos zweeft... (de plaats van ‘kruising’, waar hun banen elkaar kruisten en waar Jezus gekruisigd is... en precies andersom – niet Jezus werd gekruisigd maar Tiamat) en ditmaal zijn het niet de satellieten van de ster die Tiamat raken, maar is het de ster zelf. In de oude teksten staat dat hij haar in tweeën sloeg, hij brak haar als een Mossel! In feite scheerde de jonge ster langs de planeet. Hij schampte haar en streek haar af als een ‘lucifer’! Haar bovenste helft werd letterlijk ‘afgestreken’ en werd de astroïdengordel en haar onderste helft werd weg geketst naar...

‘aarde’. Een derde ‘engel Gods’, ofwel de derde ‘wind’/planeet van de jonge ster ketste het restant van Tiamat naar aarde... naar een nieuwe baan tussen de planeten Venus en Mars. De tweeling werd uiteen gedreven; Venus schoof wat op naar binnen (vatte vlam en brandde als een fakkel) en Mars verschoof meer naar buiten. Koelde meteen af. Bevroor direct. Zodoende komt het dat de laag van rood stof op het bevroren water ligt. Was dat water dooi en niet bevroren dan was het rode stof (van de botsing) naar de bodem gezakt. Dus het neerdalende stof belande op de reeds bevroren planeet. Ook Jupiter kreeg evenveel stof op het dak; alleen Mars is piepklein (laag rood stof van wel 120 centimeter) en Jupiter is reuzegroot en zodoende vindt je alleen wat oranje strepen en vlekken in de atmosfeer.

Het was dus niet Lucifer die op klom naar de troon van God, neen het was Jezus/God die planeet Tiamat van de troon en uit de Hemel stootte! God/Jezus stootte Lucifer uit de Hemel... en Lucifer viel ‘naar aarde’ en nam in haar val een Engel Gods mee (de derde wind/planeet van de jonge ster). Zo zie je dat het oerverhaal door de christelijke kerk gemanipuleerd is en de feiten verdraaid. Goed naar Jezus. Jezus werd geboren in een tochtige stal, in een koude nacht en nabij Bethlehem. Bethlehem zou oven van brood betekenen... Beth is huis/oven en lehem/leem/deeg zou dan brood zijn. Als we een vel papier nemen en bovenaan, in het midden, een ster tekenen en eronder (op eenderde) twee sterren aan de rand, daaronder (tweederde) drie sterren, midden en aan de randen en helemaal onderaan dan...

twee sterren tegen de rand aan... dan hebben we... bijna dan... want der moet nog een ster onder die drie in het midden... en ja dan hebben we een gestileerde tekening gemaakt van de stal bij de herberg en van het Orion-sterrenstelsel! Bovenaan de ‘ster van Bethlehem’, eronder Jozef en Maria, daaronder de drie Koningen en onderaan de twee herders. De Koningen staan bij de kribbe met Jezus. De drie koningen zijn de drie middelste sterren van het Orion-sterrenstelsel en de kribbe met kindeke Jezus is gesitueerd op de Orion-Nevel, de kraamkamer van jonge sterren. Jezus = ‘gerstezaadje zoekt huis’... het weggeschoten zaadje raakte op ramkoers en kwam terecht in ons stelsel. Ver weg (voor hem dan), ver weg in het zuiden zette hij zijn lichaam. Gevoerd op de stromen...

op zijn baan door de ruimte, reisde hij naar zijn bestemming, maarrr... zijn baan werd afgebroken en zodoende ging hij naar binnen. Zijn baan voerde hem min-of-meer naar binnen; hij kwam uit de ‘diepe bron’, de kraamkamer in de Orion-Nevel en hij reisde van daar naar een ver in het zuiden gelegen bestemming; ons zonnestelsel! Hij boorde zijn lichaam in een planeet, bracht dood en verderf maar schiep tevens leven. De elixers, de elektrische ladingen en benodigde sappen werden tijdens de botsing uitgewisseld en zo ontstond op beide systemen ‘leven’. Amerikaanse onderzoekers kwamen tot de slotsom dat onze planeet, met een geschatte leeftijd van 4,7 miljard jaren, de eerste 600 miljoen jaren geen leven kende, maar dat... plotseling leven aanving! Dus dat was 4,1 miljard jaren geleden!

Sterrenzaadje Jezus zocht een huis, een thuis en heeft dat uiteindelijk gevonden. Zaadje Jezus die ook de wilde Stier Gud is zijn de basiselementen voor alle religies, evenals de zondvloed, de zevende extra dag om God te aanbidden enzovoorts. Bel Nimiki heeft dus niets te maken met Enki, maar alles met de baan van de tweede ster, zijn verschijnen en zijn vertrek. Jezus is een naam voor de ster, evenals God, Shiva, Ra, Suzuki, Mazda, Tatanka, Allah, Manitou, Ahura Mazda, Waka Tanka, Bison, Heer, Enki, Heere, Enlil, Marduk, Toyota, Duivel en Satan. De video van Debunking Ancient Aliens gaat verder, maar dat wordt niets... en zien we het onbenul van de ‘wetenschappers’ ten aanzien van Sitchin (en anderen)... EA, who knows all things, knew he could not defeat Kingu and the most of...

Tiamat – gaat opeens over de ‘hemelstrijd’ tussen de jonge ster, Tiamat en de monsters en winden... en dus niet over de godheid EA of Enki als persoon. Dat wordt vrijwel altijd door elkaar gehaald (zag het laatst op een filmpje van en over een Nederlandse assyrioloog uit Leiden, die deed dat ook; had het over de god Marduk en zijn stad Babylon en even later, net zo gemakkelijk, over de hemelstrijd) omdat de assyriologen (of sumeriologen) de strijd in de hemel (door de goden, waar men vast en zeker van aan neemt dat het om de planeten gaat) zien als een epos met de planeten in de hoofdrol en niet... dat het gaat om wezens van vlees en bloed. Ik zeg het wat rommelig, maar de wetenschappers aanvaarden niet (zoals Sitchin, anderen en ik) dat de goden wezens van vlees en bloed zijn.

Al met al werd er in die laatste 35 minuten bar weinig naar voren gebracht om Sitchin aan het wankelen te brengen. Kleine marginale verschillen en onbenullige zaken. Sitchin wordt nergens echt aangepakt; geen echte bewijzen. Geen woord over de tweede ster, niets over hun ruimtereizen, hun vliegvelden, hun bouwwerken of wat dan ook. Geen verklaringen voor de zondvloed of andere zaken... nee wel met veel bombarie Sitchin belasteren, maar uiteindelijk met heel weinig materiaal en dan voornamelijk bestaande uit teksten... en de verschillen van inzicht. Kijk maar bovenaan met de verschillende interpretaties voor het begrip/woord ANUNNAKI. Drie verklaringen volgens de oude wetenschappelijke lijn en eentje via mijn oertaal Kwando, de tweede taal van de AN UN NA KI.

Met vriendelijke groet,

Evert Jan Poorterman.


Hieronder enkele reacties naar BOUblog (zie vorige aflevering), die net als jij graag Zecharia Sitchin onder vuur neemt. En blijk geeft er niet al te veel van te snappen en te weten. Afzeiken en belasteren is zo gebeurd, maar terechte kritiek hebben is een andere zaak; dan moet je de materie kennen en begrijpen! Ik heb de onderstaande reacties (op BOUblog) geplaatst maar die moeten nog worden goedgekeurd. Toch maar even kopieën van gemaakt. Der zijn er dus meer die op Sitchin inhakken terwijl ze mijns inziens te weinig kennis hebben van hetgeen hij via zijn boeken naar buiten brengt... en ik begrijp de verbolgen assyriologen wel; die komen van de ‘papagaaienschool’ zitten in een duf kantoor of een stoffig archief en Sitchin, zonder ‘echte diploma’s en akten’ die gaat effe het applaus melken bij de massa en loopt financieel binnen en wordt miljonair!

Evert Jan Poorterman 

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl