De voorouders van de Ieren behoorden toe aan een ras van lange blanke mensen die ook wel de Tuatha de Danan of kinderen van Danu werden genoemd.

Deze mensen worden in Ierse verhalen beschreven als technologisch geavanceerd maar interessanter nog is dat ze hun thuisland Tir Nan Og of het land van Og noemden wat tijdens een zondvloed in zee verdween. Stamt farao Toetanchamon ook van dit volk af?

Toen Tir Nan Og werd overspoeld vluchtten de Tuatha de Danan in boten en sommigen vestigden zich uiteindelijk in Ierland.

Naar verluid zijn vier artefacten gered van het land van Og, te weten de Lia Fáil of steen van het lot; het zwaard van Nuada, later bekend als het zwaard van Excalibur; de speer van Lugh, later bekend als de speer van het lot en de heilige graal of ketel van Dagda.

De oppergod van de Tuatha de Danan was de zeegod Manannán mac Lir (de zoon van Lir) en het eiland waar zij vandaan kwamen (Og) stond bekend als Manannán’s eiland.

Wanneer we de beschrijving van deze zeegod bekijken wordt duidelijk dat het gaat om dezelfde god die Plato en de oude Grieken kenden als Poseidon. Manannán heeft een gouden speer die Ctann Buide wordt genoemd (gele boom). Hij heeft ook een gouden strijdwagen die wordt voortgetrokken door magische paarden die over zee en land gaan.

Plato schreef al over Poseidon's eigen eiland met daarop zijn eigen tempel in de centrale ring van de stad Atlantis.

Atlantis is de missing link in de expansietheorie van de Aarde en werd in 200.000 jaar tijd de hoogst ontwikkelde beschaving op Aarde. In de laatste periode (17.500-10.500 v.Chr.) raakte Atlantis echter in verval.

Na de tweede vloed brak het eens zo grote Atlantis in vijf eilanden uiteen. De drie grootste eilanden staan bekend als Poseida, Aryan en Og. De twee kleinere eilanden, onder gezag van Aryan, heetten Atalya en Eyre. Er werden twee verschillende regeringen geïnstalleerd. De vredelievende Wet van Eén opereerde voornamelijk vanuit Poseida en de Zonen van Belial gebruikten het eiland Aryan als hoofdkwartier. Dit eiland was het dichtstbevolkt en oefende politieke invloed uit over Og, Atalya en Eyre.

Tir Nan Og kan dus worden gezien als één der eilanden van Altantis. Plato plaatst Atlantis in zijn geschriften ten westen van de Straat van Gibraltar, maar het gaat dan ook om een enorm continent.

De Ieren lokaliseren het land van Og als de ‘noordelijke eilanden van de wereld’. Meer specifiek ten noordwesten van de Ierse kust.

Toen ook het eiland Og werd verzwolgen door de golven zeilden de overlevenden onder meer naar Ierland om het eiland vanuit het noorden te bereiken. Het noorden van Og bevatte namelijk hoge bergen en logischerwijs zijn de bewoners daar het eerst naartoe gevlucht.

Mogelijkerwijs vormen de huidige Faeröer de toppen van de bergen van het Atlantische eiland Og.

De stad Atlantis bestond uit concentrische ringen en in het centrum bevond zich een heuvel met daarop Poseidon’s tempel. In herinnering aan hun voorouders construeerden de oude Ieren een miniaturen replica van hun thuisland op de Heuvel van Tara, het toenmalige centrum van het Ierse koningschap.

Ander bewijsmateriaal vinden we in het Egyptische dodenboek waarin staat geschreven dat de Egyptische koningen uit een land in het westen kwamen wat na een cataclysme werd verzwolgen door de golven.

Het DNA van de farao’s zou vervolgens moeten verwijzen naar het Keltische of Ierse ras en dat is nu precies wat recentelijk is aangetoond. Het DNA van koning Toetanchamon en zijn vader Achnaton blijkt West-Europees.

Het DNA van Toetanchamon komt voor 99,6% overeen met de R1b haplogroep. Deze haplogroep komt het meest voor in Ierland, Schotland, het westen van Groot-Brittannië en de Europese Atlantische kust.

Bron: Abovetopsecret.com

Verwante artikelen: