geheime kennis magie Zij die in bezit waren van deze kennis waren zich zeer bewust van de aard van de mens, en zijn zwakten.

Zoals alles is deze kennis op zich neutraal. De lading die het krijgt, positief of negatief, ligt in de intentie van de gebruiker; wil hij of zij goed doen of kwaad aanrichtten?Het volgende artikel is een bijdrage van Erick van Dijk, met aan het eind een door hem in het Nederlands ondertitelde video.

Ik zou eigenlijk heel dankbaar moeten zijn voor al die straf die ik als kind onderging. Opgesloten in mijn kamertje, zonder speelgoed, restte me maar één ding. Lezen. Het was het prille begin van wat het fundament van mijn leven zou worden. Terugkijkend beschouw ik mezelf als zeer fortuinlijk.

Toch staat het onderwerp van deze video, magie, zo ver af van de dagelijkse “werkelijkheid” dat het voor velen, door een gebrek aan de informatie om het onderwerp te kunnen begrijpen, een aantal bruggen te ver zal zijn.

Wanneer bijvoorbeeld wordt gesproken over de Vrijmetselarij en andere geheime genootschappen dan wordt niet gedoeld op de binnenste kern die deze genootschappen hebben gekaapt en gebruiken als dekmantel, maar zij die met goede intenties proberen anderen te helpen door gebruik te maken van overgeleverde, oeroude kennis.

Kennis van magie wordt ook wel occulte kennis genoemd, of verborgen kennis. Een andere term is esoterie, kennis voor ingewijden.

Zij die in bezit waren van deze kennis waren zich zeer bewust van de aard van de mens, en zijn zwakten. Zoals alles is deze kennis op zich neutraal. De lading die het krijgt, positief of negatief, ligt in de intentie van de gebruiker; wil hij of zij goed doen of kwaad aanrichtten?

Dit soort kennis in verkeerde handen kan leiden tot een ramp, een les die we leren uit De tovenaarsleerling van Goethe. Daarom was er een systeem van inwijding. Iemand kreeg pas toegang tot een bepaalde laag kennis als was gebleken dat men hier klaar voor was, gezuiverd genoeg van menselijke kwaliteiten als ego, afgunst, wraak, en dergelijke, kwaliteiten die zouden kunnen leiden tot misbruik van de opgedane kennis.

Alles is trilling. Door middel van de juiste kennis van frequenties en hoe daarop af te stemmen kunnen spreuken, symbolen en gerichte intenties zorgen voor veranderingen in de stoffelijke wereld.

Je hoort bij de NOS niks over magie. Het word je ook niet geleerd op school. Veroveraars vernietigden de bestaande kennis om toekomstige generaties af te snijden van mogelijkheden hun macht terug te nemen. De Kerk verbrandde heksen omdat zij een bedreiging vormden voor de Christelijke dogma’s. Uiteindelijk komt het neer op angst om de macht te verliezen. Zegt de priester tegen de rijke: “Hou jij ze arm, dan houd ik ze dom.”

Mogelijk is je opgevallen dat ik “god,” “goden” en “goddelijk” soms wel en soms niet met een hoofdletter schrijf. Misschien verwarrend.

Mijn inzicht, dat over een periode van zo’n vijftig jaar is ontstaan door diepe studie en beoefening, is dat er een Allerhoogste Schepper is, welke naam je daar ook aan toekent. God, voor het gemak. Wanneer het Hem betreft gebruik ik een hoofdletter, ter aanduiding. Wanneer ik geen hoofdletter gebruik dan betreft het andere hogere entiteiten, zeg maar Gods uitvoerend bestuur, soms ook wel geduid als “halfgoden,” of werkelijke en machtige persoonlijkheden uit een lang vergeten verleden.

Ere wie ere toekomt. Is dat ook weer duidelijk. Slaap lekker, straks.Videolink