Het is belangrijk te begrijpen dat je je eigen individuele zonlicht ontwikkelt. Het menselijke intellectuele gedachtepatroon dient voorbij de limitaties van taal te evolueren.

Er ligt de mensheid een enorme schat aan informatie in het verschiet middels inspiratie. Om deze wijsheid te ontvangen dien je je intuïtieve vermogens te ontwikkelen.

Het komt niet van buiten je. Volwassen spiritualiteit is geen onbewuste ervaring. Je ontwikkelt je eigen zelf-voorzienende godheid waarbij je constant de rijke pranische levensadem inademt, vol met adamantine deeltjes, en voorziet zo in je spirituele levensbehoeften die je ontvangt via je achtste chakra, je zielester.

Geen bijgeloof maar liefde

Om de paden te openen die naar multidimensionale niveaus leiden dien je je innerlijke horizon te verbreden terwijl je langzamerhand je manier van denken verandert. Bewustzijn is alom aanwezig op de één of andere manier. Verruim je bewustzijn om de grootsheid van creatie te zien.

De Bron is de basis van alle religies, waar het vaak wordt omschreven als een God. Het is geen dogma, bijgeloof, regel of beperking, maar de liefde, kracht van perfectie, wat resulteert in de mogelijkheid om te creëren en te genieten van prachtige werelden in balans en harmonie.

Je bent een vonk van die Bron, een facet van bewustzijn en onbeweeglijk punt in creatie. Je kunt de wereld verrijken met je bewustzijn, of je kunt helpen deze te vervuilen. Hoe helder en warm is je heilige vuur? Blaast het warmte in de harten van anderen? Of is het een zwak vlammetje dat nog niet in staat is je eigen hart te verwarmen?

Membranen van licht

In dit universum bestaat een primaire bron van schepperbewustzijn en alles is in balans, alles is gelijk, alles is in harmonie. Voordat de goddelijke stralen de grote leegte in werden gezonden werd een onnoemlijk aantal stralen van de Bron, Al dat is, de leegte ingestuurd. Deze stralen werden enorme gebieden in de ruimte met verschillende vibraties en tijd-bewustzijn cellen, die oneindige blauwdrukken bevatten van mogelijke materiële werelden.

Er zijn membranen van licht die barrières creëren zodat er een duidelijke afscheiding is tussen de diverse sub-universa. Deze membranen van licht kunnen niet doorbroken of overgestoken worden zonder goddelijke dispensatie. Daarnaast bevat een klein deel codes binnen piramides van licht. Dit zijn levende piramides van licht/leven binnen elk energetisch veld en elke dimensionale ruimte van creatie.

Het licht dat door deze piramides komt wordt gebruikt om nieuwe creatieve ontwerpen te maken. Elke ster in het sterrenstelsel is een punt van energetische vibratie. Elke persoon functioneert als een levende ster die in staat is om harmonische vibraties te ontvangen en te kanaliseren. Deze frequenties staan bekent als je zielelied. Jij bent een punt van licht en dit universum bestaat uit een gigantisch zielelied.

In dit specifieke universum zijn er drie grote onderscheidingen

1. Vanuit de essentie van het kosmische bewustzijn werd een aantal sub-universa gecreëerd binnen dit universum met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken en kwaliteiten die in balans waren.

2. In de meerderheid van de sub-universa die waren gecreëerd kreeg de mannelijke of de vrouwelijke energie echter de overhand in het scheppingsproces. In de helft van de blauwdrukken van de sub-universa werden de mannelijke attributen versterkt, waaronder macht en doel, mentale externe focus, terwijl de vrouwelijke kenmerken, zoals verzorging, intuïtie en innerlijke focus een ondersteunende rol vertolkten.

3. Daarnaast is er een gelijk aantal sub-universa waar de vrouwelijke kwaliteiten de overhand hebben met de mannelijke op de tweede plaats. Dit universum is gecreëerd als een univers-iteit voor jou als sterrenzaad om te leren.

In ons eigen sub-universum hebben de universele eigenschappen van de vader en de zoon de overhand. De vrouwelijke kwaliteiten waren altijd wel aanwezig, maar niet in hun volledige glorie en essentie. Het is nu tijd voor de vrouwelijke en mannelijke aspecten om op gelijke voet met elkaar te komen. Dit is een wonderlijk evolutionair proces dat zich nu afspeelt in dit gehele universum en al haar creaties.

Volgende niveau van evolutie

Om je hiervan bewust te zijn dien je gewaar te worden wat er in je persoonlijke wereld gebeurt. Verscherp je denkproces en leer om in het nu te leven, zoals het wordt genoemd. Om ervaring en wijsheid op te doen dien je te denken over wat je wilt onthouden en wat je wilt vasthouden in je geheugen. De onbewuste persoon gaat willekeurig door het leven, niet denkend aan wat zijn of haar acties voor consequenties hebben.

Het is nu tijd om naar het volgende niveau van evolutie te gaan. Menselijke creatie is slechts een klein deel van een veel groter proces van creatie. Het is van groot belang je eigen persoonlijke Piramide van Licht te creëren in de vijfde dimensie omdat deze een grote rol speelt in het Ascentieproces. Je wordt niet zomaar sterrenzaad genoemd, omdat je kristallijne codes creëert van levenszaden op het moment dat je weer meester wordt over jezelf. Deze codes gaan gebruikt worden in de volgende ronde van evolutie in het Gouden Sterrenstelsel.

Tijdens deze versnelde processen kan er af en toe veel pijn, ongemak en angst zijn omdat grootse veranderingen plaatsvinden op Aarde. Weet dat we alle moeilijkheden zullen doorstaan. Onze taak is het openen van het pad voor de zielen die zo graag een terugkeer van harmonie willen zien. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij.

Bron: Ronnastar.com