Het verborgen geheim van Albert Einstein

In een brief aan zijn dochter Lieserl smeekte hij haar bijna om dat wat hij had ontdekt pas veel later aan de wereld te openbaren omdat de mensheid er nog niet aan toe was.

“Ik vraag aan jou om de brieven te bewaren, jaren, tientallen jaren, totdat de maatschappij ver genoeg is ontwikkeld om te accepteren wat ik hieronder ga uitleggen”.Aan het einde van de jaren tachtig doneerde Lieserl, de dochter van Albert Einstein, 1400 brieven die geschreven waren door haar vader aan de Hebreeuwse Universiteit.

Tussen al die brieven zat de volgende, gericht aan zijn dochter:

Toen ik de relativiteitstheorie voorstelde, waren er maar weinig mensen die mij begrepen en wat ik nu bekend zal maken aan de mensheid zal ook botsen met het onbegrip en de vooroordelen in de wereld.

Ik vraag aan jou om de brieven te bewaren zolang als nodig is, jaren, tientallen jaren, totdat de maatschappij ver genoeg is ontwikkeld om te accepteren wat ik hieronder ga uitleggen.

Er is een enorm sterke kracht die, tot nu toe, niet formeel door de wetenschap kan worden verklaard. Het is een kracht die alles en iedereen omvat en alles regeert en het zit zelfs achter ieder fenomeen dat zich in het universum manifesteert en nog niet door ons is gedefinieerd. Die universele kracht is LIEFDE.

Wanneer wetenschappers op zoek gaan naar een universele theorie voor het universum dan vergeten ze de meest krachtige en onzichtbare kracht. Liefde is licht dat zowel degene die het geeft als die het ontvangt, verlicht.

Liefde is zwaartekracht, want hierdoor zijn sommige mensen aangetrokken tot anderen. Liefde is kracht omdat dit het beste dat wij hebben vermenigvuldigt en ervoor zorgt dat mensheid niet ten onder gaat in blind egoïsme. Liefde ontvouwt en onthult. Wij leven en sterven voor de liefde. Liefde is God en God is liefde. (Redactie: in de film Interstellar wordt deze theorie van Einstein mooi verfilmd.)

Deze kracht maakt alles duidelijk en geeft betekenis aan het leven. Dit is de variabele die we al veel te lang hebben genegeerd. Misschien omdat we bang zijn voor liefde, want het is de enige energie in het universum waar de mens er niet in is geslaagd om die naar believen te sturen.

Om liefde zichtbaar te maken, heb ik een eenvoudige vervanging gedaan in mijn meest beroemde vergelijking. Als in plaats van E = mc2 wij accepteren dat de energie die de wereld kan helen alleen door liefde kan worden verkregen, vermenigvuldigt met de snelheid van het licht in het kwadraat dan komen we tot de conclusie dat liefde de meest sterke kracht is omdat het geen limieten heeft.

Nadat de mensheid heeft gefaald met het gebruik en controleren van andere krachten in het universum die zich tegen ons hebben gekeerd, moeten wij onszelf dringend voeden met die andere soort energie. 

Als wij willen dat onze soort overleeft dan moeten we zin vinden in het leven; als wij de wereld willen redden en ieder levend wezen dat daarop woont dan is liefde het ware en enige antwoord.

Misschien zijn we nog niet klaar om een liefdesbom te maken, een wapen krachtig genoeg om de haat, het egoïsme en de hebzucht die de planeet verwoesten, te vernietigen.

Echter, ieder individu draagt een kleine maar krachtige liefdesgenerator bij zich, wiens energie erop wacht om losgelaten te worden.

Lieve Lieserl, wanneer wij leren om deze universele energie te geven en te ontvangen, zullen wij hebben bevestigd dat liefde alles overwint, dat het in staat is om boven alles uit te stijgen omdat liefde datgene is in het leven waar het werkelijk om gaat.

albert einstein met dochter lieserl

Het spijt mij heel erg dat ik niet in staat geweest ben om uit te drukken wat er in mijn hart aanwezig is. Dat hart dat heel mijn leven stilletjes voor jou heeft geklopt.

Misschien is het te laat om mijn verontschuldigen aan te bieden, maar omdat tijd relatief is, moet ik je vertellen dat ik van je hou en dat ik dankzij jou het ultieme antwoord heb gevonden.

Je vader, Albert Einstein

Ook over deze brief is een levendige discussie ontstaan over de vraag of deze nu wel of niet door Albert Einstein zou zijn geschreven.

Dochter Lieserl werd in januari 1902 geboren uit een relatie die Einstein had met een studiegenoot, de Servische Mileva Maric. Het jaar daarop zou hij met haar trouwen en nog twee zoons krijgen.

Echter, Lieserl verdwijnt vanaf het begin al uit beeld en volgens sommigen hebben ze het kind laten adopteren en volgens anderen is het al jong overleden, ergens op de Balkan bij familie van Maric omdat het kind Down Syndroom zou hebben.

Dat de brieven afkomstig zouden zijn Lieserl is niet echt waarschijnlijk. Ook de Hebreeuwse Universiteit zegt dat ze deze brief niet in de archieven hebben.

Of Einstein daadwerkelijk deze brief heeft geschreven, is dus te betwijfelen.

Anderzijds, misschien wil men er alles aan doen om zo'n kwetsbare brief niet op het conto van een degelijke wetenschapper bij te schrijven, omdat wetenschappers nu eenmaal niet schrijven over zaken zoals liefde.

Wie de brief dan ook uiteindelijk heeft geschreven doet er misschien niet eens zo toe, zolang wij er maar iets van kunnen leren, heeft het zijn doel bereikt. Liefde is de weg!

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl