De Vijfde Nacht van de Negende Golf gaat op donderdag 18 augustus van start en velen vragen zich af wat deze energie met zich mee zal gaan brengen.

Wanneer we kijken naar elke voorgaande vijfde nacht tijdens een golfbeweging dient deze zich gewoonlijk aan als een vernietigende periode. Dit maakt het tevens een interessant segment van elke golf.

De Vijfde nacht staat voor een ‘donker tijdperk’ waarbij er een vorm van vernietiging plaatsvindt. Zonder uitzondering leidde de vijfde nacht tot economische teruggang. Zoals de god Shiva voor de Hindoes zowel de scheppende als vernietigende energieën bij zich draagt, zo bevatten de energieën van de Mayakalender beide aspecten zodat de vernietiging plaats kan maken voor iets nieuws.

Voorgaande golven

Wat gebeurde er in voorgaande golven tijdens de Vijfde nacht? In de vierde golf bracht de Vijfde nacht een ijstijd. In de Vijfde nacht van de vijfde golf stierf de Neanderthaler uit. Gedurende de Vijfde nacht van de zesde golf braken de Middeleeuwen aan en kwam de kerk aan de macht. Daarnaast ontdekte Columbus Amerika. Beide wereldoorlogen vonden plaats in de Vijfde nacht van de zevende golf. Tot besluit bracht de Vijfde nacht van de achtste golf Katrina, de beving in Haïti en de bankencrisis.

Vanuit het perspectief van het verschijnen van eenheidsbewustzijn, wat het voornaamste doel is van de Negende golf, plaveit de economische crisis de weg voor een nieuwe toekomst. De ontwikkeling van de economische crisis volgt de Mayakalender met uitzonderlijke precisie. In de vijfde dag van de Negende golf kwam de stabiliteit van verschillende grote Europese banken serieus op het spel te staan en waren er constant bijeenkomsten tussen verschillende staatshoofden om te bespreken hoe men de crisis een halt toe kon roepen. Amerika verloor haar AAA-status na de afwaardering en sinds het middelpunt van de vierde nacht (toen de energie voor de vijfde dag zich nestelde) is meer dan zeven biljoen dollar aan aandelen in rook opgegaan.

Echte economie

Analisten hebben gelijk wanneer ze zeggen dat de crisis tot nu toe nog geen effect heeft gehad op de ‘echte economie’ omdat er enkel nog wordt gespeeld met getallen. Het eenheidsbewustzijn van de vijfde dag deed de mentale dualiteit tussen abstracte en echte waarden simpelweg op haar grondvesten schudden.

Het ligt in de lijn der verwachting dat in de Vijfde nacht ook de echte economie geraakt gaat worden. Te denken valt aan massale werkloosheid in Westerse landen, beurzen die flink gaan dalen en verdere waardevermindering van geld, waardoor nieuwe radicale oplossingen moeten worden overwogen.

De doorbraak van de energie van de vijfde dag was het beste zichtbaar in de politieke arena waar de autoriteit van regeringen van de belangrijkste Westerse landen begint af te brokkelen. De rellen en plunderingen in het Verenigd Koninkrijk kunnen hier genoemd worden. Een ander voorbeeld is dat het politieke systeem van de Verenigde Staten niet kon voorkomen dat de kleine Tea Party inspraak kreeg over het schuldplafond. De politieke situatie was zelfs de belangrijkste reden voor de afwaardering.

Oplossing

Met het begin van de Vijfde nacht van de Negende golf is er sprake van een verzwakking van de hiërarchieën van dominantie. De overgang naar eenheidsbewustzijn is niet soepel en gemakkelijk. Het is te verwachten dat er enige vorm van politieke reactie zal komen op de voortdurende chaos. In de Verenigde Staten zou president Obama mogelijkerwijs buitengewone bevoegdheden kunnen krijgen en ook zou er onder valse voorwendselen een zogenoemd Super Congres kunnen worden opgericht. Gezien de chaos in de economische arena is het niet ondenkbaar dat dergelijke maatregelen significante steun zullen krijgen van het volk.

Calleman ziet de economische crisis verergeren terwijl de vijfde nacht haar intrede doet. Velen zullen zich afvragen of er een oplossing is voor het probleem, maar in het huidige raamwerk van ’s werelds monetaire systeem zijn geen oplossingen voorhanden. De ineenstorting van het financiële systeem brengt wel een simpele oplossing met zich mee, namelijk het kwijtschelden van alle schulden. Niet alleen de schulden van regeringen, maar vooral de schulden van de gewone mens.

Een dergelijke maatregel zou gepaard moeten gaan met het einde van het gebruik van geld, wat betekent dat mensen gewoon kunnen blijven werken zonder een vorm van uitwisseling. Dit houdt in dat groei niet meer noodzakelijk is en dat redt de gehele planeet. Het zou mensen bevrijden van de noodzaak geld te moeten verdienen om te overleven.

Het invoeren van een dergelijk systeem is niet moeilijk maar het wordt momenteel tegengehouden door politieke en juridische beweegredenen. Wanneer een dergelijk systeem is ingevoerd zijn banken en regeringen echter niet langer nodig en daarom zijn deze groepen, die de militaire macht in handen hebben, tegen een nieuw systeem.

Calleman verwacht op de zesde dag van de Negende golf, die begint op 6 september, de eerste tekenen te zien dat oplossingen worden bedacht die een einde maken aan schulden en geld. Dit plaveit de weg voor een nieuwe wereld die geboren wordt na de voltooiing van de Mayakalender op 28 oktober 2011.

Er zijn echter miljarden mensen op Aarde die geen basiskennis hebben over de Mayakalender of wanneer deze kalender afloopt en zonder deze kennis is het niet gemakkelijk te begrijpen wat er momenteel in de wereld gebeurt. Laten we dit rechtzetten.

Bron: Calleman.com