Sommige mensen beginnen overstuur te raken door Mandela effect (video)

Wat de reden is voor de enorme toename aan Mandela effect ervaringen is niet duidelijk, alhoewel CERN op een merkwaardige manier in het oog springt.

Er zijn op dit moment mensen die compleet van slag zijn omdat de wereld die ze zich herinneren anders is dan wat informatie hen in hun huidige realiteit vertelt.Voor hen die nog niet weten of vergeten zijn wat het Mandela effect inhoudt:

Er zijn mensen die zweren dat de zon in een andere positie staat en er zijn eveneens mensen die zeggen dat de landkaarten anders zijn dan ze zich herinneren van vroeger of zij die zeker weten dat er een brug was op een bepaalde plek die er niet blijkt te zijn.

Bij alles wat we doen en bij alles wat wij evalueren, gaan we er eigenlijk altijd van uit dat er maar één wereld is.

Hoe zit het echter als we misschien gelijktijdig ook in een andere wereld leven? Of, even tijdelijk in een andere wereld verblijven of dat er een bepaalde groep op weg is naar een andere wereld of dimensie?

Dat is een theorie die naar voren komt wanneer we kijken naar het zogenaamde Mandela effect. De naam hiervoor is ontstaan doordat een dame met de naam Fiona Broome eigenlijk tot de ontdekking kwam dat er mensen zijn die herinneringen hebben aan dingen die niet echt zijn gebeurd.

Hoe zij dit ontdekte, was omdat er een groep mensen is die als herinnering heeft dat de Zuid Afrikaanse leider Nelson Mandela ergens in de jaren tachtig is overleden. Echter, in (onze) werkelijkheid is hij overleden in 2013.

Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die zich herinneren dat de man in China die in juni 1989 op het bekende Plein van de Hemelse Vrede in Peking de tanks tegenhield, werd platgereden door deze militaire voertuigen. In (onze) werkelijkheid is dat niet gebeurd en kwam de man er heelhuids vanaf.


Het lijkt erop dat dit fenomeen wordt veroorzaakt door iets waar wij al langere tijd over schrijven en dat is dat er als het ware scheuren zijn ontstaan tussen de verschillende dimensies.

Hieronder een video van een man die Jacob Israël heet.

En Jacob is compleet van slag. Hij is een normale nuchtere man, bovendien gelovig, dus niet iemand die zich snel van de wijs laat brengen door allerlei wispelturige zaken.

In de video zie je een hele emotionele Jacob die het gewoon eigenlijk niet meer weet. Bovendien weet hij dat hij niet alleen staat in dat wat hij ervaart, maar dat er inmiddels duizenden, misschien wel miljoenen mensen zijn die vergelijkbare ervaringen hebben.

Je ziet in de video hieronder een opsomming van Jacob van alle dingen die hij zich anders herinnert dan dat de huidige informatie op internet of in boeken hem vertelt.

Zo noemt hij als voorbeeld dat nu overal wordt gesproken over de film "Interview with a vampire". Tot zelfs de Oscar uitreiking aan toe, terwijl de officiële naam van de film "Interview with THE Vampire" is. Ook wij herinneren ons A in plaats van THE.

Bij de Oscars wordt gezegd dat een beroemde uitdrukking uit de film Forest Gump is: "Life IS a box of chocolates", terwijl in de film duidelijk wordt gezegd "Life WAS a box of chocolates". Ook wij herinneren ons IS in plaats van WAS.

Zo zijn er ontelbaar veel mensen die zich het Volkswagen Logo herinneren zonder een streepje tussen de V en W. En ook hier herinneren wij ons het logo zonder horizontaal streepje en niet mét.

De video staat vol met dergelijke voorbeelden van dingen die voor Jacob en een vele anderen compleet anders zijn dan klaarblijkelijk het geval is in onze/deze wereld of dimensie.

Want, het begint er toch steeds meer op te lijken dat we hier te maken hebben met dimensies.

En als we over dimensies praten, komen we eigenlijk automatisch bij CERN terecht. Wij hebben inmiddels al vele artikelen geschreven over dit instituut en alle illustere zaken die zich daar waarschijnlijk afspelen.

Voordat we naar de video van Jacob gaan eerst een korte video van iemand die een vreemde scene in de CERN promotiefilm uit het najaar van 2014 uitlegt.

Een video waarin een scene voorkomt van een oudere man met een paar opvallende namen.Is deze scene een boodschap van CERN om ons te laten weten dat ze erin geslaagd zijn om andere dimensies te bereiken door middel van hun experimenten en dat wij de mensen dit zullen ervaren door iets wat wij het Mandela effect noemen?

Het zou natuurlijk ook bedoeld kunnen zijn als grap, want het Mandela effect als zodanig is al vanaf 2010 bekend.

De “ontdekking” van het Mandela effect en de toename daarvan houdt ook wel enigszins gelijke tred met de ontwikkelingen bij CERN. Iedere keer komen ze een stapje verder richting hun doel en naarmate dat gebeurt, neemt het aantal vreemde ervaringen bij mensen toe.

Een andere theoretische mogelijkheid zou misschien ook nog kunnen zijn dat de ascentie of de opname gedeeltelijk is begonnen. Dat mensen steeds een stukje verder naar hun nieuwe dimensie gaan.

Wij weten de antwoorden niet, maar weten wel dat er een aantal mensen, zoals Jacob in onderstaande video, eveneens overstuur zijn door wat ze meemaken.

Wij willen dan ook iedereen adviseren om de hiernavolgende video te bekijken en erover te praten met mensen in je omgeving. Wij zijn ook benieuwd naar ervaringen van mensen op dit gebied. Als je dus dingen herkent, mail ons!


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl