Als sommigen al beginnen te hyperventileren wanneer mensen de vorm van de aarde in twijfel durven te trekken, dan zullen ze in katzwijm vallen bij het volgende.

Steeds meer komen er namelijk aanwijzingen dat wij leven in een door iets of iemand geprogrammeerde matrix en dat je kunt ontsnappen wanneer je het spel doorziet.Je hebt op deze aarde mensen die de meest wilde theorieën aanhangen. Dat is uiteraard hun goed recht en hoe meer vragen mensen stellen en niet zomaar alles aannemen omdat dit hen op school is verteld, des te beter.

Wanneer mensen die bepaalde vragen stellen echter zo heftig worden aangevallen zoals zij die vraagtekens hebben bij de bolvorm van onze aarde, mag je je afvragen waarom dat gebeurt.

Waarom wordt er zo fanatiek gereageerd en worden aanhangers van de platte aarde theorie over het algemeen systematisch weggezet als doorgedraaide gekken.

Wanneer je namelijk vragen gaat stellen, ga je steeds dieper in op bepaalde onderwerpen en wanneer je dan niet al teveel wordt gehinderd door allerlei vooroordelen, komen naar aanleiding van dat vragen stellen soms interessante dingen boven drijven.

Iemand die zich een beetje heeft verdiept in het platte aarde verhaal, komt met de volgende opmerking (dank!):

“Overigens, als je dat filmpje van de platte aarde hebt gekeken en je zou voor de grap eens aannemen dat de aarde inderdaad plat is dan wordt dat hele UFO verhaal ook anders. Althans, de laatste tijd denk ik sowieso steeds sterker dat UFO's van IN/ONDER de aarde komen en niet van erbuiten”.

Interessante gedachte, net zoals de volgende die wij ontvingen (dank!):

“Er hoeft maar een ieniminie gaatje in een vacuüm zakje te zitten en het vacuüm is weg. Dan wordt ons verteld dat het universum één groot vacuüm is en dat wij leven in een atmosfeer met zuurstof. dat KAN SIMPELWEG NIET. Daar moet een barrière tussen zitten anders kunnen de twee niet zo naast elkaar bestaan. Dat relatief dunne laagje atmosfeer naast zo'n giga vacuüm...... onmogelijk! dat is voor mij zeer overtuigend geweest al een tijdje geleden en overtuigend in de zin dat er iets echt niet klopt in het officiële verhaal”.

Vanuit dit soort gedachten kom je eigenlijk als vanzelf terecht bij iets dat wij drie jaar geleden schreven:

Er is momenteel nogal wat commotie in de wetenschappelijke wereld vanwege een nieuw onderzoek dat statistisch aantoont dat onze wereld in feite niets anders is dan een computersimulatie.

Dit betreft mainstream wetenschap en het idee is minder vreemd dan dat het misschien in eerste instantie lijkt.

Hier volgt een gedachte van iemand die daar diep over heeft nagedacht (dank!):

De meesten, ik ook tot voor kort, ervaren emotie en gevoel (ook pijn en dergelijke) als het bewijs van onze ECHTHEID, maar ik inmiddels niet meer. Het feit dat we digitaal zijn, wil niet zeggen dat we niet kunnen ervaren en zegt ook niets over datgene wat er in ons lichaam huist.

Dat we een bewustzijn bezitten wat huist in die hologram. En ik denk dat dat het antwoord ook is op waarom er tegen ons wordt gelogen over wie en wat we zijn.

Wij MOETEN dat wel geloven want anders is het spel OVER. Anders zou iedereen morgen niet meer bang zijn om te sterven en dan is het spel wat er met ons wordt gespeeld ook voorbij.

Ik begin zelfs te denken dat er mensen zijn die dit onbewust weten en daarom wel de stap van zelfmoord aandurven. Dood en ellende zijn de drijfveren die ze gebruiken om ons te laten doen wat zij willen.


xxx

Het is wel een “eye opener” voor mij nu ik dat ECHT doorzie. Ik heb me jarenlang suf gepiekerd waarom die leugens. Macht hebben kan ook wel zonder die leugens maar dat is niet zo. Als wij niet meer bang zijn dan is “what ever” wat ze hier gecreëerd hebben, voorbij in de zin dat de strijd dan over is.

Dus ja, als je in “the know” bent, dan is dat de enige manier om controle te houden, die leugens volhouden en dat verklaart dan voor mij voor het eerst echt waarom ze het doen. niet het geld, niet eens de macht zozeer waarschijnlijk maar het HELE BESTAAN op de basis zoals we die nu kennen is erop gebaseerd.

Werkelijk alles zou niet meer kloppen hier op deze aarde als wij niet meer bang zouden zijn en dat is het GROTE GEHEIM!

Als wij ECHT begrijpen dat we niet ons lichaam zijn, en grappig genoeg zijn de waarheden overal te vinden in uitspraken en dergelijke, dan is het voorbij en dan is het ontwerp van deze setup op deze planeet ook voorbij. Ik kan niet anders concluderen dan dat dit inderdaad zo is opgezet, geen toeval is, van te voren is bedacht en dat we er alleen aan kunnen ontsnappen als je dit echt begrijpt/voelt.

Maar dan moet wel iedereen tot dat inzicht komen. wel een leuke gedachte trouwens want dan klopt mijn niet doodgaan gevoel heel goed en dan voel ik veel minder pijn van de doden die ik heb betreurd in mijn leven.

Ik krijg bijna het gevoel dat ik zo ineens "blieb" uit dit theater kan verdwijnen als ik het geheel inderdaad helemaal zou doorzien haha, dat gebeurt niet maar zo voelt het.

Daarom wordt er ook zo gefocust op lichaam, slank, gezond, ziekte, struggle...... allemaal CRAP, afleiding om ons in dit idee van deze set up te houden.

Het zit bijzonder vernuftig in elkaar. ik vraag me af of, zeg maar, die duistere kant niet in feite hetzelfde meemaakt als wij, de lichte kant, alleen dat hen een ander verhaaltje is opgehangen. dat ze eigenlijk precies in hetzelfde schuitje zitten als wij.

Het feit dat zij bang zijn om te sterven, dat ze zich ingraven om te overleven, zegt dat onder andere. wat ze wel in de gaten hebben is dat ze dus nieuwe lichamen nodig hebben om het spel door te kunnen spelen en daarom die bloedlijnen en dergelijke. Ze denken dat ze het systeem ge-outsmart hebben. Daar komt ook de kooi van Faraday vandaan denk ik.

Waarom is zeg maar de goede kant van de mensheid tegen “eternal life” en de duistere kant voor? Dat is kenmerkend.

Ik denk dat de lichte mens intuïtief weet dat “eternal life” een non begrip is, want dat hebben ze al, alleen niet via een bepaald lichaam. Eigenlijk zijn die elite ontzettende bange en domme sukkels.


xxx

Tot zover de gedachten van iemand en voor een groot deel ontstaan door het nadenken over een mogelijke platte aarde. Wat nog maar eens bewijst dat vooroordelen niet thuis horen bij de ware onderzoeker naar de waarheid.

Voor hen die geïnspireerd zijn geraakt door bovenstaande, navolgend nogmaals het grootste deel van het artikel uit 2013 over de vraag of God misschien een IT specialist is?

Het onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Bonn en gepubliceerd in arXiv. Om de ontdekking begrijpelijker te maken kunnen we deze vergelijken met een computerscherm. Om gegevens te kunnen weergeven heeft je scherm de mogelijkheid een eindig aantal pixels weer te geven en dit is wat wij noemen de schermresolutie zoals bijvoorbeeld 1920 bij 1440.

Dit betekent dat het horizontaal maximaal 1920 pixels heeft en verticaal 1440. Alles wat je op je scherm ziet moet getekend en uitgebeeld worden met deze pixels en er kunnen geen halve worden weergegeven. Je kunt bijvoorbeeld geen verticale lijn tekenen tussen de pixels. De reden daarvoor is omdat ze op een bepaalde vaste positie in het scherm zijn gecodeerd. Alles wat je ziet op je beeld, een computerspel, een website of zelfs een video, is als het ware geprojecteerd op het gecodeerde raamwerk van pixels.

Nu gaan we terug naar onze “werkelijke” wereld. Wij denken dat er daar geen pixels zijn en dat we ons vrij kunnen bewegen overal waar we maar willen. Dat betekent dat wij denken dat we analoge wezens zijn die leven in een vloeibare wereld zonder de beperkingen van pixels zoals op een computerscherm, want we zijn tenslotte geen digitale wezens.

Maar, wacht even. Naar nu blijkt bestaat onze “werkelijkheid” wel degelijk uit pixels. Alleen hebben die een hele dichte, veel fijner dan wij kennen, resolutie. De studie uit Bonn toont nu aan dat de kosmische energiegolven zich “voegen” naar de “resolutie” van het universum waarin wij leven. Dat betekent dat de wetten van elektromagnetische straling beperkt zijn door de resolutie van de driedimensionale simulatie die wij “universum” noemen.

Het feit dat deze constructie bestaat bewijst ook dat het een intelligent ontwerp is dat gemaakt is door een Schepper en dat noemen wij het universum. Dit is even kort door de bocht de conclusie van deze wetenschappelijke ontdekking en het is iets wat maar weinig wetenschappers bereid zijn te accepteren. Maar toch, je kunt van deze bevindingen niet weglopen.

Als ons universum dan dus een met grote precisie gebouwde simulatie is, dan volgt daaruit dat de Schepper die dit gecreëerd heeft een doel voor ogen had. Zoals nu blijkt is ons universum dus digitaal en niet zoals we dachten analoog. Zelfs je DNA is digitaal! Je bent een gedigitaliseerd wezen waarin een niet stoffelijk bewustzijn haar intrek heeft genomen en deze staat dan weer los/boven deze fysieke simulatie.

Dit concept is zo overdonderend dat bijna iedereen moeite zal hebben om dit goed in te laten zinken en te bevatten. Als dat namelijk allemaal zo is dan rijst automatisch de volgende vraag, “Wie heeft dit dan allemaal gebouwd en waarom?”.

Een voor de hand liggend antwoord zou zijn dat wij dit gebouwd hebben. Niet “wij” zoals hier op aarde, maar meer “wij” als een vergevorderde beschaving van wezens met bovennatuurlijke gaven en in het bezit van onvoorstelbare krachtige technologie. Wij hebben dit dan collectief gebouwd en zijn vervolgens overeengekomen dat op selectieve basis een aantal van ons deze simulatie zullen meemaken om ervaring op te doen op het gebied van “menselijk leven”. Maar, dat is slechts één mogelijkheid van de vele.

Een ander mogelijk antwoord is dat Hij het gebouwd heeft. Hij is God, onze Schepper. Hij is dan een bewustzijn met Goddelijke macht die overal tegelijk en oppermachtig is. Klinkt alweer bekend, is het niet? Hij heeft ons universum geschapen (dat wil zeggen, hij heeft het ontworpen, gebouwd en vervolgens deze simulatie gelanceerd). Hiermee is dan een soort “software” platform ontstaan wat een mechanisme biedt aan bewustzijn om “wakker” te worden in het lichaam van een pasgeborene.

Wanneer je doodgaat, is dat het einde van de simulatieoefening en ga je terug naar je bron. Dat is dan de échte werkelijkheid die boven deze “werkelijkheid” staat. Misschien is dat de reden waarom mensen die een bijnadoodervaring (BDE) hebben gehad hierover vaak spreken als was het een “hyperwerkelijkheid”. Een waarbij ze het gevoel hadden dat die duizend keer meer echt is dan ons leven hier.

Het schijnt dat het doel van deze simulatie op aarde is om persoonlijke groei te kunnen ervaren en leren hoe je het kwaad kunt vermijden/overwinnen. Dit verklaart dan ook waarom we met zoveel duister zijn omringd. We verdrinken er als het ware in omdat dát hetgene is wat onze zielen nodig hebben om te kunnen groeien/evolueren.

Aan het einde van ons leven (de simulatieoefening) worden we dan als ziel beoordeeld om te kijken hoe we het hebben gedaan. Mogelijk zijn we zelf ook onderdeel van die evaluatie. De meeste mensen zakken voor deze "test" en dat betekent dat ze nog vele simulatieoefeningen (levens) voor de boeg hebben. Dit sluit aan bij reïncarnatietheorieën. Uiteindeijk, goed beschouwd, verandert er dus met deze digitale benadering niet zoveel; de condities blijven gelijk.

Een andere interessante vraag is dan of de wetenschap er hiermee in is geslaagd om het bestaan van God te bewijzen? Wat het zeker aantoont is dat er achter de creatie van ons universum een intelligent bewustzijn aanwezig móet zijn. Voor veel mensen zal deze ontdekking een schok zijn, omdat ze zich het universum en de schepping daarvan totaal anders voorgesteld hadden.

Voor anderen zal dit een “aha” moment zijn, waarbij een aantal puzzelstukjes op hun plaats vallen. Eén ding is zeker, in plaats van een einde aan alle discussies zal dit het begin zijn van nog vele verhitte debatten.

Dat wat wat ons betreft kan aansluiten op deze digitale theorie zijn de Akashakronieken. Voor wie niet weet wat dit is:

"De Akashakroniek, van het Sanskriet akasha (ether, hemel of uitspansel), is een van oorsprong hindoeïstische opvatting over het bestaan van een allesdoordringend medium, 'ether' genoemd of het 'vijfde element' waar de term kroniek in de theosofie aan toegevoegd is. In deze kroniek zouden alle gebeurtenissen die ooit hebben plaatsgevonden, elke gedachte en emotie voorgoed bewaard worden in een 'astraal licht'.

In de loop van de geschiedenis van het occultisme hebben een aantal zieners beweerd toegang te hebben tot deze kroniek. Onder invloed van de theosofie wordt ook aan creatieve mensen dit vermogen toegeschreven om te kunnen putten uit bronnen die voor anderen ontoegankelijk blijven. Het concept vertoont gelijkenis met het collectief onbewuste van Jungen en zijn kosmische, collectief bewustzijn".


Eigenlijk dus een enorme database waarin alle gegevens liggen opgeslagen. Ook David Wilcock verklaart eenzelfde soort aanwezigheid met zijn Source Field theorie, een bewustzijns-grid waaruit wij kunnen putten als we die kunst eenmaal beheersen. En wij maar ingewikkeld doen over het electronisch patiëntendossier.


Eén van de mensen die zegt toegang te hebben tot deze Akashakronieken is Aingeal Rose O”Grady. Zij is te gast tijdens de onderstaande radio-uitzending van Revolution Radio. Volgens haar wordt in deze kronieken inderdaad alle kennis van menselijke ervaringen en de geschiedenis van de kosmos vastgelegd. Hierbinnen heeft ieder mens afzonderlijk zijn of haar eigen boek.

Aingeal spreekt over de kronieken als een soort database en dat volgens sommigen deze zou bestaan uit “holografische schijven”. Dat zou allemaal weer perfect in het plaatje passen dat het universum door God is geprogrammeerd als simulatieterrein, waarbij hij gebruikmaakt van een enorme database.