Het Ascentieproces kent ook getijden. Je ervaart een periode van intense activiteit gevolgd door een verlangen naar afzondering.

Het is de bedoeling dat je mentale en emotionele bewustzijn wordt aangestuurd door je ziel en niet je ego. Spiritueel bewustzijn begint bij het mentale lichaam.

Je leert waarnemer van je leven te worden en je leert niet langer te oordelen. Je hoeft niet altijd een mening te hebben of mensen om je heen constant te beïnvloeden. Een spiritueel volwassen persoon biedt de waarheid aan zoals die aan hem of haar is geopenbaard. Een spiritueel volwassen persoon moedigt anderen aan hun eigen waarheid te zoeken.

De frequenties van onvoorwaardelijke liefde beginnen in de mid-vierde dimensie. De tegenstelling tussen goed en slecht was nooit onderdeel van het oorspronkelijke kosmische plan. Het plan was zo ontwikkeld dat jij als vonk van de Bron dualiteit kon ervaren. Het was bedoeld als experiment in veelzijdigheid, in tegenstellingen, binnen een geaccepteerd spectrum van licht en schaduw. Het was niet bedoeld als realiteit van good versus slecht.

Verantwoording

Je daalt nu niet langer af naar de lagere rijken maar begint opnieuw omhoog te klimmen. Eerst dien je echter alles te helen wat niet in overeenstemming is met de hogere rijken. De mensheid zal niet langer de duivel of satan de schuld kunnen geven van al het pijn, lijden, de chaos en vernietiging. De mensheid is zelf verantwoordelijk voor al haar creaties.

Laat je oude, negatieve kijk op de dood los. Dood is geen einde. Het is als de afronding van een project en het begin van een nieuw, wonderlijk avontuur. Elk leven is als een toneelstuk met een centraal thema en een cast die specifiek is gekozen.

Je bent niet je lichaam, maar je bent puur bewustzijn in een kostuum van vlees. Je hebt al duizenden keren je fysieke lichaam achtergelaten om kleding van licht aan te trekken. Hoe bewuster je wordt, hoe meer je verlangt naar een nieuwe persoonlijke spirituele zoektocht. Je wilt de mysteries van het universum ontrafelen.

Om in de wereld van materie te leren creëren dien je te begrijpen hoe de wetten van vibratie werken. Je leert materie te manipuleren met je gedachten. Hiervoor heb je sterke, gerichte mentale krachten nodig.

Je bent in staat de negatieve gedachten van duizenden mensen te neutraliseren. Het is tijd om naar de voorgrond te treden en mee te doen om de destructieve krachten van de mensheid - angst, veroordeling, hebzucht en egoïsme - te overwinnen.

 • Al je lichaamscellen zijn zich bewust. Sommige creëren chaos terwijl andere resoneren in harmonie.
 • Je energetische handtekening bepaalt hoe fel je aura schijnt.
 • Vreugde en sereniteit worden geïnspireerd door de ziel. Anderen helpen is een instinct van de ziel.
 • Angst, boosheid en verdriet worden geïnspireerd door het ego en worden overwonnen door de vreugde en gelukzaligheid van de ziel wanneer je zoekt naar harmonie.
 • Negatieve gedachten zijn als gifstoffen die langzamerhand de miljarden cellen in het lichaam besmetten, met ziekte en uiteindelijk de dood als gevolg.
 • In het lichaam van iedereen bevinden zich subatomische donkere kristallen die met de gedachten van de lagere frequenties resoneren. Deze kristallen zijn gevuld met negatief afval dat gedurende vele levens steeds opnieuw gecreëerd is en wat je met je mee hebt genomen in fysieke vorm om te helen.
 • Het loslaten van oude, giftige energie gaat vaak gepaard met symptomen van griep.
 • Alle kristallen hebben de mogelijkheid om informatie op te slaan en uit te stralen.
 • Een nieuwe kosmische blauwdruk is ontwikkeld en jij bent een belangrijke speler in de nieuwe kosmische creatie van dit subuniversum.
 • Je cellen moeten licht leren erkennen en gebruiken als een belangrijke energiebron.
 • Je mentale lichaam projecteert zich in de derde en vierde dimensies vaak in de toekomst waardoor angst en onzekerheid ontstaan. Het emotionele lichaam herleeft er constant het verleden.
 • Op het pad naar verlichting veranderen je relaties vaak drastisch. Ze zijn niet langer gebaseerd op emotionele gehechtheid. Je probeert mensen niet langer emotioneel te manipuleren en je laat het niet langer toe dat mensen jou manipuleren.
 • Je leert als individu een bewustzijn te ontwikkelen in plaats van dat je wordt beïnvloed door het collectieve bewustzijn.
 • Het geeft voldoening om goedheid te ontvangen voor goede daden. Het vereist echter des te meer om goedheid terug te geven voor een boosaardige of kwetsende actie.
 • De vele dimensies van dit universum zijn meetpunten van specifieke frequentiepatronen die lagen van bewustzijn bevatten.
 • Engelen versterken licht, mensen verspreiden het.

Duisternis en schaduw zijn slechts tijdelijke fenomenen. Twijfel nooit één moment, je bent eindeloos beschermd.

Bron: Ronnastar.com