De meeste ontwaakte mensen verwachten een First Contact met buitenaardsen, het liefst met afgezanten van de Galactische Federatie van het Licht, die het Ascentieproces overzien.

Dit zal de eerste onthulling zijn tijdens de eindtijden. Er zijn in het verleden al veel voorspellingen gedaan en er komen elke dag meer bij.

Als gevolg van de gedane voorspellingen hebben veel prominente leiders van de bewegingen van ontwaakte mensen hun reputatie op het spel gezet, zoals we bijvoorbeeld zien bij iemand als Steve Beckow. Sommige mensen stappen graag in de leidende rol van ‘valse profeet’, een fenomeen dat op deze planeet al lange tijd traditie is.

De meeste channelings hebben een dubieus karakter en lijken hun eigen achterliggende agenda te hebben in plaats van dat ze zich richten op de verlichting van de channelaar.

Minderwaardigheidscomplex

Weinigen beseffen zich dat het eerste contact met hoog ontwikkelde buitenaardsen bij de meeste mensen onherroepelijk leidt tot een minderwaardigheidscomplex, omdat het enkel zal demonstreren hoe geavanceerd deze galactische beschavingen, zoals de Pleiadiërs of Arcturianen, zijn in vergelijking met de huidige menselijke beschaving.

Daarom is het niet erg waarschijnlijk dat een dergelijk contact plaatsvindt als een eerste onthulling in de eindtijden. Meer voor de hand liggend is dat het eerste contact zal zijn tussen de buitenaardsen en ons als kosmisch wezen.

Bepaalde individuen op Aarde hebben het proces richting lichtlichaam (LBP) bijna voltooid. Dat wil zeggen dat het op koolstof gebaseerde lichaam wordt getransformeerd in een kristallijn lichaam.

Deze mensen beginnen daarna voor de mensheid te verschijnen en demonstreren de multidimensionale aard van alle geïncarneerde mensen. Deze individuen kunnen zwaartekracht overstijgen en zullen volgens de huidige esoterische definities ergens in de zesde of zevende dimensie vertoeven. Het worden afgezanten van de causale werelden.

De causale werelden zijn de hoogenergetische niveaus waar de zielefamilies als een uniforme eenheid (monade) van ongeveer 1.000 zielen met de ervaring van zo’n 100.000 menselijke incarnaties naartoe ascenderen nadat ze een incarnatiecyclus hebben doorlopen op Aarde of elke andere 3D-planeet. Zulke mensen worden ook wel ‘geascendeerde meesters’ genoemd, maar deze term wordt vaak onjuist geïnterpreteerd.

Het zogenoemde First Contact begint mogelijk met een enkel personage, gevolgd door meerdere. Deze gebeurtenis werd al voorspeld in het Nieuwe Testament en wordt omschreven met de theologische Griekse term ‘parousia’ (parousie), wat ten onrechte wordt vertaald met ‘de wederkomst van Jezus’.

Ten tijde van het vroege christendom werd dit onderwerp veel besproken door de zogenoemde gnostici, met name in het beroemde werk van Origenes (derde eeuw na Christus, Alexandrië), in feite de grondlegger van de moderne christelijke theologie.

De aanstaande Ascentie van mensen is tevens een veelbesproken thema in het werk van Plotinus, toebehorende aan het neoplatonisme. Plotinus was een vriend van Origenes en een fel tegenstander van het christendom. Zijn werk verenigde de filosofieën van Plato en Aristoteles en vertegenwoordigde het filosofische denken in Europa, tot het empirisme ontstond tijdens de Verlichting en het Westerse filosofische denken verdrong.

De Renaissance was in feite de herontdekking van het neoplatonisme, met de herstichting van Plato's Academie van Athene in het Italiaanse Florence door Cosimo Medici als gevolg. Er is niets nieuws op Aarde, het is enkel de kijk op de geschiedenis die verandert.

De eerste geascendeerde persoon heeft een multidimensionale persoonlijkheid. Dat wil zeggen dat deze persoon de parallelle bestaansniveaus (verleden, heden en toekomst) simultaan ervaart. De afsplitsing van de Aarde in planeet A (geascendeerde Aarde) en planeet B (descenderende Aarde) is een reflectie van deze multidimensionaliteit.

De eerste geascendeerde mensen van het moderne tijdperk hebben een missie. Zij zijn het onweerlegbare bewijs dat mensen onsterfelijk zijn en dat de biologische dood slechts een camouflage is van het huidige illusoire leven op Aarde. Ze stimuleren een mentale revolutie in de collectieve perceptie van de agnostische mensheid.

Het zal dan gemakkelijker zijn voor mensen om te begrijpen dat een menselijke persoonlijkheid, die op Aarde heeft geleefd en heeft geleden zoals alle andere mensen, zich nu heeft ontwikkeld naar een kosmisch wezen en kan ascenderen.

Kaartenhuis

Als gevolg vallen de huidige drie grote systemen in elkaar die de mensheid domineren. Ten eerste het geldsysteem dat reeds zo goed als omgevallen is. Ten tweede het wetenschappelijke empirische systeem van de laatste twee eeuwen dat het bestaan van hogere niveaus van creatie buiten de 3D ruimtetijd verwerpt. Het is de zogenoemde empirische doctrine: ‘wat niet gemeten kan worden zou niet kunnen bestaan’. En tot slot de georganiseerde religies (christendom, islam, enzovoorts) die transcedentie onmogelijk kunnen begrijpen.

Het kaartenhuis, de huidige beschaving van de mensheid, zal onvermijdelijk in een korte periode ineenstorten.

De Ascentie op Aarde is in zoverre uniek dat zowel de planeet als de mensheid tegelijkertijd ascenderen. Normaal gezien vindt Ascentie plaats nadat de geïncarneerde entiteiten naar huis gaan, ofwel door de ervaring van dood, of simpelweg door hun lichaam te dematerialiseren.

Wat we nu zien is een kosmisch gevecht tussen de krachten van het licht en de krachten van het duister om elke geïncarneerde ziel op Aarde. Ware inzichten op Aarde worden het snelst verkregen middels lijden. Dit is tevens de snelste manier voor zielen om te evolueren, vandaar de incarnatiecyclus op deze planeet.

Door Dr. Georgi Stankov

Bron: Stankovuniversallaw.com