Het zijn vreemde en verwarrende tijden. De waarheden die je gedurende dit leven accepteerde worden vervangen door hogere waarheden en verbijsterende concepten.

Dit komt door het opschonen van mentale en emotionele patronen en het transmuteren van oude denkpatronen die je vasthouden aan de illusoire realiteit van de chaotische lagere dimensies.

Een spiritueel mens wordt zich steeds meer bewust van het onderbewustzijn waarna een verbinding met de ziel en het superbewustzijn tot stand wordt gebracht. Via de intuïtie begin je inspiratie te ontvangen wat wordt versterkt door te mediteren en naar binnen te keren. De wereld en alle gebeurtenissen die op de planeet plaatsvinden worden vanaf dat moment bekeken vanaf een hoger punt. De chakra’s komen meer in balans, werken in harmonie met elkaar en worden gestuurd door de ziel en het hogere zelf.

Een fysiek mens functioneert binnen de verstoorde frequenties van de lagere dimensies en het bewustzijn wordt voornamelijk beïnvloed door onbewuste herinneringen uit voorgaande levens. Hij/zij is vooral gericht op de buitenwereld en wordt sterk beïnvloed door familiale conditionering en culturele tradities en religie. Omdat de denkpatronen vaak verstoord zijn en gericht op het ego is het buitengewoon lastig het hele plaatje te zien.

In ontwikkelingslanden leven veel jonge zielen vanuit de onderste drie chakra’s. Op dit niveau zijn de chakra’s voornamelijk onbewuste energetische centra. Deze zielen worden gestuurd door voorgaande levens en genen en zijn voornamelijk bezig met instinctief overleven. Deze zielen gaan door naar andere prachtige planeten waar polariteit en dualiteit wel in balans zijn. Zij hebben daar een kans hun reis in het fysieke rijk van bewustzijn op een meer plezierige manier voort te zetten.

Je bent vrijwillig in de zware materialistische wereld geïncarneerd om het bewustzijn van de mensheid als geheel te verruimen. Ongeacht de leeftijd van je ziel dien je in elk leven, elke belichaming en elke cyclus van ervaring de keuze te maken om al dan niet het pad van het licht te volgen.

Steden van licht

De steden van licht omvatten de zesde tot en met de twaalfde en hoogste dimensie van dit subuniversum. Aan de hand van de geopende portaal boven Grimes Point in de Amerikaanse staat Nevada wordt een poging gedaan te omschrijven hoe deze steden eruitzien. In ons subuniversum bestaan twaalf dimensies met elk zeven subniveaus. Op het dertiende niveau bevindt zich de Bron.

Eerste subniveau. De buitenste muur van de gang naar de stad is gevuld met alkoven. Deze bevatten kristallen stoelen die de Ascentie versnellen. Deze stoelen helpen ons negatieve energiepatronen op te schonen en te verfijnen.

Tweede subniveau. Wanneer je een bepaald niveau hebt bereikt gaat een deur open in de achterste muur van de alkoof en wordt je naar een kleine piramidevormige kamer geleid. Hier laat je een etherische replica van jezelf achter op een kristallen tafel. Wanneer je dit niveau vasthoudt blijf je op de tafel liggen zodat de geschikte vibraties door je fysieke lijf kunnen vloeien. Het lichaam wordt opgeschoond in voorbereiding op de toekomstige integratie van steeds hogere frequenties.

Derde subniveau. Op dit niveau ontvang je nieuwe en belangrijke informatie die je integreert en gebruikt in je fysieke bestaan. In de kamer bevinden zich lichtwezens die zich niet kenbaar maken.

Vierde subniveau. Dit niveau is gevuld met verfijnde frequenties die in verschillende vormen, kleuren en patronen alle kanten op stromen. Na verloop van tijd kun je onderscheid maken tussen de kleuren en patronen en kun je honderden kleuren uit elkaar houden. Je begint tevens te begrijpen dat kleuren de coderingen van gedachten bevatten. Het zal een lange tijd in beslag nemen om ze te kunnen ontcijferen.

Vijfde subniveau. Dit niveau is gevuld met glorieuze hemelse muziek, tonen, gezang en unieke muzikale patronen. Je leert begrijpen hoe belangrijk geluid is en welke invloed je eigen stem heeft op het al dan niet perfectioneren van je fysieke lichaam.

Zesde subniveau. Dit is het niveau van de heilige geometrie. Het niveau is gevuld met geometrische patronen van licht, geluid en kleur. Het is een zintuiglijke wereld met fijne stimuli voor het bewustzijn, lichaam en de ziel. Volgende keer zal worden gekeken naar het zevende en hoogste niveau van de zesde dimensie.

We brengen slechts een zeer kleine hoeveelheid van de frequentiepatronen terug uit de zesde dimensie. We zijn nog steeds gericht op de vijfde dimensie en het zal een lange tijd duren voordat we klaar zijn om de volledige kracht van de subniveaus boven de eerste helft van de vijfde dimensie te kunnen voelen of integreren.

Je kunt voor je gaat slapen je intenties naar je persoonlijke piramide van licht laten gaan en vragen of je naar de stad van licht in je eigen gebied mag worden geleid. Op deze wijze neem je een klein deel van frequentiepatronen mee waar je op dat moment mee in aanraking komt. Tijdens het Ascentieproces verandert je leven drastisch en wordt je getest en uitgedaagd. Maar, het is het allemaal waard.

Bron: Ronnastar.com