geen psychopaten in hoge functies Duidelijk is dat, door hun gedragingen, psychopaten grote schade kunnen aanrichten in het leven van anderen.

Maar hoe groot kan die schade niet worden wanneer psychopaten degenen zijn die de touwtjes in handen hebben, macht over een heel volk?Het volgende artikel is een bijdrage van Erick van Dijk:


Wie herinnert zich nog de naam Lynndie England? Zij was de jonge Amerikaanse vrouwelijke soldaat die prominent te zien was op foto’s van mensonterende situaties in de Iraakse gevangenis Abu Ghraib ten tijde van de Amerikaanse bezetting van Irak die in 2004 wereldwijde walging en verontwaardiging veroorzaakten. Het is nog zo’n voorbeeld van waar ik in de vorige beschrijving naar verwees. Iets zo groot, zo schandalig en onmiskenbaar. Nu moet er wel iets veranderen in de internationale houding jegens de Verenigde Staten. Niet dus…

Was England een psychopaat? Of een sociopaat? Is dat niet hetzelfde? Wat is dan het verschil? De trekken en kenmerken komen erg overeen.

De video van vandaag is een podcast van befaamd Canadees journalist James Corbett uit 2009 die de titel “Onze leiders zijn psychopaten” draagt.

Hoe vaak ik er ook over nadenk, ik kom telkens weer terug bij hetzelfde. Enige kennis van psychologie is noodzakelijk om de wereld om je heen, beter gezegd het gedrag van mensen om je heen, te begrijpen.

Want dit is een onmiskenbaar feit aangaande de mens. We vertonen gedrag. Altijd en overal. Zou het niet handig zijn als we daar meer over zouden weten? Al die tijd die op scholen wordt verspild aan nutteloze onzin waar de meesten de rest van hun leven niets meer aan hebben. Was die tijd niet beter besteed aan het leren kennen van onze menselijke aard? We zullen immers ons hele leven worden geconfronteerd met de gedragingen van anderen. Naast dat we natuurlijk voortdurend getuige zijn van ons eigen gedrag.

De mening over de cijfers kan enigszins uiteen lopen, maar geschat wordt dat tussen 2% en 5% van de mensheid in enigerlei mate lijdt aan wat men psychopathie noemt. De uitingen ervan kunnen variëren van extreem tot extreem subtiel. Duidelijk is dat, door hun gedragingen, psychopaten grote schade kunnen aanrichten in het leven van anderen. Maar hoe groot kan die schade niet worden wanneer psychopaten degenen zijn die de touwtjes in handen hebben, macht over een heel volk? Zou het niet handig zijn als iedereen in enige mate zou beschikken over kennis van psychopathie, wat het is, wat de kenmerken zijn? Zou alleen dat al niet helpen voorkomen dat dit soort mensen doordringt tot posities van grote macht?

Deze video is een kleine poging hier iets aan te veranderen. We leren wat psychopathie is, hoe het herkend kan worden in het gedrag, de belevingswereld van de psychopaat ten opzicht van gewone mensen met hun menselijke faculteiten, zoals geweten, volledig intact, en wat het verschil is tussen psychopathie en sociopathie. Kent en herkent men eenmaal deze eigenschappen dan kan men nadenken over hoe hiermee om te gaan, over hoe men zich hiertegen kan verweren.

Het zijn twee feiten van het leven. Mensen gedragen zich. En de meeste mensen krijgen kinderen, die zich ook weer gedragen. Daarom pleit ik al tientallen jaren voor onderwijs in psychologie vanaf de kleuterschool en pedagogiek vanaf het voortgezet onderwijs. Een goede voorbereiding kan nooit kwaad.