Hoe herken je een psychopaat?

Psychopaten zijn meesters in het beïnvloeden en misleiden van mensen. Weinig van wat ze zeggen klopt volledig met de feiten of werkelijkheid.

Maar toch, ze zijn buitengewoon bekwaam om datgene wat ze beweren geloofwaardig te doen overkomen, zelfs als ze het ter plekke verzinnen.

Mike Adams, journalist van de website NaturalNews heeft onderzoek gedaan naar psychopaten, hun gedrag en hoe ze te herkennen. Hij komt met de volgende bevindingen:

“Iedere keer als we onderzoek doen naar een psychopaat komen we tot de conclusie dat ze altijd een kleine “cult”-groep van een soort "betoverde volgelingen" hebben die deze psychopaat aanbidden als een goeroe of een profeet. De reden van dit onderzoek is dat er telkens weer talloze mensen worden misleid, opgelicht of zelfs kwaad wordt aangedaan door sociopaten en ik kan er met mijn verstand niet bij dat mensen zo gemakkelijk door zo’n destructieve invloed worden meegezogen.

Daarom wil ik met jullie de waarschuwingstekens delen die bij sociopaten horen zodat je ze kunt herkennen, vermijden en daarmee jezelf veel ellende kunt besparen”. (Het verschil tussen een psychopaat en een sociopaat is enigszins vaag, althans volgens de vierde editie van deDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). In de DSM-IV staan de definities samen onder de noemer Anti Social Personalities, omdat ze een aantal gemeenschappelijke kenmerken delen. Velen gebruiken de termen sociopathie, psychopathie en antisociale persoonlijkheidsstoornis (APD) door elkaar.)

Nu volgen tien eigenschappen en signalen waar je een psychopaat aan en mee kunt herkennen.

1) Sociopaten zijn charmant. Ze hebben enorm veel charisma en zijn geneigd volgelingen aan te trekken omdat mensen bij hen willen zijn. Ze hebben het soort uitstraling wat mensen aantrekt die advies en richting nodig hebben. Ze zijn vaak sexy of hebben een sterke sexuele aantrekkingskracht. Dit betekend natuurlijk niet dat alle sexy mensen soicopaten zijn, maar kijk uit voor een meer dan gewone honger naar seks en merkwaardige of perverse seksuele voorkeuren.

2) Sociopaten zijn spontaner en lijken intenser dan andere mensen. Ze hebben de neiging om soms bizar ongewone dingen te doen die de meeste andere mensen niet zouden doen. Ze voelen zich op geen enkele manier gehouden zich te gedragen volgens maatschappelijk acceptabele normen. Hun gedrag lijkt en is vaak irrationeel of heel riskant.

3) Sociopaten zijn niet in staat schaamte, schuld of spijt te voelen. In hun hersens ontbreekt fysiek een stukje van het circuit wat dit mogelijk maakt. Hierdoor kunnen ze ook mensen verraden, bedreigen of kwaad aandoen, zonder dat ze daar ook maar een seconde van wakker liggen. Ze zullen alles doen wat in hun eigenbelang is, zelfs als ze daarbij anderen pijn doen en schade veroorzaken. Narcissisme (ziekelijke eigenliefde) is een belangrijke eigenschap van sociopaten.

4) Sociopaten kunnen zonder blikken of blozen liegen betreffende hun eigen ervaring. Ze overdrijven dingen zodanig dat het absurd is. En toch…de manier waarop ze hun verhaal weten te vertellen zorgt er dan alsnog meestal voor dat het op dat moment geloofwaardig klinkt.

5) Ze zullen altijd proberen anderen te domineren en willen koste wat het kost “winnen”. Ze hebben er een geweldige hekel aan om een discussie of ruzie te verliezen en zullen fanatiek hun eigen web van leugens verdedigen. Ze gaan daarin zelfs zover dat ze een punt kunnen bereiken waarop hun logica onzinnig wordt. Ze zullen ook niet schromen om in de slachtofferrol te gaan om zich uit een situatie te redden. Jij voelt je dan schuldig terwijl de sociopaat dat zou moeten voelen.

6) Sociopaten zijn meestal erg intelligent, maar helaas gebruiken ze hun hersencapaciteit om anderen te misleiden in plaats van hen iets te geven waar ze wat aan hebben in positieve zin. Door hun hoge IQ zijn ze vaak gevaarlijk. Daarom zijn seriemoordenaars die langere tijd uit handen van de politie wisten te blijven niet zelden sociopaten.

7) Sociopaten zijn niet in staat om lief te hebben en dienen alleen hun eigen belang. Ze kunnen gevoelens simuleren aan de buitenkant en "doen alsof" om te krijgen wat ze willen, maar ze voelen geen liefde op de manier zoals jij en ik dat doen, écht!

8) Sociopaten spreken vaak poëtisch. Ze zijn meesters met woorden en zijn in staat een "stroom van bewustzijn" te leveren in hun monologen. Dit is zowel intrigerend alsook hypnotisch.

9) Sociopaten zullen nóóit hun excuses aanbieden. Zij zijn nóóit fout. Ze voelen zich nóóit schuldig. Ze zijn zelfs niet in stáát om hun excuses aan te bieden. Zelfs als ze met hun neus op de feiten worden gedrukt, zullen ze geen sorry zeggen, maar zullen ze in plaats daarvan in de aanval gaan.

10) Sociopaten lijden aan waanvoorstellingen en ze geloven werkelijk dat wat zij zeggen zal uitkomen, simpelweg omdat zij dat zeggen. Zoals in het geval van de beruchte seriemoordenaar Charles Manson die beroemd is geworden door zijn woorden: “Ik heb nooit iemand vermoord. Ik hoef niemand te vermoorden. Ik dénk het. Het zit hier (wijst naar zijn voorhoofd). Ik hoef helemaal niet in deze fysieke werkelijkheid te leven."

Het schijnt dat ongeveer 4% van de bevolking sociopaat is en dat zijn er veel, heel veel. Toch is het telkens opnieuw verbazingwekkend om te constateren hoeveel mensen er weer intrappen. Ze vallen voor het mooie verhaal van de sociopaat. Deze opereren in iedere laag van de maatschappij en je komt ze, opvallend genoeg, ook regelmatig tegen in New Age kringen, alternatieve geneeskunst en mensen die zich bezighouden met zelfverbeteringsmethodes. Niet zonder reden zijn deze mensen ook vaak zeer succesvol volgens de maatstaven van de samenleving. Een grote ontslagronde of mensonterende saneringstrajecten binnen grote bedrijven, doen ze in een handomdraai. Echte Zonnegoden...

Mensen zijn zich vaak nauwelijks bewust dat ze volkomen gebiologeerd zijn door deze cult groeperingen of goeroes. Dat ze alles voor zoete koek slikken wat de sociopaten hen met hun wonderlijke verhalen voorspiegelen. De volgelingen van deze sektes, want dat zijn het, gaan zelfs zóver dat ze zich overgeven aan de meest bijzondere “behandelingen” en het kopen van al dan niet (ver)giftig(d)e producten.

Soms lijkt het alsof deze volgelingen onder invloed van een soort “mind control” handelen. Een situatie geschapen door de sociopaat via middelen die hem het meest eigen zijn: sociale manipulatie, spelen met woorden en emotionele beïnvloeding.

En hoe kun je je wapenen tegen deze gevaarlijke mensen (behalve maken dat je wegkomt als het (nog) kan)? Misschien door het volgen van 7 eenvoudige regels die nu volgen:

1) Denk zélf na. Wees sceptisch bij alles wat je hoort of leest. De meeste mensen, bedrijven, regeringen en instellingen liegen tegen je en dat is niet in de laatste plaats omdat juist daar de meeste sociopaten te vinden zijn. Er is veel goeds in de wereld, maar er is nog meer egoïsme en hebzucht, wat door deze specifieke individuen gepresenteerd wordt als iets wat goed voor je is.

2) Volg je innerlijke waarheid, niet die van een goeroe. Iedereen die op een sektarische en manipulatieve manier iets van je verlangt, is een valse profeet. Een werkelijke leermeester is iemand die je kracht geeft en je loslaat om je eigen ervaringen op te doen in complete vrijheid, binnen de normale restricties van moraal en persoonlijke verantwoording.

3) Speel een rol in het beschermen van leven, met of zonder kerk of een spirituele groep. Je kunt het leven van iedere dag beschermen in je tuin. Weersta de verleiding van winst en macht die automatisch meekomt als je het duister dient.

4) Heb respect voor alles wat leeft, het is heilig en kostbaar. Waardeer alles wat leeft, inclusief planten en dieren; je bent hun herder. Bescherm de diversiteit van het leven en de integriteit van de voortzetting daarvan.

5) Probeer authentiek, "echt" te leven. Breng in praktijk wat je predikt. Doe wat je zegt. Zeg niet één ding en doe stiekem iets anders in de achtergrond. Spirituele kracht komt van spirituele authenticiteit. En zelfs als je denkt dat niemand ziet wat je doet, God en het Universum doen dat wel. En karma telt.

6) Kom op voor de onschuldigen. Geef niet toe aan bullebakken. Weersta tirannie. Promoot vrijheid en gerechtigheid. Help anderen waar je kunt en geef ze kracht met je vaardigheden en kennis, zodat ze zichzelf kunnen redden in plaats van afhankelijk te zijn.

7) Spreek de waarheid. Dit geeft kracht… misschien wel de grootste kracht in het universum. De waarheid zal het altijd winnen van leugens en bedrog. En zelfs als de mensen om je heen de waarheid niet zien, het universum doet dit wel. Door de waarheid te vertellen geef je jezelf kracht op alle vlakken in je leven en breng je jezelf dichter bij het werkelijke spirituele begrijpen.

En zo herken je en ben je weerbaar tegen deze wolven in schaapskleren......

Gerelateerde artikelen:

Psychopaten, wolven in schaapskleren
Het psychopatisch gedrag van banken

Bron:

Natural News

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl