Massale arrestaties, update van David Wilcock

Eindelijk, na maanden geen nieuws van de insiders, heeft nu één van zijn beste bronnen nieuwe informatie.

De massale arrestaties zullen binnenkort plaatsvinden en 2012 zal geen rampjaar worden, maar een overgang naar een nieuwe Gouden Eeuw.


David vertelt dat de Goden ons eigenlijk nooit hebben verlaten, maar dat deze buitenaardsen ons in allerlei verschillende verschijningsvormen, zoals engelen en elven, al die tijd hebben ondersteund. En dat het eigenlijk onvoorstelbaar is, dat met zoveel opgestapeld bewijs in de oudheid, wij als mensheid dit nog steeds blijven ontkennen.

Het schijnt dat we nu eindelijk, na honderden jaren duisternis, op de drempel staan van een massale bewustzijnsverhoging. Een fenomeen dat eens in de krap 26.000 jaar voor komt. Door velen is deze gebeurtenis aan het eind van dit jaar voorspeld als een soort rampenscenario, maar niets is minder waar. Het is een hele positieve gebeurtenis en het begin van de Gouden Eeuw.

En met deze overgang zien we ook het einde van de Oude Wereld Orde en met hen de corrupte systemen die daarbij horen. Bij de ontwaking hoort ook het actief worden van de pijnappelklier, die toch onze voornaamste verbinding met de kosmos blijkt te zijn. Het leven op aarde is één grote illusie en is alleen gecreëerd voor ons om ervaringen op te doen en spiritueel te groeien. En dit misschien verspreid over talloze levens, want reïncarnatie vormt een belangrijk onderdeel van ons bestaan. De invloeden uit vorige levens zijn dan ook wel degelijk merkbaar in ons huidige leven, ookal herinneren wij ons de dingen niet bewust. We worden wel degelijk gevormd in wie we zijn door al die ervaringen uit vorige levens.

David beschrijft hoe hij de laatste tijd erg druk is geweest met lezingen om zijn team van 5 mensen financiëel te ondersteunen en hoe hij toch wat beter op zijn gezondheid moet letten, want dat hij niet wil dat hem in dit leven hetzelfde overkomt als in een vorig leven toen hij Edgar Cayce was die zich letterlijk dood werkte.

David noemt dit de tijd van de Grote Initiatie en het is ontzettend belangrijk dat we ons positief focussen op de gebeurtenissen en omstandigheden in ons leven. Hij vindt het jammer dat niet meer mensen een verbinding hebben met het Hogere Zelf, omdat de weg tot het doorgronden van de geheimen van het universum, via het hart loopt en niet via het verstand.

Jaren geleden was David gefascineerd door alle rampscenario’s die worden voorspeld. Maar uiteindelijk bleek daar in de praktijk weinig of niets van uit te komen. En hoe harder de Elite nu zal proberen alsnog te krijgen wat ze willen, des te harder zal dit naar hen terugkaatsen. Want ze mogen gewoonweg niet de wereld in totale rampspoed storten. Daarom wordt er op een bepaald niveau ingegrepen door Lichtwezens die thuis horen in de vierde tot en met de zevende dimensie.

Het grote publiek wordt wakker en de massale arrestaties zullen plaatsvinden. De Euro zal volledig instorten en er wordt nu een kritische massa bereikt. Volgens de insider-informatie die hij heeft gekregen, zouden de ophanden zijnde grote veranderingen slechts enkele weken van ons verwijderd zijn.

Naast deze informatie baseert hij zich ook op dromen, voorspellende dromen, waarvan hij er de afgelopen tijd veel heeft gehad. Net zoals hij ongeveer 7 tot 8 voorspellende dromen had voordat 9/11 plaatsvond. In de serie dromen die hij nu heeft gehad komt heel duidelijk naarvoren dat het occulte financiële systeem in elkaar zal storten en dat er inderdaad een geheimzinnige cover up is aangaande geheime UFO technologie.

Ook had hij dromen over de op handen zijnde massale arrestaties en is hij ervan overtuigd dat het niet zijn ego is wat dit produceert, gezien de grote betrouwbaarheid van zijn voorspellende dromen de afgelopen twintig jaar. De Goddelijke Interventie is nu bezig de massale arrestaties vorm te geven. Het is meer een strijd tegen een kracht dan tegen mensen en die kracht zou je kracht van Lucifer kunnen noemen.

Als al deze mensen in één keer massaal zouden worden gearresteerd dan zou dit grote problemen voor de mensheid opleveren. Daarom zal het waarschijnlijk in verschillende fasen gebeuren om minimale angst te veroorzaken en een maximum rendement te behalen. Er staan hele grote verandering aan te komen, maar deze kunnen moeilijk aan een bepaalde datum worden gekoppeld. De Goddelijke Interventie houdt de zaken scherp in de gaten en zal inspelen op hoe de gebeurtenissen zich zullen ontwikkelen. En wonderlijk genoeg pakken die altijd weer goed uit.

Volgende week verwacht David meer nieuws.

Bron:

Divine Cosmos

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl