Is Jezus bedacht door de Romeinen? (video)

Er gaat op 28 september aanstaande een nieuwe controversiële documentaire genaamd “Caesar’s Messiah” in première in Beverly Hills.

De makers ervan zeggen dat daarin wordt bewezen dat Jezus het eindresultaat is van een Romeinse samenzwering.De subtitel van de documentaire is eveneens veelzeggend: “The Roman conspiracy to invent Jesus” (De Romeinse samenzwering tot het uitvinden van Jezus).

De documentaire is gebaseerd op de bestseller met dezelfde naam en geschreven door Joseph Atwill. Deze Bijbelgeleerde kwam tot de ontdekking dat de keizers van Rome het evangelie hebben bedacht in de eerste eeuw als een politiek werktuig om de Joodse rebellie onder de duim te houden. Wat ze hiermee bereikten was een schare van pacifistische gelovigen door het gehele keizerrijk.

In de documentaire worden nog zeven Schriftgeleerden geïnterviewd die overtuigend bewijs leveren wat de theorie van Atwill ondersteunt. Eén van de geleerden die in de documentaire voorkomt is Robert Eisenman, directeur van het “Institute of Judaeo-Christian Origins” aan de Universiteit van Long Beach, Californië.

Eisenman was degene die de campagne leidde om toegang te krijgen tot de Dode Zee Rollen en heeft samen met Atwill gewerkt aan de datering hiervan.

"Na een tiental jaren onderzoek laat mijn documentaire zien dat Jezus niet een historisch figuur is, maar dat de gebeurtenissen in het leven van Jezus waren gebaseerd op een Romeinse militaire campagne", aldus Atwill. Hij voegt daar verder aan toe: “Door de interviews met de experts laat de film zien dat de zogenaamde Wedergeboorte betrekking heeft op een historische gebeurtenis die al heeft plaatsgevonden. De leringen van Jezus zijn gebaseerd op de oude heidense mystieke scholen en het evangelie werd geschreven door de Flavische dynastie van keizers en hun aanhangers, die ons bovendien documenten hebben achtergelaten om dit te bewijzen".

Het ziet ernaar uit dat de mensen in deze documentaire niet over één nacht ijs zijn gegaan en zeggen bovendien bewijs te leveren om hun stellingen te onderbouwen. Naast de erkenning van het bestaan van buitenaards leven zal ook deze documentaire zorg kunnen dragen voor een omwenteling in de gedachten en geloofspatronen van de mensheid. Ook in dat opzicht is 2012 een meer dan interessant jaar.

Bron:

PR Newswire
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl