Gaat de tijd sneller?

Ben jij ook één van die mensen die het gevoel heeft dat de tijd nu veel sneller gaat dan vroeger?

Is het verbeelding of had Edgar Cayce gelijk toen hij voorspelde dat wij de tijd zullen inhalen?
Het fenomeen dat de tijd sneller gaat dan voorheen wordt door veel mensen wereldwijd ervaren. Als dat zo is, is het dan een teken dat we op het punt staan om een andere dimensie in te gaan?

Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de tijd niet sneller gaat, maar dat ons bewustzijn zodanig is veranderd waardoor het lijkt alsof ze sneller gaat. Een inmiddels overleden Mayakalender onderzoeker Ian Lungold geloofde dat de schepping "sneller" werd. Met andere woorden, er gebeurde meer in minder tijd. Hij zei: “Als er meer kan gebeuren op een bepaald moment dan zijn er meerdere uitkomsten mogelijk, waardoor de deur wordt geopend naar dingen die wij wonderen noemen”.

Edgar Cayce heeft ooit gezegd dat de aarde de tijd zal inhalen wat ongeveer hetzelfde is wat Terence Mc Kenna zei met zijn Timewave Zero. Dat de tijd als het ware een spiraal is naar een punt waarop alles tegelijkertijd gebeurt. Dat is ook het moment waarop tijd zoals wij die kennen zou ophouden te bestaan en we in een andere dimensie (vijfde) terecht zijn gekomen.

Op de website In5D legt men het als volgt uit:

Waar veel mensen geen rekening mee houden is vibratie. Alles in ons bestaan draait om vibratie, aangezien de atomen die onze 3D werkelijkheid creëren, vibreren. Naarmate de atomen sneller vibreren zal de illusie van het sneller gaan van de tijd toenemen, omdat onze lichamen “voelen” dat we sneller gaan, maar het niet kunnen toeschrijven aan iets specifieks, behalve ons gevoel over tijd.

De reden dat we niet fysiek die andere dimensies kunnen zien is omdat ze vibreren op een hogere frequentie. Naarmate onze lichamen op een hogere frequentie zullen komen zullen we ook het gevoel krijgen dat de tijd sneller gaat.

Je hoeft niet verder te kijken dan ons zonnestelsel waar op dit moment heftige veranderingen plaatsvinden. Tot niet zo heel lang geleden had onze zon een gele kleur, maar langzamerhand is dat veranderd in een fel wit/geelachtig licht. Dit is omdat het de veranderingen in vibratie in ons zonnestelsel reflecteert.

In de alchemie gebruikt men de uitdrukking “Zo boven, zo beneden”. Naarmate ons zonnestelsel door dramatischere klimaatveranderingen heen gaat, zal dat ook zo gebeuren met onze planeet. Uiteraard zullen de bewoners, wij, dat ook gaan merken. Eén van de veranderingen die we zullen ervaren is de verandering van vibratie van de atomen in ons lichaam.

Dagen, weken, maanden en jaren schijnen voorbij te vliegen. Dit is niet alleen een symptoom wat opgemerkt wordt door oudere mensen naarmate ze ouder worden, maar door mensen van alle leeftijden, van tieners tot bejaarden.

Om te helpen met het verhogen van de vibratie in je lichaam is meditatie een hele goede methode. Andere manieren zijn om aardig te zijn voor alle vormen van leven, het uitstralen van onvoorwaardelijke liefde en het doen van aardige/lieve dingen voor anderen.

Het mentaal uitdrukken van liefde en waardering voor willekeurige mensen om je heen. Dit kun je doen door positieve gedachten en intenties. Door bijvoorbeeld ergens te gaan wandelen en je voor te stellen dat alle mensen om je heen familieleden zijn geef je daar al uiting aan. Als mensen je passeren kun je ze geestelijk een boodschap geven zoals: “Ik hou van je. Je bent mooi en je bent precies goed zoals je bent”.

Waar het eigenlijk allemaal op neerkomt is dat je 3-dimensionale lichaam je aan het voorbereiden is de op de vijfde dimensie.

Tot zover in 5D.

Dit mooie proces zal ongetwijfeld op dit ogenblik plaatsvinden. Waar wij als mensheid dan toch weer dikwijls de fout ingaan, is om daar een lineaire kalender aan te koppelen. Hoevelen zijn er de afgelopen jaren niet geweest die allemaal voorspelden dat we op 21 december 2012 zouden gaan ascenderen naar een andere dimensie?

Zo schreef een Nederlandse onderzoeker, Dr. Johan Oldekamp, enkele jaren geleden: “Op 28 oktober 2011 verandert onze realiteit van driedimensionaal (3D) naar vijfdimensionaal (5D). Dit houdt onder andere in dat we dan geheel vrij zullen zijn van oordelen en geen tijd meer zullen hebben zoals we deze nu (denken te) kennen. In de aanloop hier naartoe is 8 maart 2011 een cruciaal moment. Dan begint de negende scheppingscyclus voor iedereen die de eigen trillingsfrequentie heeft weten te verhogen naar de vierde dimensie. We gaan daarbij ook afscheid nemen van dualiteit. Voor deze 4D-mensen, ook wel Homo Galacticus genoemd, zal er dan geen vertraging meer zijn in de werking van de Universele Wetten. Daarom is het ook te begrijpen dat alleen mensen met zuivere intenties in staat zullen zijn om deze bewustzijnssprong te mogen maken”.

Zoals we allemaal kunnen merken is bovenstaande niet gebeurd. En er zal ook niet iets specifieks gebeuren op een bepaalde datum. Het proces duurt zolang het duurt. Het is te begrijpen dat velen ongeduldig beginnen te worden, maar het universum laat zich niet dwingen door een kalender.

Mogelijk spelen wij zelf wel een cruciale rol in hoelang het hele proces zal gaan duren. Leef je leven in licht en liefde en je vibratie zal verhogen. Door jouw hogere vibratie zullen mensen in je directe omgeving op hun beurt ook weer hoger vibreren.

Voorlopig is de enige echte verandering in tijd die we goed voelbaar gaan meemaken die naar de wintertijd aankomen weekeind. De échte verandering in tijd of het verdwijnen ervan wordt niet bepaald door een kalender, maar door onszelf. Wíj bepalen, als onderdeel van het geheel en in samenspel daarmee, wanneer we naar de vijfde dimensie gaan.

Bronnen:

In5D
De Zesde Zon 

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl