Op 9 maart 2011 werd de negende en hoogste golf van de Mayakalender geactiveerd. Het aftellen naar de voltooiing van de Mayakalender, op 28 oktober 2011, is begonnen.

Deze nieuwe golf bestaat uit dertien zogenoemde uaxaclahunkin perioden van 18 dagen en veroorzaakt een twintigvoudige verhoging van de frequentie in vergelijking met de Achtste Golf die werd geactiveerd in januari 1999.

Deze verhoging van frequentie wordt voor iedereen duidelijk terwijl een ongewone hoeveelheid significante en dramatische gebeurtenissen in een kort tijdsbestek plaatsvinden. De Negende Golf manifesteerde zich vlak voor de aardbeving in Japan en het begin van de golf omvatte niet alleen de naschokken van deze aardbeving en de voortslepende kernramp, maar ook een nieuwe oorlog in Libië met op de achtergrond revoluties in twaalf verschillende Arabische landen.

Negende golf raakt iedereen

Voorheen zouden deze gebeurtenissen de aandacht hebben opgeëist van de internationale gemeenschap, maar omdat ze nu allen simultaan plaatsvinden wordt onze aandacht verdeeld over deze dramatische gebeurtenissen. Of mensen zich bewust zijn van de achtergrond van deze gebeurtenissen in de Negende golf of niet, de stijgende frequentie beïnvloedt vrijwel iedereen.

Economen zeggen wel dat de wereldeconomie nog nooit eerder werd geconfronteerd met zoveel tegenstromen en dat de toekomst uiterst onvoorspelbaar is. De gebeurtenissen in zowel het Midden-Oosten als in Japan ondermijnen het monetaire systeem van de wereld wat gebaseerd is op de Amerikaanse dollar. De Arabische revoluties ondermijnen het omdat we dichter bij een punt staan waarop dollars niet meer geaccepteerd worden als betaalmiddel voor olie.

De beving en de nucleaire crisis in Japan doen in feite hetzelfde omdat dit land enorme sommen geld heeft geleend aan de Verenigde Staten die nu nodig zijn voor de wederopbouw. Hier zou aan toe moeten worden gevoegd dat op de eerste dag van de Negende Golf een kwart miljoen mensen protesteerden omdat de Britse en Amerikaanse regeringen worstelen met het probleem hoe ze hun werknemers kunnen blijven betalen. Het drukken van geld om een crisis uit te stellen lijkt niet meer te werken en de wereld staat mogelijk aan de vooravond van een wereldwijde economische ineenstorting.

Geen weg terug naar het oude

De verhoging van de frequentie van de Negende Golf van Eenheidsbewustzijn verstoort simpelweg elke poging om de wereld rond het oude systeem van materiële dominantie te stabiliseren. Dat de wereld op een bepaald punt in de Negende Golf een zeer moeilijke economische situatie zal ervaren, veel moeilijker dan in 2008, lijkt zeker. De Negende Golf van de Mayakalender is de tijd van Grote Reiniging waar bijvoorbeeld in de Hopi Profetie al over werd gesproken.

De hoge frequentie van verandering en de vele tegenstromen van kosmische energieën die nu opereren op onze planeet beïnvloeden ook het persoonlijke leven van veel mensen. Zij die onder invloed zijn van deze golven maken grote levensveranderingen door. Het plannen van je leven op basis van oude ideeën is in de nabije toekomst vrijwel of geheel onmogelijk. In balans blijven is uitdagend terwijl vele energieën ons beïnvloeden en ons in verschillende, soms zelfs tegenstellende richtingen duwen.

Eén resultaat van deze impulsen is het helen en bij elkaar brengen van families. Het algemene doel van de Negende Golf is mensen zich te laten realiseren dat we alleen vooruit kunnen gaan wanneer we ons overgeven aan de goddelijke wil en beloven haar sturing te volgen om een wereld van harmonie te creëren. Mensen kunnen de illusie niet langer vasthouden dat zij de touwtjes in handen hebben. De weg van materialisme loopt dood en zijwegen worden aan alle kanten geblokkeerd. Het belangrijkste thema van de Negende Golf zal zijn om los te laten, en voornamelijk het loslaten van dominantie en overheersing. Het resultaat van de Negende Golf zal vanuit het oude perspectief worden gezien als chaos en anarchie en mensen gaan zich steeds meer afvragen waar regeringen eigenlijk goed voor zijn en wie ze nog nodig heeft.

Voor veel mensen die de versnelling van de tijd niet begrijpen zijn deze veranderingen angstwekkend. De veranderingen zullen echter voor ons allen oncomfortabel zijn, ongeacht onze intellectuele inzichten. Velen vragen zich van nature af wat er ‘gedaan’ moet worden, maar ‘doen’ of ‘denken’ is geen weg vooruit. De reden is dat deze chaos noodzakelijk is in voorbereiding op de nieuwe wereld die geboren wordt nadat we het hoogtepunt van de Mayakalender bereiken op 28 oktober 2011.

Chaos is noodzakelijk

Een nieuwe wereld kan enkel geboren worden uit de chaos en de chaos van waaruit de nieuwe wereld zal worden geboren wordt nu gecreërd door de Negende Golf. Deze chaos betekent dat onze gewoonten verstoord worden om ons te openen onderdeel te worden van de manifestatie van het kosmische plan. Dit doel kan worden begrepen vanuit de Mayakalender en andere oude bronnen en dient een nieuwe wereld te creëren die geheel anders is dan onze huidige.

Als we onderdeel willen vormen van de manifestatie hiervan dienen we ons over te geven aan de sturing van het goddelijke omdat de veranderingen anders niet begrepen kunnen worden. Enkel door deze overgave kunnen we medescheppers zijn van de wereld die al bestaat in het bewustzijn van het goddelijke. Deze transformatie naar eenheidsbewustzijn kan alleen plaatsvinden na een innerlijke transformatie van het individu, maar collectieve wereldwijde gebeurtenissen zijn van even groot belang. Zij die de intentie hebben eenheidsbewustzijn te manifesteren komen samen en verenigen hun harten in wereldwijde ceremoniën.

Een aantal wereldwijde ceremoniële gebeurtenissen worden momenteel voorgesteld en uitgewerkt op de website van Tree of Life Celebration. Het is een misvatting dat de manifestatie van een collectieve intentie uitgesteld kan worden. Het is nu of nooit. Belangrijke gebeurtenissen in de Negende Golf vinden plaats tijdens de middelpunten en de pieken (de dagen) die uiteindelijk leiden tot voltooiing van de Mayakalender.

De thema’s van de eerste drie gebeurtenissen zijn al vastgesteld en voorbereidingen worden inmiddels getroffen:

  • Het Middelpunt van de tweede dag, 22-23 april: Het Goddelijke in jezelf laten Ontwaken. World Divine Light Organization en Oneness Movement.
  • Het Middelpunt van de derde dag, 28-29 mei: Het Opnieuw Creëren van de Heilige Ruimte van de Aarde. Een Wereldwijde Medicijnwiel Ceremonie met de Inheemse volken.
  • Het middelpunt van de vierde dag, 3-4 juli: De Jeruzalem Knuffel. Een Wereldwijde Knuffel rond de Oude Stad van Jeruzalem.

Om de Negende golf te voltooien dient een serie gebeurtenissen te worden georganiseerd voor de resterende dagen en deze zijn naar alle waarschijnlijkheid meer ‘kosmisch’ van aard. Deze zijn als volgt:

  • Het Middelpunt van de vijfde dag: Het Creëren van een kosmische resonantie op wereldwijde schaal.
  • Het Middelpunt van de zesde dag: Het Creëren van de Aarde in een kosmische context.
  • Het Middelpunt van de zevende dag: Kosmisch Harmonie Festival, Verbinden met Elenin/Niburu/Blauwe Ster.

Het is van groot belang een hartewens te voelen om de heilige innerlijke verbindingen te leggen in een tijd waarin de buitenwereld steeds chaotischer lijkt. Wanneer de genoemde gebeurtenissen ons helpen om de collectieve intentie uit te dragen dat we eenheidsbewustzijn willen manifesteren, zullen er op wereldwijde schaal grote aantallen mensen bij betrokken moeten worden om ze te creëren. Hoewel het gaat om wereldwijde gebeurtenissen kan men lokaal meehelpen in de creatie ervan.

De gebeurtenissen in de Negende Golf die ons een dieper gevoel geven thuis te horen in de kosmos lijken gepast voor hen die zich willen richten op het alomvattende doel van het kosmische plan. De geboorte van een nieuwe wereld hangt er vanaf.

Carl Johan Calleman

Bron: Calleman.com

Verwant artikel: De laatste twintigvoudige versnelling in de Maya-kalender