Vergeet nooit dat angst je macht wegneemt. Om de massa te controleren hoef je enkel de mensen die afgestemd zijn op de beperkende frequenties van de lagere dimensies in een staat van angst te houden, zodat ze uit balans en ondoeltreffend blijven.

Maya, of de grote illusie, is niets anders dan je eigen perceptie van alles om je heen, niet zoals zaken werkelijk zijn.

Er bevinden zich enorm krachtige mentale, emotionele en etherische gedachtepatronen in het astrale niveau van bewustzijn. De massa wordt voornamelijk geregeerd door de emoties van de kortzichtige mentale opvattingen. Het brede spectrum van liefde en angst houdt de mensheid uit balans terwijl de slinger van het volksgeloof continu wijst naar de meest invloedrijke theorieën of informatie van dat moment. De massa, die is gevangen in duisternis en de tempel van het fysieke lichaam, wordt steeds gewelddadiger terwijl ze ontwaakt naar de innerlijke drang naar vrijheid nu de hogere golflengten van licht langzaam eenieders bewustzijn binnendringen.

De beste manier om niet te worden beïnvloed door deze krachtige storende gedachtepatronen is om je verbinding met je ziel te versterken en te behouden. Je ontwikkelt spirituele afstemming en gevoeligheid waarbij je bewustzijn wordt verruimd om een steeds grotere stralende cirkel te vormen. Je kunt van een steeds hoger punt tegelijkertijd waarnemen wat er in alle drie de fysieke realiteiten, mentaal, emotioneel en spiritueel, gebeurt. Luister naar de subtiele tekenen van je ziel en stem je af op je inspiratie die van je gidsen en begeleiders komt. Wen aan de stilte van je innerlijke en uiterlijke wereld. Wanneer je het constante gebabbel van je ego onder controle hebt ben je er klaar voor om een stap verder te gaan.

Het is belangrijk om in dienst te staan van anderen en individuele wensen te bedwingen. Je eigen ziel kan jou het beste begeleiden en sturen om je aardse missie succesvol te volbrengen. Door je bewustzijn naar binnen te richten ontdek je jezelf. Je bent zelf de sleutel tot je eigen gelukzaligheid.

Vrijstelling

Je bent lange tijd voorbereid op dit ene moment en een aantal zijn nu klaar om naar voren te treden om het maximum aan licht vast te houden wat het fysieke lichaam aan kan. Je eigen diamanten kern straalt fel en je aura wordt steeds groter waardoor andere mensen geraakt worden. Vele sterrezaden hebben bijna het maximale niveau bereikt van frequenties van licht wat het lichaam kan vasthouden terwijl je tegelijkertijd nog op Aarde kunt blijven bestaan. Een vrijstelling zorgt er nu voor dat gevorderde spirituele leiders onder de bevolking kunnen blijven om te dienen als voorbeeld, om hun licht en wijsheid te verspreiden, om hoop en steun te bieden aan zij die worstelen om te ontwaken. In het verleden vervolgden meesters hun missie altijd achter de schermen.

Er is beperkte toegang tot de kracht en magische eigenschappen van de violette vlam binnen de dualiteit van de lagerdimensionale dichte omgeving. Wanneer je je echter afstemt op harmonieuze patronen krijg je steeds meer toegang. Terwijl je bestaat in de lagere dimensies van beperking en chaos is het vrijwel onmogelijk om constant onvoorwaardelijke liefde uit te stralen. Hoe meer licht je straalt, hoe krachtiger je violette vlam wordt en hoe meer adamantine of witte vuurdeeltjes van creatie je tot je beschikking hebt.

De violette vlam bestaat uit de iriserende blauwe vlam van de wil, kracht en het doel en de iriserende roze vlam van de liefde, compassie, verlichting en wijsheid. Tezamen creëren deze twee stralende kleuren de iriserende violette vlam. Deze vlam dient echter aangeroepen te worden om een beroep te kunnen doen op haar krachten. De heilige violette vlam is pure goddelijke energie, een integraal onderdeel van de adamantine deeltjes.

Adamantine deeltjes beschermen tegen straling

Het is zeer belangrijk een groot deel van de door jezelf gecreëerde verstoorde energie op te schonen. Monitor te allen tijde je energetische veld zodat je de maximale hoeveelheid licht kunt vasthouden en toegang hebt tot de volledige kracht van de transformerende violette vlam. Blijf gefocust zodat je geen vervormde patronen om je heen hebt die je creaties kunnen verstoren. Stuur je gedachten op een sterke, pure en gerichte manier uit en zie hoe voor je een oneindigheidsteken van licht ontstaat.

Sterrezaden hebben toegang tot een grotere hoeveelheid kosmische levensenergie of adamantine deeltjes. Het is nu tijd om te cocreëren. Je hebt de mogelijkheid om een veiligheidsnet van licht om jezelf te creëren wat zich steeds verder uitstrekt en steeds grotere gebieden in de wereld beschermt. De adamantine deeltjes van licht bevatten de magische formule waarmee je gevaarlijke stoffen en giftige chemicaliën kunt neutraliseren en ze bieden je bescherming, bijvoorbeeld tegen radioactieve straling.

Blijf stevig geaard terwijl je steeds hoger en hoger reikt in de geraffineerde dimensies van expressie. Denk goed aan je lichaam zodat je leert je energetische systeem (je auraveld of adam/eva kadmon lichtlichaam) in balans en harmonie te brengen en te houden. Licht is bedoeld om te gebruiken en te delen met de beste intenties.

Violette vlam aanroepen

Er zijn velen die de Aarde zullen verlaten en hun reis in andere rijken van ervaring zullen voortzetten. Verander je kijk op de dood. Velen zijn zich ervan bewust dat het leven op Aarde slechts een kort bestaan is in het rijk van materie. Wanneer je aardse ervaring eindigt keer je terug naar je ware staat van zijn in de hogere gebieden. Dit betekent niet dat je geen pijn of verdriet mag voelen wanneer je een geliefde kwijtraakt, maar wanneer je een glimp zou kunnen opvangen van de toekomst voor de mensheid zou je een dergelijke pijnlijke ervaring gemakkelijk kunnen overwinnen.

De keuze van iedere ziel wordt gehonoreerd. Zij die er dit leven niet voor kiezen het pad van licht te volgen doen dat uiteindelijk op een bepaald moment in de toekomst. Je hebt niet voor niets de vrije wil gekregen, echter ligt je eindbestemming vast. Alle zielen keren uiteindelijk terug naar het licht.

Elke avond kun je voor het slapen gaan je persoonlijke piramide van licht binnengaan. Versmelt met je etherische replica, doe een beroep op de violette vlam. Zeg tegen jezelf: “Ik laat hierbij de oorzaak, kern en herinnering los van alle verstoorde energie die ik in het verleden, heden en de toekomst heb gecreëerd, in deze en in elke andere realiteit”.

Zie hoe de violette vlam van onder je voeten begint te branden. Zie hoe je baadt in het transformerende licht. Stuur de violette vlam naar de kristallijne grotten in het binnenste van de Aarde die de eeuwige violette vlammen bevatten. Zie hoe het heilige vuur zich verspreidt door de labyrinten die de Aarde omgeven en terug in het hart van de Aarde. Wanneer je de violette vlam aanroept straalt deze van boven je krachtveld omlaag en van onder je voeten naar boven zodat je een wervelwind van levend licht om je heen creëert.

Bron: Ronnastar.com