Het is bekend dat zich sterrenpoorten op Gaia bevinden, evenals in ons lichaam; het geopende derde oog en de pijnappelpoort.

Hoe kun je de verruimde percepties van je geopende derde oog gebruiken om met je bewustzijn naar hogere werelden te reizen?

Polariteiten sluiten

Deze multidimensionale ervaringen helpen bij je persoonlijke en planetaire transmutatie. Je vindt deze vele poorten door te leren (herinneren) driedimensionale polariteiten te sluiten.

Eén van de verschillen tussen de derde/vierde dimensie en de vijfde dimensie is dat de vijfde dimensie geen dualiteit kent, geen tegenstellingen. Wanneer je dus het middelpunt tussen polariteiten vindt, kun je veel poorten van transmutatie openen die leiden naar de hogerdimensionale expressies van jezelf.

Je kunt zelfs ook via de laagste (nuldimensionale) realiteiten van de kwantumwerelden reizen.

Visualiseer maar eens de polariteit van mannelijke en vrouwelijke energie. Zie je hoe de mannelijke energie naar de vrouwelijke stroomt en hoe het vrouwelijke deze stroom van energie ontvangt? Kijk nu naar het midden van de twee polariteiten, naar het middelpunt waar de twee elkaar ontmoeten.

Laat deze twee energieën met elkaar vermengen. Zie je de kracht van deze twee polariteiten wanneer ze gebundeld worden? Door de samensmelting van deze energieën vormt zich een nieuwe energie. Deze energie is onbeweeglijk maar bevat ongekende kracht, omdat het de kracht van eenheid is.

Voel de kracht van eenheid, laat je erin trekken terwijl je tegelijkertijd in de waseming van deze energie valt. Ervaar de rust en kalmte terwijl je hart zich opent en je ademhaling verandert.

Je ademt niet meer vanuit je lichaam. Je ademt vanuit de kracht van eenheid. Deze ademhaling is zo krachtig dat je haar bijna niet kunt beheersen, maar je kunt haar ook niet negeren. Je weet dat ze gevuld is met de kracht van je lichtlichaam.

Je lichtlichaam ontwaakt langzamerhand uit de sluier terwijl je de kracht van eenheid inademt. Een intense vibratie verzamelt zich in je ruggegraat, wat maakt dat je wilt schudden om datgene te accepteren wat je vorm binnentreedt.

De golven van eenheid worden steeds sterker en je wordt rustiger en rustiger om de eenheid in je fysieke lichaam toe te laten. Je voelt dat je lichaam verandert terwijl je deze kracht accepteert.

Houd niet vast aan je aardse lichaam, zodat je innerlijke visie door deze ademhaling van onvoorwaardelijke liefde en eenheid een nieuwe vorm voor je kan creëren.

Deze vorm gaat voorbij aan de polariteiten van het mannelijke of het vrouwelijke. Terwijl je nog steeds een lichaam hebt op Aarde omdat je Gaia helpt met haar transformatie kan deze vorm nog altijd de illusie van geslacht genereren.

Terwijl je eenheid inademt en de illusie van afscheiding uitademt kun je je loskoppelen van de verbinding met afscheiding en limitatie van de fysieke wereld. Op deze manier kun je beter je nieuwe realiteit accepteren.

Je verzorgt jezelf nog steeds, gaat naar je werk, kamt je haart en voedt je lichaam, maar je doet het op dezelfde manier waarop je je auto of huis verzorgt. Je aardse lichaam is het lichaam waarmee je de driedimensionale realiteit op een intieme manier kunt ervaren.

Jij kunt echter vanuit je fysieke lichaam je perceptie verruimen zodat je je echte thuis in de hogere werelden kunt ervaren. Net zoals je de deur op slot doet van je huis of je auto, zo zorg je ervoor dat je vorm beschermd en veilig is wanneer je je percepties verruimt voorbij de limitaties van je aardse lichaam.

Veel huizen en auto’s zijn voorzien van een alarmsysteem. Op dezelfde wijze laat je altijd een deel van je essentie ‘wakker’ achter in je lichaam wanneer je interdimensionaal reist om je tijdig te waarschuwen wanneer je je aandacht dient te richten op je fysieke lichaam.

Multidimensionaal denken

In het driedimensionale paradigma denk je dat je het fysieke lichaam bent waar je in leeft. Om derhalve te ascenderen laat je het fysieke lichaam achter en maak je een lange reis om de hogere dimensies te bezoeken. Je ervaart je fysieke zelf los van de hogere expressies van je zijn en los van anderen van de planeet.

In het multidimensionale paradigma leef je in eenheid met al het leven in alle dimensies. Je bent verbonden met elk aspect van de gehele planeet, alsmede met elke frequentie van je multidimensionale zelf. Je hoeft dan niet te ‘reizen’ naar verschillende locaties of frequenties. Je verandert enkel de frequentie van je resonantie zodat je die realiteit kunt zien door een bepaald filter van percepties.

De hogere frequenties kunnen de lagere waarnemen, maar de lagere kunnen niet de hogere frequenties waarnemen, tenzij ze hun bewustzijn ‘verhogen’. Je kunt bijvoorbeeld in je driedimensionale bewustzijn de tweedimensionale dieren en planten waarnemen. Je kunt tevens de eendimensionale stenen en elementen zien. Je kunt zelfs je driedimensionale microscoop gebruiken om individuele cellen te ontwaren.

Wanneer je ‘ascendeert’ naar de frequentie van de vijfde dimensie wordt multidimensionaal bewustzijn normaal. Je hoeft dan niet je ogen te sluiten om te kunnen waarnemen. Je neemt dan de eerste, tweede, derde en vierde dimensies waar vanuit je vijfdimensionale bewustzijn.

Je leeft dan in eenheid en hebt geen last meer van illusies, leugens, beperkingen en polariteiten van de fysieke realiteit. Vanuit een vijfdimensionaal perspectief kun je de derde dimensie observeren als een film.

Gewoonten loslaten

Mensen die net terugkeren naar de vijfde dimensie hebben nog steeds de gewoonte driedimensionaal te denken en raken vaak snel overweldigd door de vele percepties van de vijfde dimensie en verder. Omdat ze overweldigd raken twijfelen ze aan de ervaring. Twijfel is een expressie van angst, wat je bewustzijn verlaagt onder de perceptie van de vijfde dimensie.

Zij die net terugkeren raken ook overweldigd door het feit dat elke gedachte of emotie gelijk manifesteert. Dit werkt tevens angst in de hand, wat het bewustzijn weer verlaagt naar de gelimiteerde percepties van de derde dimensie.

Herinner je dus vaak het gevoel van onvoorwaardelijke liefde, omdat alleen die frequentie je kan beschermen tegen angst en verwarring van de nieuwe realiteit. Het is die onvoorwaardelijke liefde die ervoor kan zorgen dat je volledig transformeert van een dichte vorm van fysieke materie naar een vorm van licht.

Het gat vullen

Probeer alle twijfel los te laten in je vele transities op weg naar de vijfde dimensie. Begrijp je dat je het gat niet hoeft te sluiten? Je vult het in feite op. Je vult het gat tussen de jou die de fysieke wereld ervaart en de jou die de multidimensionale wereld ervaart door je primaire bewustzijn te richten op je vijfdimensionale resonantie.

Eerst plaatst de kracht van je voorstellingsvermogen je primaire bewustzijn in de vijfde dimensie. In dit avontuur zegt één ervaring meer dan een miljoen woorden.

Bron: Multidimensions.com

Lees ook: De terugkeer naar de vijfde dimensie is begonnen