Geluid en muziek bestaan uit trillingen, hoe hoger het aantal trillingen per seconde, hoe hoger de toon. De eenheid hiervoor is de Hertz, afgekort Hz.

432 Hz is de natuurlijke ‘stemtoonhoogte’ in het universum, in tegenstelling tot 440 Hz dat in de hedendaagse muziek gebruikt wordt.

Met de stemtoonhoogte wordt bedoeld de vaste toonhoogte bij muziekinstrumenten van de kamertoon, dat is de muzieknoot A boven de middelste C, wetenschappelijk A4 genoemd.

In 1939 is in Duitsland en Groot-Brittannië besloten om de frequentie van 440 Hz als stemtoonhoogte in de muziek in te voeren, nadat de eerste aanzet hiertoe al in de 19e eeuw werd gegeven. De poging om dit wereldwijd te laten overnemen mislukte toen. Later, in 1953, is in Londen op een congres van musici alsnog besloten 440 Hz internationaal als ISO 16-standaard te hanteren. Vele protesten van onder meer Franse musici, die voor 432 Hz als standaard waren, mochten helaas niet baten.

De meeste muziekinstrumenten zijn hierdoor tegenwoordig standaard ingesteld op 440 Hz, wat niet altijd zo geweest blijkt te zijn. Als je bijvoorbeeld instrumenten vindt uit veel vroegere tijden (zoals van de oude Grieken en Egyptenaren), en tegenwoordig in nog afgelegen gebieden op Aarde, blijken deze instrumenten meestal op 432 Hz gestemd te zijn.

Wat zijn nu de voordelen van 432 Hz in vergelijking met 440 Hz?

  • Muziek in 432 Hz ligt volgens de meerderheid van de muziekliefhebbers prettiger in het gehoor, is zachter, mooier en helderder dan muziek in 440 Hz, dit blijkt ook uit onderzoek. Wel moet je een goed gehoor hebben om dit verschil te kunnen ervaren. In de praktijk blijkt dat het verschil vooral te horen is bij rustige en klassieke muziek, en wat minder bij harde muziek.
  • Omdat 432 Hz een grotere helderheid heeft dan 440 Hz hoef je muziek in 432 Hz minder hard af te spelen om aangenaam te kunnen luisteren. Dit betekent dat je minder snel gehoorschade zult oplopen, zolang je het volume niet te hoog zet. Het is bekend dat bij bijvoorbeeld een geluidssterkte van 90 dB na 8 uur gehoorbeschadiging optreedt. Ook is de geluidsdruk bij 432 Hz wat minder.
  • Verder heeft 432 Hz ook een gunstiger invloed op de chakra's. 440 Hz werkt op de voorhoofdchakra, ‘het denken’, terwijl 432 Hz werkt op de hartchakra, het ‘voelen’. Het luisteren van muziek in 432 Hz versnelt daarom de spirituele ontwikkeling van de muziekliefhebber, al is het tempo daarvan bij iedereen verschillend.

Als steeds meer mensen het verschil weten en ook de kwaliteiten van 432 Hz inzien, kan dit de muziekindustrie ertoe bewegen uiteindelijk de standaard te veranderen.

De meeste muziekinstrumenten zijn in principe ook om te stemmen naar 432 Hz, al is dat bij sommige instrumenten makkelijker dan bij andere.

Bron: Backto432hertz.org