De oorspronkelijke Mayakalender werd zo’n 18.000 jaar voor het verschijnen van de Maya's ontwikkeld.

Oorspronkelijk vervaardigd door de Atlantiërs van het eiland Poseida werd de informatie van de kalender opgeslagen in de kristallen schedels met behulp van Sirische en Pleiadische technologie.

Zelfs de meest creatieve antropologen schatten dat de vroegste Maya’s rond 2.000 voor Christus verschenen. Lang voor de eerste Maya’s werd de kalender al gehanteerd. De Mayakalender zoals we die kennen is slechts een restant van wat voor de Maya’s reeds bestond.

Mayakalender

De gebieden die bewoond werden door de voorgangers van de Maya’s uit Yucatán en Guatemala waren door middel van een landbrug verbonden met het Atlantische eiland Poseida. De Centraal-Amerikaanse, Zuid-Amerikaanse en Egyptische kolonies kwamen voort uit een hoog ontwikkelde spirituele Atlantische beschaving van de Wet van Eén voordat Altantis in deze realiteit viel. Deze beschaving had de kennis om materie met behulp van gedachten te beïnvloeden.

De wetenschappers van Yucatán, Egypte, het Atlantische eiland Og en andere ‘vergeten’ culturen hadden veel kennis over metafysica, astronomie en dimensionale cycli. Met behulp van deze kennis zijn de grootste pyramiden vervaardigd. De wetenschappers van Atlantis konden materie uit de derde dimensie met behulp van antizwaartekracht dematerialiseren, omvormen en rematerialiseren. Zo kon men realiteit en dimensie onder bepaalde omstandigheden veranderen.

Noot: Teleportatie werkt op eenzelfde manier. Zie je lichaam als een suikerklontje dat in eindeloze subatomaire deeltjes uiteen valt wanneer het dematerialiseert. Wanneer je het lichaam gebruikt als een radio-ontvanger kun je de deeltjes door middel van moleculaire herstructurering verplaatsen. Dit alles werkt eenvoudigweg op basis van gedachtenkracht en elektromagnetisme.

Materie bestaat net als licht uit golven energie en deze golven kunnen worden getransformeerd. Op deze manier wist men zowel materie als antimaterie gewichtloos te maken. Het grootste deel van de Olmeken, Azteken en Maya’s konden deze krachten niet behouden. Dus alhoewel de hoog ontwikkelde wetenschappers van Atlantis de oorspronkelijke Mayakalender maakten hadden zij niet voor het zeggen hoe de beschaving zich als geheel ontwikkelde.

De veranderingen op Aarde vinden niet alleen sneller plaats, maar zijn ook intensiever. De Ascentie wordt gekarakteriseerd door bewuste lichtdeeltjes die door oude beschavingen ‘Akash’ of 'Adamantine’ werden genoemd en die de kristallijne structuur op Aarde bewerkstelligen. Het kristallijne rijk begint bij de vijfde dimensie en strekt zich uit tot het vijftiendimensionale menselijke paradigma van de Aarde. Het bewustzijn en de realiteit in het driedimensionale paradigma van de mensheid kan de resonantie van deze hoogenergetische lichtdeeltjes niet vasthouden. Door de intensiteit van de energieën verruimt het bewustzijn.

Het is belangrijk om op te merken dat de Mayakalender, hoewel zeer accuraat in het vaststellen van de cycli in het universum, op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd afhankelijk van de hoeveelheid licht die wordt vastgehouden door de waarnemer. Derhalve is het beter om te zeggen dat de mate waarin het bewustzijn verruimt, wordt vastgesteld door het bewustzijn van het individu. Ook belangrijk om op te merken is dat bepaalde Mayateksten door de Spaanse priesters werden vernietigd om de informatie achter te houden.

Hologram

De dimensionale realiteit op Aarde is geprogrammeerd om op een lineaire manier te verlopen. Het is een computerprogramma dat op een server draait, om in aardse termen te spreken. De server is in dit geval het kristallijne grid. In dit grid worden subprogramma’s zoals tijd toegevoegd als holografische realiteiten. Hele tijdperken en beschavingen kunnen op de server worden geïnstalleerd als programma’s. Dat is waarom volledig ontwikkelde beschavingen zoals de Maya’s plotseling uit het niets lijken te verschijnen.

Lineaire tijd is een illusie met zowel een functie als een doel. In feite draaien alle programma’s tegelijkertijd. Op het niveau van de overziel (in dezevende dimensie, voorbij de blauwdruk) ervaar je vele beschavingen en levens op hetzelfde moment in het kristallijne omniversum. Een aspect van Ascentie is dat tijd wordt gecentreerd zodat alle hologrammen kunnen worden afgesloten in deze cyclus. Dit wordt ervaren als een versnelling en dit beïnvloedt elk aspect van je huidige ervaring.

Alhoewel de Negende golf van de Mayakalender een hedendaagse interpretatie is brengt de golfbeweging een zeer hoge vibratie met zich mee. Het is de impuls van Ascentie zelf die de energieën doet versnellen en zonder deze bron zou er geen potentieel zijn voor een Negende golf. Er zijn vele astrologische invloeden die een rol spelen bij Ascentie. Het zijn de equinoxen, de verduisteringen en zonnewendes van 2011 en 2012 die een krachtige energie bijdragen aan het veld van eenheidsbewustzijn. Het magnetische raster wordt vervangen door het kristallijne grid.

Piramiden

De piramiden op Aarde kunnen worden gezien als poorten. Ze werden gebruikt als poorten naar de hogere dimensies. In plaats van symbolen van de kosmos zijn het eerder poorten naar de kosmos.

De Mayapiramiden werden door de Siriërs en Pleiadiërs gemaakt. Dergelijke piramiden werden geformuleerd, gebouwd en gemanifesteerd door middel van het beïnvloeden van materie met behulp van gedachten. Verschillende piramiden zijn op specifieke lengte- en breedtegraden geplaatst om een raster rond de Aarde te creëren.

De volledige informatie van de Mayakalender is opgeslagen in de kristallen schedel met de codenaam Max. De technologie om informatie uit een kristallen schedel te halen is nog niet voorhanden op Aarde. Net zoals we nu informatie opslaan op computers in plaats van dat we alles uitschrijven gebruikten de Atlantische historici kristallen.

Max is gemaakt met behulp van Pleiadische en Arcturiaanse technologie en zou je kunnen zien als een soort supercomputer met een enorme database. Het gaat om de meest krachtige, meest bewuste van de resterende oude kristallen schedels.

De originele kristallen schedels kwamen uit een andere wereld en realiteit. Alle realiteiten zijn gebaseerd op het patroon van het kristallijne heilige geometrische bewustzijn door de gulden snede phi. De schedels kwamen naar de Aarde van Arcturus en de Pleiaden en werden naar het land van Lemurië gebracht voordat de planeet in volledige polariteit verviel.

De mensheid en de Aarde starten opnieuw op en systemen die niet langer werken worden afgebroken, vallen uiteen en worden hervormd. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld in de economie. De kristallen schedels bevatten het universele bewustzijn van de Mayakalender wat toegang geeft tot het prototype van perfectie voor de mensheid.

Bron: GRT.com