Wat kunnen wij leren van bijna doodervaringen? (video)

Het meest tastbare bewijs van leven na de dood is afkomstig van de getuigenis van duizenden mensen die een bijna-dood-ervaring (BDE) hebben meegemaakt.

Bij die ervaringen van al die duizenden mensen komen bijna bij iedereen eigenlijk drie dingen naar voren die ons waardevolle informatie geven.Een BDE ervaring staat los van cultuur en religie en de lessen die wij kunnen leren zijn begrijpelijk voor iedereen.

Volgens een recent onderzoek in Amerika gelooft 68 procent van de mensen dat de ziel na onze dood verder leeft. Men omschrijft een BDE als dat wat er gebeurt wanneer de ziel het lichaam verlaat. Tijdens die periode is de mens “dood” en als deze weer tot leven komt, keert de ziel terug in het lichaam en herinnert zich de ervaring.

Ongeveer de helft van de mensen die een BDE hebben meegemaakt herinneren zich nog wat er is gebeurd. Mensen die in ziekenhuizen zijn gestorven vertellen dat ze hun lichaam in het ziekenhuisbed zien liggen en zien dat er op de hartmonitor een platte lijn verschijnt, dood dus.

Ook herinneren ze zich de verwoede pogingen die artsen en verplegend personeel ondernemen om hen weer terug tot leven te brengen. Er zijn mensen die zich herinneren wat de artsen en verplegend personeel zeiden terwijl ze bezig waren met reanimatiepogingen.

Ook vertellen ze hoe ze in staat waren om hun bewustzijn naar andere plekken in het ziekenhuis te verplaatsen en zo getuige te zijn van gesprekken tussen mensen. Ze vertellen over hoe ze toeschouwer zijn van wat er met hun lichaam gebeurt.

De meest gangbare ervaring die mensen hebben is dat ze door een donkere tunnel gaan. De meesten omschrijven de tunnel als horizontaal waar ze doorheen gaan op weg naar een flauw licht in de verte, maar wat weldra feller en groter wordt.

Sommige mensen halen het eind van de tunnel niet voordat ze zich er weer van bewust zijn dat ze terug zijn in hun lichaam. Anderen gaan door tot het eind van de tunnel en komen in het licht waar ze ontdekken dat ze zich in veld vol met bloemen en groen gras bevinden.

Het gevoel dat mensen hebben aan "de andere kant" is wel een fysiek gevoel maar niet in een lichaam zoals wij dat hier hebben. Het is meer een voertuig of een lichtlichaam en door het concentreren van je gedachten op waar je naartoe zou willen kun je de ervaringen die je wenst “sturen”.

Nogal wat mensen vertellen dat ze hun “dode” familieleden zien en vele andere bekende gezichten, hoewel ze vaak niet meer weten waar ze die van kennen. Nadat ze waren teruggekeerd in hun lichaam herkenden ze die op oude foto’s als overgrootouders en bedovergrootouders die ze als kind nog nooit hadden ontmoet.

Veel mensen vertellen ook dat ze gidsen ontmoeten zoals Jezus of Maria, wat vaak een representatie is van hun geloof in wat ze in het hiernamaals kunnen verwachten.

Ook heeft men het over een beschouwing van hun leven tijdens deze BDE, waarbij ze eraan worden herinnerd wat ze wilden bereiken in dit leven. Het doel daarvan is om hen de vrije keuze te geven om terug te keren naar hun lichaam om de rest van hun doelen te vervullen.

Er zijn drie ervaringen die het meest voorkomen tijdens een BDE.

1) Het onmiddellijke gevoel van behaaglijkheid en liefde die iemand ervaart nadat het bewustzijn het lichaam heeft verlaten, haalt iedere vrees die er bestond voor doodgaan weg nadat ze zijn teruggekeerd.

2) De wetenschap dat wij allemaal een beschouwing zullen krijgen over alles wat we in dit leven hebben gedaan, niet alleen vanuit ons eigen gezichtspunt maar ook uit dat van anderen, zorgt dat we ons bewust worden dat dit leven een ervaring is. Hierdoor zijn we nadat we zijn teruggekeerd, ons er meer van bewust hoe we anderen behandelen.

3) Nadat we zijn teruggekeerd in dit leven beseffen wij dat de meesten hun energie krijgen van materiële zaken en andere mensen in plaats van dat ze zich realiseren dat wij een directe verbinding hebben met de energie van de bron (Source Energy), die eeuwig is. (zie video onder dit artikel).

Zij die een BDE hebben meegemaakt zijn vaak zorgzamer en liever voor anderen en hele prettige mensen om bij in de buurt te zijn. Wanneer ze terugkomen is hun persoonlijkheid nog intact, maar zij herinneren zich het gevoel onderdeel te zijn van iets veel groters.

Zij zeggen dat liefde het meest belangrijke in hun leven is. Sommigen voelen dat het hun doel is om de informatie die zij hebben gekregen, te delen met anderen. Het is moeilijk voor hen om in woorden het gevoel te beschrijven over dat zij weten dat er buiten de aardse fysieke ervaring een Bron is met een dergelijke hoge vibratie van comfort en liefde.

Bron:

In5D

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl