Hoe herken je een empaat en ben jij dat misschien ook?

Heb je je ooit afgevraagd hoe het komt dat voor jou onbekende mensen zomaar hun hart uitstorten bij jou?

Ben je vaak moe en heb je lichamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring te vinden is?The average person sees problems 'out there' to be solved... But I don't feel that way -- those problems aren't 'out there,' really. I feel them inside me. A child crying in Ethiopia, a seagull struggling pathetically in an oil spill... a teenage soldier trembling with terror when he hears the planes fly over: Aren't these happening in me when I see and hear about them?

Michael Jackson

Heb je je ooit afgevraagd hoe het komt dat voor jou onbekenden zomaar hun hart uitstorten bij jou? Heb je een onmiddellijke verbinding met dieren? Ben je niet in staat om naar geweld of wreedheid te kijken in televisieprogramma’s of films omdat je ziel het simpelweg niet kan verdragen? Weet je onmiddellijk met wat voor soort mensen je te maken hebt op het moment dat je hen voor het eerst ontmoet? Ben je erg spiritueel en vind je alles in de fysieke wereld zwaar? Ben je vaak moe en heb je lichamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring te vinden is? Als je “ja” hebt geantwoord op één of meerdere van deze vragen dan ben je misschien een empaat.

Empaten zijn mensen die erg gevoelig zijn voor energie en de emoties van mensen en dieren die hen omringen. Sommigen zijn zelfs gevoelig voor de energie van planten. Deze hoge gevoeligheid strekt zich uit tot zowel het bekende als het onbekende. Mensen met wie ze heel close zijn en die ze helemaal niet kennen. Zij ervaren de wereld om hen heen en voelen wat andere mensen voelen door hun buitengewoon ontwikkelde zintuigen en intuïtie. Ze slaan de gevoelens van andere op vaak zonder dat ze zich daarvan bewust zijn en beleven deze gevoelens alsof die van henzelf zijn.

Empaten hebben de mogelijkheid om empathie te voelen met de mensen met wie zij in contact staan. Ze zijn in staat om zich in te leven in hoe anderen zich voelen en begrijpen wat zij ervaren. Dat wat empaten apart maakt is de hoger dan gemiddelde capaciteit die zij hebben om empathie te voelen, het gemak waarmee ze zich met anderen kunnen verbinden en het bereik waarbinnen ze dat kunnen doen.

Waar anderen gevoelens van empathie kunnen voelen door de interactie met andere mensen, hoeft dit met empaten niet altijd het geval te zijn. Zij zijn niet afhankelijk van hun fysieke zintuigen om de energieën rondom hen op te pikken. Zij zijn in staat om emoties van mensen op te slaan die dichtbij hen zijn, maar ook van hen die ver weg zijn.

Drukke plekken zoals winkelcentra, stadions of theaters kunnen overweldigend zijn voor deze mensen. Zij kunnen overvoerd raken met oncomfortabele emoties die aanvoelen alsof ze van henzelf zijn.

Een omgeving met een depressieve, lage energie, zoals een verpleeg- of ziekenhuis kunnen bij empaten een depressief gevoel veroorzaken, fysieke ongemakken en vermoeidheid.

Ook omgevingen waar veel overgebleven energieën hangen van voorgaande eigenaren van objecten zoals antiekwinkels, gebruikte auto’s of woningen kunnen soms niet prettig zijn voor empaten omdat deze hun eigen energie wegnemen/verstoren.

Empaten zijn fervente zoekers naar oplossingen, antwoorden en kennis. Het zijn diepe denkers en onderzoekers. Ze geloven dat er een oplossing is voor ieder probleem en zijn gefrustreerd en onrustig totdat ze die oplossing hebben gevonden. De meer spirituele empaten zullen God of het universum vragen om steun en antwoorden. Door hun gaven zijn zij in staat om in te tappen in de spirutele sferen en om op die frequenties af te stemmen.

Empaten zullen in hun leven veel te maken krijgen met synchroniciteit. Een fenomeen dat voorkomt in het leven van eenieder, maar omdat empaten beter zijn afgestemd op frequenties in andere sferen zijn zij in staat om dit soort toevalligheden gemakkelijker te herkennen als tekenen.

Empaten hebben grote belangstelling voor metafysica. Waarschijnlijk hebben ze zelf al paranormale dingen meegemaakt en zijn ze gemakkelijk in staat om de ongeziene werkelijkheid van andere sferen zonder problemen in hun fysieke leven in te voegen. Ze weten dat die dingen nu eenmaal zo zijn, zonder dat ze daar een rationele verklaring voor nodig hebben.

xxx

Omdat ze een natuurlijk aanleg hebben om in te tappen op de Universele energie om daarmee anderen beter te maken, zijn ze vaak geneigd om te werken op het gebied van holistische therapie of met energieën.

Om dit werk goed te kunnen doen, moeten empaten leren de gevoelens van anderen te onderscheiden van die van hen zelf. Anders zullen ze misschien wel balans en harmonie creëren bij anderen, maar zal dit bij henzelf onbalans kunnen veroorzaken.

Empaten zijn gewoonlijk niet gewelddadige en niet agressieve mensen die houden van een vreedzame en harmonieuze omgeving. Ze voelen zich ongemakkelijk in situaties waar disharmonie heerst. Ze zullen al het mogelijke doen om dit te voorkomen. Als en wanneer ze worden geconfronteerd met turbulente situaties zullen ze rol van vredesstichter op zich nemen en zullen eraan werken om zo snel mogelijk een oplossing voor de ontstane situatie te vinden.

Empaten zijn erg gevoelig voor geweld, wreedheden en tragedies, zowel in het echt als wel gespeeld in bijvoorbeeld films. Het kijken naar televisie, films of het lezen over alles wat fysiek of geestelijk lijden inhoudt voor een ander, voelt voor een empaat als niet te verdragen. Dit komt omdat het lijden van mensen of dieren waarvan zij getuige zijn, voelt alsof het hun zelf overkomt. Zij kunnen zich daarmee volledig identificeren en voelen het daadwerkelijk. Daarom zullen ook veel empaten de knop omdraaien of een andere kant opkijken wanneer ze met dat soort scenes worden geconfronteerd.

Empaten hebben een diepe verbinding met alle soorten dieren. Zij voelen hun energie, hun zuiverheid en hun onvoorwaardelijke liefde. Vaak geven empaten de voorkeur aan het gezelschap van dieren boven dat van mensen. Veel empaten worden ook vegan of vegetariër omdat zij de vibraties kunnen voelen van het vlees dat ze eten omdat ze weten waar het vandaan komt. De empaat voelt de angst en het lijden van het dier haarfijn aan. Ze begrijpen niet waarom een prachtig dier niet dezelfde rechten heeft als een mens en moet sterven.

Omdat empaten de wereld zo intens ervaren werken ze vaak als vrijwilligers die hun leven wijden aan het helpen van mensen, kinderen of anderen in nood die hun hulp nodig hebben. Het zijn mensen die uitstekend kunnen luisteren en werkelijk geïnteresseerd zijn in het geluk en welzijn van anderen.

Vanwege de mogelijkheid om dingen te weten zonder dat hen dit is verteld, zijn empaten waardevol voor anderen omdat zij dingen begrijpen zonder dat hen dit uitgelegd hoeft te worden. Door dit weten is het ook moeilijk om empaten een leugen op de mouw te spelden, iets te verbergen of het werkelijk gevoel te ontkennen. Zij weten gewoon de werkelijke gevoelens en intenties van andere mensen, zelfs als ze deze net voor het eerst hebben ontmoet. Ook zijn empaten heel goed in staat om lichaamstaal te lezen net zoals dat zij kleine en subtiele intonaties in gesprekken kunnen opmerken die anderen zullen missen.

Het is nodig voor empaten dat ze de waarheid volgen in hun eigen leven en dat van anderen. Ze voelen zich hoogst ongemakkelijk met mensen die hen proberen te beliegen of doen alsof. Empaten zijn in het algemeen tolerante mensen die niet zo goed om kunnen gaan met zaken zoals onnodig drama en egoïstisch en narcistisch gedrag. Ook kunnen empaten slecht tegen negatieve emoties in hun omgeving zoals veroordelen en jaloezie omdat dit hun energie wegzuigt.

Empaten kunnen zichzelf niet voor de gek houden of net doen alsof ze genieten van dingen terwijl dit niet zo is. Dit geldt voor zowel werk als sociale activiteiten. Empaten moeten werk doen dat voor hen iets betekent anders voelen ze zich emotioneel, fysiek, en spiritueel niet lekker. Veel empaten zijn werkzaam op creatief gebied zoals kunst, muziek of schrijven waarin hun ziel wordt gevoed wat essentiëel is voor hun welzijn.

Een empaat kan zich niet gelukkig voordoen terwijl hij/zij dat niet is en een gevoel van ongelukkig zijn kan hen ieder moment overvallen. Omdat ze als het ware worden gebombardeerd door overweldigende energieën, zowel negatieve als positieve, zijn ze vatbaar voor stemmingswisselingen. Ze kunnen het ene moment volkomen happy bezig zijn met hun leven en het volgende moment totaal verdrietig zijn, zonder duidelijk aanwijsbare reden. Als ze ongelukkig of verdrietig zijn dan kunnen ze dit ook niet verbergen, hoe graag ze ook zouden willen.

Eén ding waar empaten ongelukkig van worden, zijn beperkingen. Het zijn vrije geesten en hebben hun bewegingsvrijheid en mogelijkheid tot expressie nodig. Ze voelen zich gevangen door regels en starre voorschriften en zeker wanneer ze daarin niet geloven.

Veel levenservaringen van empaten zijn opgebouwd uit gedurfde of avontuurlijke gebeurtenissen. Ze hebben grote behoefte om de werkelijke polsslag van het leven te voelen, zowel goed als slecht. Hierdoor hebben empaten grote kennis over een breed scala aan onderwerpen. En komen ze vaak als wijs over op anderen, hoewel ze meestal zwijgzaam zijn over de dingen die ze hebben bereikt. Ze voelen zich meer op hun gemak als ze behaalde resultaten van anderen in het daglicht kunnen stellen.

Empaten stralen een diepe en warme empathie uit waardoor anderen tot hen worden aangetrokken. Dit is wat vreemdelingen op een onbewust niveua aanvoelen en dat is de reden dat ze onmiddellijk de meest intieme dingen vertellen aan een empaat. Voordat ze eigenlijk beseffen wat ze hebben gedaan, hebben ze hun hart al uitgestort. Dit is ook de reden dat dieren onmiddellijk worden aangetrokken door empaten.

Empaten ontwikkelen de diepste banden men hen die net zo zijn als zijzelf, mensen die hen begrijpen en waarbij de empaat open en eerlijk kan zijn. Ze vormen langdurige vriendschappen met hen die niet zo zijn, maar ze zullen altijd het gevoel hebben dat er iets in deze relatie ontbreekt.

Empaten hebben de grootste moeite met het zich concentreren op zaken die hun geest niet stimuleren. Het zijn dagdromers die zich snel vervelen en gemakkelijk afgeleid zijn. Als ze niet worden gestimuleerd, zal hun geest afdwalen en in sommige gevallen zich volledig losmaken van de fysieke wereld.

Het leven van een empaat wordt geleefd in dualiteit. Ze bestaan fysiek in de donkere, dichte wereld die gevuld is met negatieve en lage energie en aarde wordt genoemd. Mentaal bestaan ze in de lichte, optimistische wereld met een hoge energie, die van de geest. Het is daarom moeilijk voor empaten om te aarden omdat ze vrijheid van de alternatieve wereld kennen.

Echter, ze moeten wel aarden want dat is de enige manier waarop ze hun aardse missies kunnen vervullen.

Bron:

Waking Times

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl