Een open geest (video)

De matrix van onze wereld houdt ons gevangen en is ook de oplossing tot onze bevrijding. Eenheid en individualisme, liefde en haat. Jouw geboorterecht is overal hetzelfde maar ziet er altijd anders uit.

Onder een deken van mind control en chemtrails koestert ieder zijn eigen strijd. De een stijlvol of onwetend, de ander bloedig. Een schuldige vol haat, een slachtoffer vol liefde. Een dader met spijt en een veroordeelde zonder uitzicht.


Wat maakt ons wie we zijn en waarom doen we de dingen die we doen.

In gesprek met Willem Felderhof, klokkenluider en initiatiefnemer van OpenMindConference, komen allerlei onconventionele vraagstukken omhoog borrelen. Een gevoel van tijdloosheid en samenhang veroorzaakt door een onconventionele man.

Goed beschouwd doet hij iets onverwachts. ex commando en piloot waarbij onwillekeurig orde en dicipline kenmerken zijn die bij je opkomen. Het tegengestelde is waar. Willem verwezenlijkte zijn dromen maar rebelleerde tegen het keurslijf. Hij had conflicten en heeft die tot op de dag van vandaag en werd nogal eens ontslagen of weggestuurd maar volgde desondanks zijn hart. De droom om te vliegen en de beperking van de daarbinnen geldende orde. Een gevecht tussen het voldoen aan de maatschappelijke verwachting en het vervullen van zijn hartewensen.

Toen, een plotselinge wending mede ontstaan door dat langdurig onderliggende gevoel. Van tegenstribbelende conformist naar klokkenluider tot activist, strijder voor de waarheid en missionaris van de eenheid. Ook Willem doorstond als gevolg hiervan nogal wat in zijn leven. Het is geen 'bed of roses' als je kiest voor de waarheid. In tegendeel, deze naakte versie van de werkelijkheid is vaak niet mooi en bovendien keihard.

Op het moment dat je in staat bent je los te koppelen van de massaconditionering en hersenspoeling, ontstaan er desondanks de meest bijzondere creaties.

Zodra we van school komen belanden velen in de keuze of we het voorspelbare of het non conformistische pad zullen bewandelen. Een meerderheid probeert de weg die van ze wordt verwacht of dat wat past binnen het acceptabele en sommigen belanden dan alsnog op het pad van hun hart. Dat is ook het geval met Willem.

Na een korte loopbaan in het leger bij de commando's en daarna langdurig in de burgerluchtvaart koos hij het pad van zijn hart. Voorafgaand daaraan leverde hij een heftige strijd met zijn werkgever waarmee hij de bijnaam "gifpiloot" verwierf. Hij werd letterlijk ziek van zijn werk en werd gedwongen zijn carrière te verlaten. En ondanks zijn perfecte staat van dienst werd hij langzaam in zijn oude kring ook gezien als paria. Dat gebeurt in deze wereld waarin alles omgekeerd is. Integriteit en eer, zo wordt ons geleerd, is het hoogste goed, maar als je dat nastreeft word je daar onverbiddelijk voor gestraft. Kijk maar eens goed om je heen en ook Willem kwam hiermee oog in oog te staan.

Inmiddels is hij een levend voorbeeld van de mogelijkheden die obstakels in je leven kunnen creëren, een bron van inspiratie en creatie. Als jong volwassene ontdekte hij dat hij meerdere levens had geleefd waarvan er één in het bijzonder zichtbaar is voor hem. In een zoektocht naar innerlijke rust, balans en inzicht kwam hij tijdens een retraîte in Thailand in contact met een (Indiaanse) zielsverwant, die hem leerde zijn herinneringen uit een ander leven als gift te zien en niet als een beperking.

De gift waar het om ging, betrof ondermeer de strijder die in hem huisde. Volgens Willem is het meest belangrijke binnen het bereiken van je doelen dat je bereid bent ervoor te sterven. "En dat is bijna niemand", zegt hij.

Een levend voorbeeld van zo iemand voor hem is Kenneth O'Keefe waarmee hij nogal wat overeenkomsten heeft. Naast dat O'Keefe activist is, diende ook hij in het leger, korps mariniers, ook hij werd klokkenluider en ook hij voelt zich tot in het diepst van zijn ziel betrokken bij wat de bevolking in Gaza dagelijks meemaakt. Hij spreekt tijdens OpenMindConference en de reden is duidelijk; hij is bereid voor zijn doelen, zijn broers en zussen, te sterven.

Grote vraag voor Willem is "dan doe ik deze conferentie, en dan...?". Het gevoel dat we effectief wat moeten doen aan de situatie in de wereld nadat we er met z'n allen langdurig over hebben gesproken en gefilosofeerd.

Wij delen dat gevoel. Wij wensen dat OpenMindConference mensen inzichten mag verschaffen en het besef dat we allemaal broers en zussen van elkaar zijn. Dat we onze handen en harten ineen moeten slaan om dan van deze wereld alsnog een paradijs te maken. Dat is mogelijk als genoeg mensen inzien hoe we voor de gek en gevangen gehouden worden.

In tegenstelling tot de strakke vormgeving van de website van OpenMindConference heeft het samenkomen in de Old School in Amsterdam een bijna Hippie-achtige informele stijl. Comfortabel, vrij en bovenal met alle ingrediënten om er een gezellige tijd te hebben. Lekker eten en muziek en de wereld aan kennis en informatie, met een gastheer van formaat. 


"Only as a warrior can one withstand the path of knowledge. A warrior cannot complain or regret anything. His life is an endless challenge, and challenges cannot possibly be good or bad. Challenges are simply challenges.” -Don Juan Matus y Carlos Castaneda cerca Ixtlan"

OMC 2015 Amsterdam teaser from Meart Yntema on Vimeo.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl