Dromen zijn antwoorden van vandaag op vragen van morgen (video)

Bovenstaande is een uitspraak van een van de meest begaafde helderzienden die de wereld ooit heeft gekend, Edgar Cayce.

De man die ongeveer 80 jaar geleden al voorspelde dat Poetin een belangrijke rol zou gaan spelen in het voorkomen van de Derde Wereldoorlog.We hebben al diverse keren geschreven over de voorspellingen van Edgar Cayce, ook wel de slapende profeet genoemd.

Verbazingwekkend is dat Cayce zo’n 80 jaar geleden de komst voorzag van niemand minder dan Vladimir Poetin.

Toen hij in 1947 stierf, waren veel van zijn voorspellingen uitgekomen, met daarnaast vele die zich nog moesten ontvouwen en waarvan wij nu getuige zijn.

Wat Cayce duidelijk voorzag was dat alles om geld zou draaien en hij wees Rusland aan als het land dat “een doorn in het lichaam” van de financiële machten zou zijn. Dezelfde machten die zich na het eind van de Tweede Wereldoorlog hebben gekeerd tegen het goede van de mensheid.

Toen men in 1932 aan Cayce vroeg om te voorspellen hoe de politieke en economische trends zich in de toekomst in Europa zouden ontwikkelen, wees Cayce direct naar Rusland.

Hij vergeleek daarbij Europa als een huis dat was ingestort door de hebzucht van enkelen en het proces waar de mensheid nu doorheen gaat als een van wedergeboorte. Verder dat een bepaald land zal fungeren als wat wij zouden noemen “nagel aan de doodskist van de financiële elite”. Toen hem gevraagd werd welk land hij bedoelde kwam het antwoord: Rusland.

We zijn nu 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog en inmiddels is Rusland opnieuw geboren terwijl de rest van de wereld zich nog grotendeels in de klauwen van het wereldwijde bankkartel bevindt, bestaand uit een samenwerking tussen het IMF, Wereldbank, Bank for International Settlements (BIS) en het wereldwijde netwerk van Centrale Banken.

Zij houden de wereld gevangen in een soort permanent bankroet en de bevolking in een schuld die ze nooit zullen kunnen afbetalen.

We zien met de dag de dreigingen van een totale wereldramp steeds groter worden, maar tegelijkertijd ook dat Rusland steeds meer de regie naar zich toe trekt.

Cayce sprak over de rol van Rusland als het land waar “de hoop van de wereld” in deze tijden vandaan moet komen, zoals wij schreven in een eerder artikel:

“Door Rusland zal de hoop voor de wereld komen”, zo zei Cayce. “Niet door wat men soms noemt Communisme of Bolsjewisme. Nee, maar vrijheid, vrijheid. Dat ieder mens zal leven voor zijn medemens. Dat principe is daar geboren. Het zal jaren duren voordat dit zich zal uitkristalliseren, maar toch zal vanuit Rusland de hoop van de wereld weer komen”

Al ver voor de Tweede Wereldoorlog voorzag Cayce ook de spirituele rol die Rusland zou spelen. Als oppositie tegen de verwerpelijke en rottende morele waarden van het kapitalistische Westen en als baken van hoop voor de wereld.

Men vroeg aan Cayce: “Wat zou de houding moeten zijn van de zogenaamde kapitalistische landen ten opzichte van Rusland?

“Gebaseerd op de religieuze ontwikkeling in Rusland zal daar de hoop voor de wereld komen vandaan komen. Uit Rusland zal iets komen dat de basis zou kunnen worden voor een wereldwijde stroming of religieuze gedachte. Er zal een nieuw begrip ontstaan bij een geplaagde bevolking”.

Edgar Cayce refereert keer op keer aan de mensheid die terug moet keren naar de menselijke waarden en normen om zichzelf te bevrijden van de onderdrukking door de zionistische kartels die al eeuwenlang de mensheid gevangen houden.

Wat Cayce in feite zegt is dat er in onze tijd een spiritueel leiderschap zal ontstaan vanuit Rusland wat de wereld hard nodig heeft. Een bepaalde houding die het mogelijk maakt om een overgang van dit kaliber te kunnen maken als mensheid zonder dat ze de vernietigende werking van een Derde Wereldoorlog moeten meemaken.

Nu is Vladimir Poetin alles behalve een heilige, maar terwijl de wereld op de rand van afgrond balanceert is hij de enige wereldleider die iets brengt wat niemand anders doet en dat is…gezond verstand.

Dat is ook het gevoel dat je bekruipt wanneer je ziet met welke acties en opmerkingen deze man keer op keer komt. Poetin komt met opmerkingen die ieder van ons met een beetje gezond verstand ook zou maken.

Waar het op lijkt is dat Edgar Cayce voorzag dat Rusland het gat zou vullen met gezond boerenverstand tussen spiritueel leiderschap en een gegarandeerde wereldvernietiging van een Derde Wereldoorlog zoals die door het Westen wordt nagestreefd.

Onlangs zei Poetin tijdens een topoverleg het volgende over Amerika:

“Jullie moeten uitstijgen boven dat alsmaar maar willen domineren. Jullie moeten stoppen met het handelen vanuit imperialistische doelstellingen. Stop met het vergiftigen van de hersenen van miljoenen mensen door te doen alsof er geen andere weg is dan een imperialistische politiek”.

Poetin vestigt onze aandacht op een olifant van 4000 kilo in een hoek van de kamer die niemand schijnt te zien. Amerika en het Westen hebben niet langer morele superioriteit in deze wereld.

Ook Edgar Cayce vestigde in 1944, zes maanden voor zijn dood, de aandacht op het komende morele verval van Amerika.

“Amerika mag dan opscheppen, maar ondertussen zijn ze een belangrijk principe vergeten; de zonden van Amerika”.

Edgar Cayce heeft ook wel degelijk gesproken over de mogelijkheid van een Derde Wereldoorlog. Hij sprak over het strijdtoneel in Lybië, Egypte, Ankara, Syrië en rond de Perzische Golf.

De vraag die Edgar Cayce eigenlijk toch ook wel onbedoeld heeft beantwoord, is of Poetin werkelijk is wie hij lijkt te zijn of dat hij misschien onder één hoedje speelt met de wereldelite. Een vraag die onbewust toch veel mensen bezighoudt.

Als we Cayce mogen geloven dan is Poetin werkelijk de luis in de pels van de NWO en vormt hij geen onderdeel van de elite die de hele wereld naar hun pijpen willen laten dansen.

Als dat zo is dan is de hoop van de wereld op dit moment inderdaad afkomstig uit Rusland.

Het laatste wat we dan zouden willen, is dat er met Poetin hetzelfde gebeurt als met een JFK. Volgens de bij ons inmiddels welbekende Paul Craig Roberts is er een grote kans dat de CIA Poetin zal gaan vermoorden. Afgaand op Cayce's voorspelling zal dit dus nooit moeten kunnen lukken.
Bron:

Waking Times.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl