GeenStijl speelt belangrijke rol machtsovername islam

Het is alsof we kijken naar een toneelstuk waarvan we het boek al hebben gelezen en dus precies weten wat er gaat gebeuren.

De islamisering van Europa en de opkomst van het nieuwe Ottomaanse rijk vormen onderdeel van de plannen van de Chazaren.Wij, de bevolking, trappen nog dagelijks in de tegenstellingen zoals die ons worden voorgeschoteld. Tegenstelling tussen de autochtone bevolking en moslims die met de dag scherper worden en die uiteindelijk zullen leiden tot de volledige islamisering van Europa.

Om te kunnen begrijpen waarom en hoe dit gebeurt, is het toch weer noodzakelijk om terug te gaan naar een klein stukje geschiedenis. Zoals wij hebben duidelijk gemaakt in eerdere artikelen blijkt dat de controle van alle entiteiten die nu grotendeels de macht hebben op aarde, terug zijn te voeren naar een oorspronkelijk Turks volk.

Zij zijn degenen die binnen de structuren zoals die op het volgende organisatieschema van de macht op aarde staan, zich in de loop der eeuwen hebben binnengewurmd en via hun meest bekende eigenschap, misleiding, overal de touwtjes in handen hebben weten te krijgen.

satan 1

Het Turkse volk waarover we hier spreken, heet oorspronkelijk de Chazaren en dit volk staat tegenwoordig bekend als Joden, wat ze absoluut niet zijn.

Wat inmiddels bekend is, is dat een deel van de Chazaren zich bekeerde tot het Jodendom en vanaf dat moment Joods was, maar ook is er een deel naar West Europa getrokken, waar velen zich bekeerden tot het Rooms katholieke geloof. Deze infiltratie van Chazaren in de katholieke kerk gebeurde in de periode tussen de 8e en de 12e eeuw.

In diezelfde periode trok een deel van de Chazaren naar het Midden Oosten en bekeerde zich tot voornamelijk Soennitische moslims. Het is dan ook rond deze tijd dat het verhaal van de Mahdi verschijnt, de Sjiitische afstammeling van Mohammed. Deze Mahdi zal de krachten bundelen met Jezus en samen zullen ze de Antichrist bestrijden.

Daarmee waren er nu drie verschillende groepen Chazaren. De eerste die zich had bekeerd tot het Jodendom, de tweede die katholiek was geworden en de derde die zich tot de islam had bekeerd.

Alledrie de groepen hadden een gemeenschappelijk doel; de vernietiging van de christelijk orthodoxe kerk.

De Chazaar Joden trokken onder andere naar Venetië waar ze hun woekerbanken vestigden. Met de medewerking en assistentie van het Vaticaan contracteerden en financieren ze kruisvaarder huurlingen om de christelijk orhtodoxe kerk in Griekenland, het gebied dat nu West Turkije is, te vernietigen.

De totale vernietiging werd uiteindelijk voor elkaar gekregen door de Chazaren die in de 15e eeuw waren bekeerd tot Soennitische moslims. Hierna ging een combinatie van de Chazaar Joden en de Chazaar moslims verder om het Ottomaanse Rijk te bouwen.

Vervolgens ging de islam in het Midden Oosten op een beestachtige wijze tekeer in wat nu Syrië is en wat ooit onderdeel vormde van het christelijk orthodox Byzantijnse rijk. De christenen werden afgeslacht en hun kerken vernietigd.

Ze gingen verder met deze politiek door het gehele Midden Oosten en door geheel Noord Afrika dat eveneens grotendeels orthodox christelijk was.

In de 19e eeuw ging een Chazaar Jood uit Turkije naar Arabië, trouwde daar met een moslim vrouw, bekeerde zich tot de islam, slachtte vervolgens alle leiders van lokale stammen af en installeerde zichzelf als alleenheerser. Dit werd later de koninklijke Saoedische familie.

De Chazaar bankiersfamilies trokken van Venetië naar Bologna en van daaruit door naar Duitsland, waar ze Napoleon financierden met als enig doel de onderwerping van Rusland en de vernietiging van de Russisch Orthodoxe kerk. Deze kerk was na de vernietiging van Constantinopel (Istanboel) verhuisd naar Moskou.

In Duitsland richtten ze de Illuminati op en ontwierpen de politieke concepten van facisme en heerschappij door bedrijven (corporate ownership). Volgens Frisk gebeurde dit alles in samenwerking met de Jezuïeten die zoals we in een eerder artikel schreven, zijn opgericht door tot katholieken bekeerde Joden. Aangezien er ook Chazaarse Joden naar Spanje zijn getrokken en zij bekendstaan als mensen die zich heel gemakkelijk tot een ander geloof of identiteit bekeren, zijn ook de tot katholieken bekeerde oprichters waarschijnlijk Chazaarse Joden.

Bij de oprichting van de Illuminati maakten ze ook weer gebruik van een bekende tactiek. Ze namen de identiteit van hun vijanden aan. Ze gebruikten de symbolen en gewoontes van de vrijmetselaars en pasten deze aan. Eén van die takken staat bekend als de Vaticaan P2 loge.

Velen van hen infiltreerden in de loges van de vrijmetselarij en creëerden de hogere graden, waar ingewijden trouw zweren aan de Zionisten, de Paus en de koninklijke Saoedische familie.

Waar ze ook gaan, ze infiltreren en worden de mensen die ze willen vernietigen, zoals een virus. Volgens Katharine Frisk zijn de Protocollen van Zion een plagiaat van de eed van de Jezuïeten en vormen ze een spiegelbeeld van dezelfde filosofie.

In combinatie met deze infiltratie moedigen ze de vernietiging aan van moraal, waarden en normen. Ze zullen altijd pornografie ondersteunen, maar ook prostitutie, pedofilie, abortus, drugs, gokken en ieder ander mogelijk corrupt sociaal gedrag.


Wat wij islam noemen, is in feite niets anders dan een controlemechanisme van de Chazaren. Een werktuig dat ze nu inzetten voor de totale onderwerping van Europa.

Wij hebben enkele dagen geleden het volgende plaatje gepubliceerd. Een overzicht waarop duidelijk staat aangegeven welke stappen zij volgen in dit proces. Kijk om je heen en je ziet het overal in je omgeving gebeuren. Dit is een langdurig en generaties overschrijdend proces waardoor het moeilijk is voor te stellen dat het waar is omdat een mensenleven niet voldoende is om de volledige uitrol van het stappenplan te kunnen meemaken. 

Voor een grotere versie, klik op het plaatje.


xxx

Een medium dat in ons land een belangrijke rol speelt in dit alles is het populaire weblog GeenStijl.

Zij vervullen de rol van ogenschijnlijk kritisch medium dat op een originele manier veel misstanden aan de kaak stelt, maar die in werkelijkheid bedoelt is om de bevolking een bepaalde richting op te sturen.

Die bevolking wordt nu gehersenspoeld met het beeld dat de islam eigenlijk best wel humaan is en helemaal niet zo erg als wordt voorgespiegeld en dat het een hele gewone zaak is dat mensen die nu nog Klaas of Kees heten zo meteen door het leven gaan als Abdelkarim.

En zo verschijnt het volgende bericht op het blog:

GeenStijl is derhalve verheugd om wereldkundig te kunnen maken dat we een nieuwe columnist hebben aangeworven: Dennis Abdelkarim Honing. Ja, dat is een moslim, ja.

Volgens de Wikipedia:

Dennis Honing is een Nederlandse moslim en opiniemaker over de islam en moslims in Nederland. Aanvankelijk koos hij voor het salafisme. Later nam hij hiervan afstand en werd pleitbezorger voor een humane islam.

Kijk goed naar het plaatje hierboven en je ziet dat het precies past in de tweede fase van de machtsovername.

De consolidatie van de macht en als onderdeel daarvan de infiltratie van de media. Vandaag in het nieuws was de volgende stap (3), intimidatie en geweld, ook al zichtbaar.

Geef ze geen kans, verspreid het woord en zorg dat Fase 3 nooit zal worden voltooid.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl