Engste politieke partij van Nederland boekt groot succes (video)

Ze zullen de naam D66 binnenkort wel veranderen naar De Partij des Doods en die naam past ook veel beter bij ze.

Het aangenomen wetsvoorstel van deze engerds houdt in dat jij straks vanaf je geboorte automatisch orgaandonor bent.De meest gluiperige man van Nederland, Alexander Pechtold, zal stiekem een fles champagne hebben opengetrokken op zijn voorlopige overwinning in het Nederlandse parlement voor wat betreft de donorwet.

Een gedrocht van een wet, misdadig zelfs, die toch vrolijk door onze volksvertegenwoordiging wordt aangenomen.

Wat houdt dat wetsvoorstel van de meest enge partij van Nederland, D66, in?

Daar, waar je nu in principe nog steeds beschikt over je eigen lichaam, is dat straks niet meer het geval. Want, vanaf het moment dat je wordt geboren ben je donor, tenzij je expliciet aangeeft dat niet te willen zijn.

Wanneer je daarover nadenkt, is dat krankzinnig. Iemand heeft al besloten dat jij je lichaam aan stukken laat snijden om organen te laten oogsten op een moment dat een overheid bepaalt wanneer dat kan.

Hiermee wordt een elementair mensenrecht geschonden en dat is dat jij beschikt over je eigen lichaam en niet een overheid. Natuurlijk kun je er onderuit wordt er gezegd, maar dan moet je dat wel aangeven. Met andere woorden, de omgekeerde wereld wordt de norm.

Het wetsvoorstel is met maar één stem verschil aangenomen omdat een Tweede Kamerlid van de Partij van de Dieren de trein heeft gemist. Wij missen wel vaker de boot in dit land, maar er is nog een kans en dat is de Eerste Kamer.

Wanneer het daar echter ook wordt goedgekeurd, is het helaas wet en ben je vanaf dat moment eigendom van de staat.

Daarnaast heb je mensen die weliswaar zwaar tegen het voorstel zijn, vanwege de onrechtmatigheid van het gedrocht waarbij de staat beschikkingsrecht krijgt over jouw lichaam, maar die wel degelijk voorstander zijn van orgaandonatie.

Verder is er een steeds groter wordende groep mensen die sowieso tegen orgaandonatie is in welke vorm dan ook.

Veel van die bezwaren worden gevormd omdat men bij orgaandonatie aanneemt dat wanneer iemand hersendood is, er ook geen bewustzijn en pijnprikkels meer zijn en dat men in dat geval de organen mag gaan oogsten. Opvallend dat dan die hersendode mensen wel spierverslappers krijgen toegediend voorafgaand aan de uitname van de organen. Dat is omdat ze wel degelijk pijn voelen maar niet meer kunnen reageren door hersenschade. Een deel uit een eerder arikel:

Maar, wanneer ben je nu eigenlijk dood?

Is dat het moment dat je hart stopt met kloppen of als men ervan uit gaat dat je hersenen niet meer werken, hersendood?

Wat misschien veel mensen niet weten is dat je volgens de officiële definitie formeel dood bent als je hersendood bent. Je hart kan dan op dat moment nog volop kloppen, maar officiëel ben je dood.

Dat is dan ook het moment dat in veel gevallen de organen bij een donorpatiënt worden weggehaald.

Volgens de Transplantatie Stichting is daar in Nederland een heel streng protocol voor en kunnen daar geen fouten worden gemaakt.

Maar…..

Zo eenvoudig als men wil laten lijken, schijnt het in de praktijk toch niet te zijn.

Wij ontvingen het volgende bericht:

Beste redactie.

Dat orgaandonatie bij hersendood een afschuwelijk dood voor de donorgever betekent, dat is u stellig bekend.

In de reguliere informatie echter komt dit in het geheel niet aan de orde, er heerst vooral euforie over het aantal nieuwe registraties (!) en niet zo zeer wat hen kan gebeuren.

Dat is de reden dat enkele bezorgde burgers een site in jip-en-janneke taal hebben gemaakt = www.Nee-toch.nl

Graag vragen wij u om het bijgaand bericht (bijlage >>Redactie: zie website nee-toch.nl) met uw site of nieuwsbrief in de week van 6-13 oktober openbaar te maken.

Deze aanvullende informatie is hard nodig om gewone burgers, maar ook artsen en overige medisch personeel, ambtenaren en alle andere beleidsbeslissers nader over het vreselijke lot van de donorgever te informeren.

Tot zover het bericht.

Op hun website is het volgende te lezen:

Heb je een momentje om je eigen leven te redden ? Als je hersenen door een zwaar ongeval bepaalde functies niet meer doen, dan kun je hersendood worden verklaard. Dit is echt heel bijzonder, want 98 procent werkt dan wel gewoon goed in je lichaam. Maar - let op - wie hersendood is verklaard heeft levende organen voor transplantatie beschikbaar. Je bent op dat moment niet echt dood als een koud lijk, nee je bent warm en je hart klopt ! En toch kunnen er dan organen worden weggenomen. Wetgeving laat dat toe. Wie zich ieder bij het donorregister aanmeldde is de klos. De actie Donorweek werft nieuwe orgaan-gevers, heel euforisch. De pret kan niet op. Wel triest dat bijna niemand het volgende weet.Gelukkig is er enkele dagen geleden, 8 september 2016, een uitspraak gekomen van de Reclame Code Commissie, waarbij de overheid wordt gedwongen om hun reclame voor orgaandonatie aan te passen.

De kern van het arrest luidt als volgt:

De Reclame Code Commissie heeft de kwestie hersendood vervolgens aan de hand van diverse cases uitgebreid onderzocht. In het arrest wordt een aantal zaken aangehaald, waaronder:

- De huidige voorlichting maakt niet goed duidelijk wat overlijden betekent, de overheid hanteert een andere beschrijving van de dood dan mensen gewend zijn.

- Wat hersendood wel en niet inhoudt moet duidelijk in reclame gezegd worden, omdat het essentiële informatie is om zich wel of juist niet als donor in het donorregister in te schrijven.

- De burger moet de juistheid en volledigheid van de reclame van de overheid kunnen vertrouwen en daar is niet aan voldaan. - VWS moet de reclame-uiting aanpassen.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar deze website.

Wanneer die nieuwe wet onverhoopt toch wordt aangenomen, dan is het zaak om zelf aan te geven dat je geen donor wilt worden. Velen zullen dat te midden van alle dagelijkse beslommeringen gegarandeerd vergeten en alsnog ongewild op de snijtafel terechtkomen.

Wat velen niet weten is dat je nu al bij de overheid kunt aangeven dat je niet wilt dat je organen worden gebruikt voor transplantatie. Het duurt maar een paar minuten en voor mensen die ervan overtuigd zijn dat ze geen donor willen worden, misschien wel een goed idee om dat nu al vast te leggen via deze link.

Gerelateerd:

Hoe Tinnie achteraf intens verdriet en spijt heeft over toestemming donorschap dochter

De keerzijde van orgaandonatie

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl