For your truth, freedom and happiness (1.0)

Opgejaagd, verguist, vervolgd, bewonderd, opgesloten, gestraft, vrijgelaten, verbannen, verketterd, geliefd en gehaat.

Welkom bij de wekelijkse column van Micha Kat, journalist.xxx

Oude versus nieuwe media; verum ab chao!

Beste lezer,


Laten we de zaak maar direct bij de kop nemen en de waarheid keihard en in your face de wereld in slingeren: de stervende MSM zetten al jaren de rechterlijke macht in om af te rekenen met hun vijanden. De rechterlijke macht en de MSM zijn op precies dezelfde wijze met elkaar verweven en dienen precies dezelfde belangen als de politiek en de MSM. Net als politici -denk aan Mark Rutte- voor hun 'steun' onder de bevolking volledig afhankelijk zijn van de propaganda van de MSM, zo is de rechterlijke macht dat ook. Als Micha donderdag tegenover Bart Mos staat voor de raadsheren van het Amsterdamse Gerechtshof, dan moeten die rechters dus beslissen in een geschil tussen een medium dat ze altijd steunt en waarvan ze voor hun leven en welzijn direct afhankelijk zijn en een journalist die al meer dan tien jaar de ene onthulling na de andere doet over de 'zwarte mafia', van Carla Eradus via Hans Westenberg tot Joris Demmink. Geen enkele rechter kan in zo'n zaak onafhankelijk zijn. Sterker: in feite zou elke rechter zich in zo'n zaak direct moeten verschonen omdat ze er een persoonlijk belang bij hebben De Telegraaf te helpen en te bevooroordelen.

Dit 'gedeelde belang' van de rechterlijke macht en de MSM komt in mijn zaken op werkelijk verbijsterende wijze naar voren. Bart Mos, Jeroen de Jager en Marcel Gelauff (NOS), Gerlof Leistra (Elsevier), Marcel Haenen (NRC Handelsblad) en Chris Klomp (AD) hebben allemaal aangifte gedaan tegen mij! En al die aangiftes zijn direct vervolgd door het OM! En in al die zaken ben ik direct veroordeeld! Maar niet alleen uit de gretige wijze waarop de politie en het OM op deze aangiftes doken blijkt de samenspanning. Dat blijkt ook uit het feit dat geen van deze collega's voor de civiele weg heeft gekozen of voor een gang naar de Raad voor de Journalistiek, maar direct naar de politie renden -die kunnen immers dwangmiddelen toepassen. Maar het allerbelangrijkste is nog wel: in geen van deze zaken is er ook maar iets aan de hand! Er was niets, er is niets het wordt niets... niets! Nooit heb ik tegen iemand gezegd: ik ga je vermoorden, nooit heb ik iemand gestalkt of bedreigd... het is allemaal verzonnen en waanzin! Hoe heeft het dan toch zo ver kunnen komen?

De eerste reden is hierboven reeds gegeven: de MSM zijn stervende en willen een van de voornaamste journalisten die hun leugens exposet uitschakelen. Ik heb dat tegen het OM ooit als volgt uitgelegd: beste officier, als de baas van Coca Cola aangifte doet tegen de baas van Pepsi omdat hij zijn vrouw heeft verkracht... wat doen jullie dan? Gaan jullie de baas van Pepsi dan direct arresteren of denken jullie...hmmmm... vreemde zaak... hier zou wel eens wat meer achter kunnen zitten? Nou, in mijn geval dachten ze helemaal niet 'vreemde zaak' ook al rende de ene 'kwaliteitsjournalist' na de andere huilend van angst naar de politie wegens de 'terreur' van Micha Kat.. nee. Direct de beuk erin! Arresteren! Berechten! Veroordelen!

De tweede reden ligt bij Justitie. Ook daar wil men niets liever dan Micha Kat het zwijgen opleggen voordat hij nog meer corrupte en criminele toga-dragers exposet. Aldus ontstaat een bizarre en levensgevaarlijke samenwerking tussen MSM en Justitie die in feite kan worden gekenschetst als een criminele organisatie. Toen Micha in april 2012 werd gearresteerd op Schiphol, was het eerste dat het OM deed de NOS en Elsevier bellen zodat die het 'nieuws' groots konden brengen -het NOS deed dat zelfs als de opening van het Radio 1-Journaal. Dat deze criminele samenwerking ook daadwerkelijk bestaat, blijkt uit een tussenvonnis van het Haagse Gerechtshof dat een onderzoek heeft bevolen naar deze samenspanning. Dat dat onderzoek in paniek van tafel is gespeeld, levert alleen maar nog meer bewijs op dat er een uiterst smerig spel wordt gespeeld waarvan ik al jaren het slachtoffer ben.

Dit spel is zelfs zo smerig, dat Justitie ervoor heeft gezorgd dat ik niet eens meer zelf aanwezig kan zijn op mijn eigen zittingen! Daarom is in deze column een video opgenomen waarin ik mijn 'pleidooi' min of meer presenteer. Misschien kan het wel worden getoond op de zitting -al verboden rechters in eerdere zaken zelfs dat! Ik hoop dat het OM vrijspraak zal eisen (en dat het Hof dat zal volgen, maar daar kunnen we natuurlijk geen invloed op uitoefenen). Als dat gebeurt, zijn wij bereid af te zien van het stellen van vragen aan Bart Mos. Maar allereerst moet het Hof toestaan dat er opnames worden gemaakt en dat er een Skype-verbinding tot stand wordt gebracht met Ierland. Als het Hof opnames weigert, geeft het daarmee aan volstrekt partijdig te zijn en de zaak niet serieus te willen behandelen. Wij zullen de rechters dan opnieuw wraken maar de uitspraak niet afwachten. In plaats daarvan schrijven we een brief aan de Hoge Raad om ons te beklagen over de gang van zaken.

Dan nu terug naar het begin: de oorlog tussen de oude en de nieuwe media. Wat hebben de oude media nog meer in petto na het inzetten van politie, OM en rechters tegen hun 'vijanden'? Wordt binnenkort het leger afgestuurd op de 'alternatieve media'?

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl