Hoelang voordat Nederland een islamitisch land is?

Muammar al-Gaddafi, de voormalige en vermoordde leider van Libië, zei ooit: “Allah zal de Islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd”.

“We hebben geen terroristen nodig, geen menselijke bommen. De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken”.We worden bang gemaakt voor de terroristen van ISIS die ons het leven zuur kunnen maken en er wordt ons verteld dat we tolerant moeten zijn en vredelievende moslims gerust kunnen toelaten.

De vraag is alleen waar dit uiteindelijk toe zal leiden en waarschijnlijk zijn er niet zoveel mensen die beseffen dat over niet al te lange tijd Europa moslimgebied is geworden.

De volgende foto laat een grootscheepse moslim gebedsoefening zien voor één van de mooiste monumenten in Italië en dat is het Colosseum in Rome.

De spirituele leider van de moslimbroederschap en groot fan van de Turkse president Erdogan, Al-Qaradawi, heeft verklaard dat er een dag zal komen dat Rome niet langer christelijk zal zijn, maar moslim.


xxx

Via een lezer (dank!) ontvingen wij onderstaand artikel, geschreven door Leo Habets, dat laat zien welke toekomst wij hier in Europa kunnen verwachten:

Om te kunnen blijven bestaan heeft een volk een gemiddelde groei door geboorte nodig van 2,1 kinderen per vrouw. Is die groei over langere tijd minder dan zal een volk, en de daarmee verbonden cultuur, afnemen en uiteindelijk uitsterven.

Nog nooit heeft een volk met een geboortegroei van minder dan 1,9 kinderen per vrouw op den duur kunnen overleven. Bij een geboortegroei van 1,3 kinderen per vrouw zijn 80 tot 100 jaar nodig om weer tot het oorspronkelijke aantal mensen te komen. Dat lukt echter niet omdat door de kleinere bevolking ook de economische mogelijkheden drastisch afnemen.

Bijvoorbeeld: Als twee paren ieder één kind hebben dan zijn er half zoveel kinderen als ouders. Als die kinderen ook weer elk één kind hebben, zijn er vier keer zoveel grootouders als kleinkinderen. Niet alleen neemt zo de bevolking héél snel af, de zorg voor de oudere generatie moet door een steeds kleiner deel van de jonge bevolking worden gedragen. Dat gaat niet lukken en zal tot grote spanningen leiden.

Geboortegroei in West Europa

Laten wij nu eens kijken naar de meest recente cijfers over het aantal kinderen per vrouw in West Europa.

Frankrijk 2
Ierland 2
Zweden 1,9
Verenigd Koninkrijk 1,8
Noorwegen 1,8
Finland 1,8
België 1,8
Denemarken 1,7
Nederland 1,7
Zwitserland 1,5
Oostenrijk 1,4
Duitsland 1,4
Italië 1,4
Spanje 1,3
Griekenland 1,3
Portugal 1,2

Niet één land haalt het vereiste aantal van 2,1 kinderen per vrouw. Het gemiddelde in West Europa ligt bij 1,5.

Ter vergelijking de groei door geboorte in enkele islamitische landen! Niger 7,6
Somalië 6,5
Mali 6,2
Gambia 5,7
Senegal 5,1
Afghanistan 4,8
Irak 4,6
West Bank en Gaza 4,2
Pakistan 3,6
Jordanië 3,4
Egypte 3,3


De gemiddelde groei door geboorte in Arabische landen is 3,4 kinderen per vrouw!

MAAR, de bevolking van Europa neemt niet af

De bevolking in Europa zou dus ieder jaar kleiner moeten worden, maar dat is niet het geval. Waarom niet? Door immigratie! En wie komen hier naar toe? Voornamelijk moslims! En als zij eenmaal hier zijn vermenigvuldigen zij zich veel sneller dan alle Europeanen. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat de balans heel snel zal doorslaan naar een andere kant.

Weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden hierover zei? Allah zal de Islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd. We hebben geen terroristen nodig, geen menselijke bommen. De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.


xxx

De ogen openen

Wij moeten onze ogen openen voor deze realiteit. Hier enkele voorbeelden.

Europa

Volgens het onafhankelijke, internationale Pew Research Center waren er in 1990: 29,6 miljoen moslims in Europa. In 2014 waren dat er 44,1 miljoen. De verwachting is dat dit aantal binnen 15 jaar gegroeid zal zijn naar 60 miljoen. Dat is een verdubbeling in nog geen halve eeuw. De volgende cijfers tonen de prognoses m.b.t. het aantal moslims in procenten van het aantal inwoners over 13 jaar (2030): België 10,2%, Duitsland, 7,1%, Frankrijk 10,3%, Nederland 7,8%, Oostenrijk 9,3%, Verenigd Koninkrijk 8,2%, Zweden 9,9%, Zwitserland 8,1%. Men gaat ervan uit dat in 2030: 8,6% van de West Europese bevolking moslim zal zijn.

Frankrijk

In Zuid-Frankrijk is 30% van alle kinderen onder 20 moslim. In de grotere steden is dat zelfs 45%. Bij deze groei is Frankrijk binnen 40 jaar een islamitisch land.

Engeland

In Engeland is de moslimbevolking de laatste 30 jaar gegroeid van 82.000 naar 3.500.000. Een veertig-voudige toename. Er zijn méér dan 1.500 moskeeën, vele daarvan vroegere kerken. De meest gebruikte naam voor pasgeboren jongetjes in het Verenigd Koninkrijk was in 2016 Mohammed.

Nederland

Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn.

Duitsland

Volgens de Religionsmonitor van de gerenommeerde Bertelsman stichting denkt 61% van de Duitsers dat de islam niet in de westelijke wereld past. 57% van de bevolking ziet de islam als een bedreiging.

Rusland

Het aantal moslims zal in 2030 gegroeid zijn tot 18.556.000, dat is 14,4% van de bevolking. Meer dan 40% van het Russische leger zal binnen een paar jaar islamitisch zijn.

België

In Brussel is 25% van de bevolking moslim. Daarmee is de islam nu al de grootste godsdienst in de 'hoofdstad van Europa'. Steeds meer christenen verlaten de stad. In minder dan twintig jaar zal de islam de meerderheid vormen. De verboden moslimgroep sharia4belgium zet zich ervoor in de islamitische wetgeving door te voeren in het land. Volgens hen bestaat er geen democratische islam.

Spanje

De Spaanse voetbalclub Real Madrid heeft ten behoeve van de islamitische wereld het kruis op de kroon van het clubembleem verwijderd. Dat lijkt niet belangrijk maar het is een dubbele kniebuiging: voor Mammon en Allah!

De grootste religie

Volgens het PEW Research Center zal de islam in de komende vijftig jaar twee keer zo snel groeien als iedere andere religie. In 2070 zal het de grootste wereldgodsdienst zijn. Het christendom zal niet meer de grootste religie zijn in veel West Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk en België. Dat betekent een radicale verandering die langzaam binnensluipt. Europa is bezig een ander continent te worden.

De prijs van tolerantie

Tolerantie betekent verdraagzaamheid. Het betekent het dulden, toelaten of goedvinden van bepaalde feiten. Dat is op zich iets goeds en iets moois, maar tolerantie heeft ook grenzen. Teveel tolerantie gaat al heel gauw over in onverschilligheid, gemakzucht of machteloosheid. Bovendien werkt tolerantie als communicerende vaten: hoe meer ruimte ik laat, hoe meer ruimte de ander automatisch zal innemen. Hoe toleranter ik ben hoe meer vrijheid de ander zich zal willen veroorloven. Zo keert zich mijn tolerantie op den duur tegen mij: ik word zwakker, de ander wordt sterker.

De islam koekoek

De koekoek legt haar ei graag in een vreemd nest. Dat lijkt op zich niet zo dramatisch. Het probleem is echter dat de jongen van de koekoek veel groter zijn dan de andere vogels en uiteindelijk de eigenlijke bewoners uit het nest zullen duwen. Zo zal de islam koekoek West-Europa uit het eigen nest duwen. Dat gaat vanzelf. Het is slechts een kwestie van tijd.

Boze islam en gelovige islam

Veel aandacht krijgt de kwaadaardige, duivelse kanten van de islam die in groepen, zoals de IS, op de meest verschrikkelijke manier dood en verderf verspreiden. De meeste moslims zijn echter serieuze, vredelievende en aardige mensen. Mensen die hun familie liefhebben en zich willen inzetten voor een goede toekomst. Dat we ons land niet willen overgeven aan de IS en ons zo nodig met hand en tand zullen verdedigen is duidelijk. Maar, zijn wij wèl bereid ons land en onze toekomst over te geven aan de serieuze moslims? Het antwoord kan alleen NEE zijn! Waarom? Omdat we niets willen afgeven! We willen het land behouden dat wij opgebouwd hebben en dat gebaseerd is op de christelijke boodschap en onze cultuur.

Welk land geven wij onze kinderen?

Ik heb drie kleinkinderen. Prachtige jonge mensen met fantastische mogelijkheden. Maar in welk land gaan zij opgroeien? Blijft hun basis het christelijke gedachtengoed en de christelijke cultuur waarop ons maatschappelijk leven eeuwenlang heeft gedreven of worden zij uiteindelijk verzwolgen door een islamitische leven met een totaal andere geschiedenis, andere gebruiken, een andere cultuur, andere omgangsvormen, een andere (of geen) democratie, een andere pers, een andere wetgeving en een andere rechtspraak? Is dat de toekomst voor mijn kleinkinderen?

Wat kunnen wij doen?

1. Het Nederlandse volk bewust maken van het feit dat wij bezig zijn ons land zonder slag of stoot over te geven aan anderen en aan een voor ons vreemde godsdienst.

2. De groei van de eigen bevolking stimuleren door het krijgen van kinderen financieel draaglijker te maken en nog betere voorzieningen aan te bieden aan paren met kinderen.

3. Ons christelijke geloof bewuster beleven, intensiever bestuderen en consequenter naleven.

4. Minder immigranten toelaten.

5. Bij de selectie van binnenkomende immigranten de voorkeur geven aan mensen met een christelijke achtergrond. Dat is maatschappelijk te verdedigen omdat er vanwege het beperkte aantal plaatsen sowieso een keuze gemaakt moet worden en omdat mensen met een christelijke achtergrond zich beter zullen kunnen integreren in onze samenleving. Het is geestelijk te verdedigen omdat de Bijbel ons oproept in het bijzonder te zorgen voor geloofsgenoten. Laten wij dus, daar waar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten (Galaten 6:1o).

6. Het Evangelie verkondigen aan iedereen in Nederland (autochtonen en allochtonen).

Natuurlijk weet ik dat veel mensen mijn gedachten niet zullen waarderen. Ik heb het voorgaande echter geschreven zonder politieke bedoeling en zonder negatieve gedachten of gevoelens over andere mensen. Wat ik geprobeerd heb is feiten aan te dragen die tonen waar wij mee bezig zijn. Dat is niet politiek incorrect, maar het gezonde verstand gebruiken. Wij MOETEN onze ogen openen voordat het te laat is!

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl