Joris Demmink heeft de champagne koud staan (video)

Op 30 juni aanstaande komt er een einde aan de mogelijkheid om ooit nog de voormalige topambtenaar Joris Demmink te vervolgen voor kindermisbruik.

Dit wordt dan ook dag waarop bij pedofiel Den Haag de vlag omhoog gaat, de champagneflessen worden ontkurkt en waarschijnlijk een aantal kinderen misbruikt.Deze week is het tijd voor collectieve schaamte dat wij als maatschappij er niet in zijn geslaagd om kinderen die bescherming te geven waar ze recht op hebben. Dat wij met z'n allen hebben gefaald om dit land een plek te maken waar kinderen veilig kunnen opgroeien zonder te worden misbruikt door hooggeplaatste pedofielen.

Op 30 juni komt er definitief een einde aan de mogelijkheid om de voormalig Secretaris Generaal van Justitie, Joris Demmink, te vervolgen voor de door hem begane misdaden.

Dit is zoals het in de mainstream-media staat:

In 2014 gaf het gerechtshof in Arnhem het OM het bevel „met voortvarendheid” een onderzoek te beginnen naar verdenkingen dat de jarenlang hoogste ambtenaar van het ministerie van justitie, Joris Demmink, zich zou hebben schuldig gemaakt aan het verkrachten van twee minderjarige jongens in Turkije. Het OM weigerde zo’n onderzoek omdat ze geen begin van bewijs zagen. Inmiddels is het onderzoek naar Demmink afgerond en buigt het Gerechtshof zich op 30 juni over een verzoek van het OM de strafzaak tegen Demmink te seponeren. Er zou geen enkel belastend materiaal zijn gevonden. De zaak wordt achter gesloten deuren behandeld.

De advocaat die ondanks alles toch heeft geprobeerd om Joris Demmink voor de rechter te krijgen omdat ze nog altijd geloofde in onze rechtstaat is Adele van der Plas.

Inmiddels is dat geloof weg of heeft in ieder geval een fikse deuk gehad.

Wij ontvingen van WeAreChange het volgende bericht:

WeAreChange.NL sprak in de aanloop van de sepotzitting van voormalig Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink met strafpleiter Adèle van der Plas.

Zij treedt sinds 2008 op als advocaat namens de twee klagers die Joris Demmink betichten van seksueel misbruik. Twee jaar geleden gaf het hof in Arnhem opdracht aan het OM om strafvervolging te onderzoeken. Maar het OM faalde om bewijs uit Turkije voldoende te onderzoeken aangezien ze geen medewerking kregen van de autoriteiten.

Als gevolg hiervan acht het OM de zaak Demmink als afgedaan. Van der Plas startte een Artikel 12 procedure maar werd stelselmatig tegengewerkt door het OM.

Volgens Van der Plas is er voldoende bewijs geleverd om Demmink te vervolgen. Dit gesprek is onderdeel van een tweeluik over de slotfase van de zaak Demmink die plaats gaat vinden op 30 juni 2017.

'OM stelt zich op als advocaat Demmink'; Adèle van der Plas
Het instituut in ons land dat er garant voor moet staan dat onze kinderen veilig kunnen opgroeien, werpt zich op als de advocaat van een pedofiele kindermisbruiker.

Het is allemaal teveel. Alles, maar dan ook alles wat maar enige verandering zou kunnen bewerkstelligen in de vervolging van dit soort criminelen sluit de gelederen.

Openbaar Ministerie, de politie, de politiek en de media tezamen zorgen ervoor dat er iedere dag opnieuw kinderen worden weggehaald uit Jeugdtehuizen om te worden misbruikt door de top uit Den Haag.

Wij schreven vorige maand een artikel waarin wij aantoonden dat Joris Demmink voor de rechtbank meineed heeft gepleegd door te ontkennen dat hij de bekende kinderpooier Dick Willard kende.

3 jun. 2016: Demmink komt de Rechtszaal binnen. Demmink legt de belofte af. Heeft Demmink zich voorbereid?: “Ik heb gisteren het verzoekschrift van De Witte doorgenomen.” En: “Ik lees de krant” Heeft u beroepshalve te maken gehad met bestrijden jongensprostitutie? Demmink: “Nee!” Demmink: “Toen ik directeur politie was was dat Rijkspolitie. Die opereerde uitsluitend op platteland. Dus ik wist niks van netwerk. “Wat is uw seksuele geaardheid? Demmink: “Dat lijkt me zo langzamerhand wel bekend. Ik ben homoseksueel.” De Witte citeert uit artikel AD, dat Demmink begin jaren 80 regelmatig samen gezien met Haagse kinderpooier Willard. ‘Justitiebaas had contact met pooier van jongetjes’ 6-10-12 – 08:00 bron: Algemeen Dagblad. Artikel van @KoenVoskuil. Vraag is dat juist? Demmink: “NEE!”

De bekende schrijfster Yvonne Keuls vertelt in onderstaande video een heel ander verhaal:

Zij kende ook Joris Demmink persoonlijk, evenals de pooier Dick Willard die regelmatig kinderen ronselde bij het kinderopvanghuis waar Keuls werkte.

In de onderstaande video vertelt ze rond de acht en eenhalve minuut hoe ze Willard en Demmink samen aantrof. Dat er geen vergissing mogelijk is, omdat ze beiden persoonlijk kende.

En dat ze over dit feit wil getuigen in een rechtbank wanneer iemand haar daartoe oproept.

"Achter de Bijenkorf moest ik komen. Naar een café. En daar zat inderdaad Demmink met Dick Willard. Ik kende ze allebei. (...) Ik heb ze samen gezien. In een café. Samen pratend. Met mij op een meter of vijf. Niets gehoord. Dus ik kan ook niks vertellen over wat ze gezegd hebben. Ze waren wel samen. Maar dan nog kun je zeggen: Ja, als je samen zit, nou dan hoef je nog niet samen iets te hebben. Maar ik heb ze samen weg zien gaan. (...) 'Hij kent hem niet', zegt hij, 'Hij kent hem niet'. Dat is niet waar. Hij kent hem wel."
Het Nederlandse volk laat met zich sollen en in slaap sussen door betaalde beroepswitwassers zoals Peter R. de Vries, die ervoor zorgen dat Demmink en kornuiten gewoon door kunnen gaan met feestvieren.

Zoals vorige maand, op 13 april ergens in Den Haag, toen de volgende foto werd genomen van een feestende Joris Demmink met de voormalige Minister van Justitie, Donner, met tussen hen in een lachende Corinne Dettmeier.

Corinne Dettmeijer is sinds 1 oktober 2006 Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In 2009 werd aan haar mandaat het rapporteurschap op het gebied van Kinderpornografie toegevoegd, dat in 2012 werd vervangen en verbreed naar het gehele terrein van Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Hoezo: In your Face?


xxx

De zitting op 30 juni aanstaande is een formaliteit en Demmink zal verder door het pedofiele leven gaan als een vrij man die nooit of te nimmer meer voor hetzelfde feit zal kunnen worden vervolgd.

Daarom roepen wij 30 juni 2017 uit tot een dag van nationale schaamte, omdat wij met z'n allen hebben toegestaan dat dit kon gebeuren. Dat wij met z'n allen erbij staan en ernaar kijken hoe de pedofiele top in Den Haag en omstreken vrolijk door gaat met het misbruiken, traumatiseren, verkrachten en doden van kinderen.

Pas goed op je kinderen; speciaal in dit land is dat heel hard nodig!
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl