De Nederlandse staat mag niet weg komen met deze moord

Het vertrouwen van burgers in de overheid wordt met de dag minder en dat is niet zo vreemd als je ziet hoe ze met dat vertrouwen om gaan.

Wil ons land ooit weer een “normaal” land worden, dan zal toch echt de bezem door de corrupte pedofiele kliek in Den Haag moeten.


De overheid is voor mensen een soort ongrijpbaar monster geworden dat als een soort mitrailleur er nieuwe regels en wetten uitspuwt en niet gehoorzame burgers, desnoods met geweld, op het “goede spoor” zal zetten.

Die wetten en regels dienen ook als bescherming voor de corrupte pedofiele elite aan de top, terwijl die er zouden moeten zijn voor de bescherming van de burger.

Er zijn inmiddels talloze voorbeelden waarbij de overheid een geniepige smerige rol speelt en burgers op alle fronten voorliegt en misschien wel het meest schrijnende voorbeeld daarvan en in ieder geval een van de meest bekende, is de moord op Marianne Vaatstra.

Zij is in die vroege ochtend van 1 mei 1999 niet verkracht en met een doorgesneden keel in een weiland dood achtergelaten door een boer van het Friese platteland. Zij is vermoord door een asielzoeker die door Justitie in sneltreinvaart het land is uit gesmokkeld omdat een dergelijke moord destijds een grote streep zou hebben gehaald door het Kalergiplan wat beoogt (en inmiddels wordt uitgevoerd ) Europa te laten overspoelen door vluchtelingen en gelukzoekers.

Was in 1999 bekend geworden dat een asielzoeker de keel van een mooi jong Fries meisje had doorgesneden (en haar knieën en ellebogen brak) nadat hij haar had verkracht, dan was de reactie van de bevolking er één geweest van grote weerstand tegen de grote stroom geplande asielzoekers.

De waarheid is al meerdere keren bewezen door onderzoeker en auteur Wim Dankbaar die als dank daarvoor van de rechtbank een rectificatie moet plaatsen omdat hij Wolfgang Hebben in zijn boek beschuldigt van betrokkenheid bij de moord op Marianne Vaatstra.

Hierna volgt een opsomming van verifieerbare feiten en wij zijn ervan overtuigd dat na het lezen daarvan er bij niemand ook nog maar enige twijfel bestaat over de werkelijke identiteit van de moordenaar van Marianne Vaatstra en de rol die onze overheid daarin speelt.

Natuurlijk zullen er altijd mensen zijn (zoals de verrader Peter R. de Vries), die desondanks volhouden dat boer Jasper Scheringa de dader is en dat is hun goed recht, maar die mensen zijn dan of nog niet bij Hans Anders langs geweest of ze hebben een andere reden om de overheid de hand boven het hoofd te houden, mensen zoals de huurjournalist en verrader Peter R. de Vries.

Hieronder volgt de motivatie van Wim Dankbaar zoals gepubliceerd op zijn blog met de onderbouwing van feiten. Wij willen eenieder verzoeken die het met Wim en ons eens is dat de moord is gepleegd door Ali Hassan met medewerking van mensen zoals Wolfgang Hebben, om dit overal waar mogelijk te verspreiden. Deel het bericht, spreek erover met vrienden, bekenden en familieleden, print het uit om te laten zien hoe de beschuldigingen aan het adres van de overheid zijn onderbouwd en accepteer de leugens en de terreur van pedofiel Den Haag niet langer.

De beschuldiging aan het adres van Wolfgang is allesbehalve onrechtmatig. Bovendien komt deze beschuldiging niet van mij, maar van Faek Mustafa. Als ik een getekende verklaring heb van Faek, waarin hij het volgende stelt:

Moord is door Ali Hassan gepleegd.

Moord is in de caravan van Wolfgang gepleegd. Faek was getuige.

Ali Hassan heeft een lift naar zijn huurkamer in Leeuwarden gekregen.

Faek heeft dit op de dag van de moord ook bij de politie verklaard.

Dan is het niet anders dan mijn burgerplicht om dit te melden, en zeker ook om dit publiceren wanneer gebleken is dat Justitie NIETS met deze informatie wil doen, zich afsluit en zelfs zegt: Wij willen niet reageren, heer Dankbaar! Zelfs de man, Harm Brouwer, destijds HOvJ van Friesland, later 8 jaar lang de hoogste man van het OM, die ik beschuldig van het stiekem wegsluizen – samen met Joris Demmink – van Ali Hassan, de moordenaar van Marianne volgens Faek, zegt dat hij niet wil reageren. Hoe duidelijk wilt u het hebben?

Daar is dus NIETS onrechtmatigs aan! Integendeel!

Voeg daarbij de volgende wetenswaardigheden:

Verklaring van Faek wordt bevestigd door Faek’s vriend Rida.

Verklaring van Faek wordt bevestigd door Riad Elmakhour, de chauffeur die Ali een lift gaf naar Leeuwarden.

Wolfgang vertrok de volgende ochtend naar Duitsland.

Wolfgang liet zijn auto in Duitsland vernietigen.

Zijn caravan brandde anderhalve maand later in de nacht volledig af. Justitie loog over de oorzaak (zowel verfbrander als kortsluiting)

Faek is op de eerste werkdag na zijn verhoor overgeplaatst naar een ander AZC.

Er is geen bloed aangetroffen op de vindplaats van Marianne (rijmt niet met bekentenis Jasper, wel met verklaring Faek)

Er is een bebloed trainingsjack gevonden bij het zwembad tussen de vindplaats en het AZC.

Justitie heeft dit bewijsstuk verzwegen.

De badmeester is door Justitie bedreigd om zijn mond te houden over het jack.

Ali Hassan droeg bijna altijd een trainingspack.

Wolfgang is op oneigenlijke gronden van daderschap/medeplichtigheid uitgesloten. Geen match met DNA betekent niet hij geen getuige of medeplichtige kan zijn geweest.

Een speurhond liep tot de caravan van Wolfgang, werd toen teruggefloten.

Er is na de moord gepind met het pasje van Marianne, ook stilgehouden door Justitie.

Dat Wolfgang Marianne en Ludger Dill niet kende, word tegengesproken door Thomas en Grietje Vos (en Faek).

Dat Wolfgang Faek en Ali niet kende, wordt tegengesproken door Isabella Wagenaar (en Faek)

Justitie heeft een verkeerde Ali Hassan in Turkije aangehouden in oktober 1999. Er is niemand die deze Ali Hassan herkent als bewoner van het AZC.

Justitie liegt hierover in haar rapport onderzoek Ali H. (2011). In 1999 was Ali Hassan volgens Justitie niet lang en slank, maar klein en gedrongen.

Alle getuigen die de gearresteerde man niet herkennen als de juiste Ali H. worden verzwegen in het rapport.

Justitie heeft Faek, een erkende vriend van Ali Hassan, niet benaderd voor het onderzoek Ali H.

Justitie weigert commentaar op de verklaring van Faek.

Justitie weigert Faek te vragen of de conclusie van het rapport Ali H. juist is.

Justitie loog met de stelling dat er geen aanleiding was om verdachten in het AZC te zoeken.

Justitie loog met de stelling dat de vermeende verkrachting van Stephanie (vriendinnetje van Faek) geen verband hield met de Vaatstra zaak.


xxx

Justitie loog dat Stephanie haar aangifte had ingetrokken.

Justitie verzweeg dat de vermeende “verkrachter” een asielzoeker was, de 15 jarige Faek, die een zeer goede vriend was van de latere hoofdverdachte Ali Hassan. Men spreekt van een minderjarige jongen uit dezelfde gemeente.

De vermeende verkrachtingszaak werd geseponeerd.

Justitie deed niets met de aangifte van doodsbedreiging door Faek aan Isabella Wagenaar.

Justitie loog tegen Isabella met de stelling dat de afgebrande caravan niet van Wolfgang was.

Wolfgang doet geen aangifte tegen Faek, de bron van de “smaad”.

Ambtenaren die beschuldigd worden van doofpotpraktijken, zeer ernstige ambtsmisdrijven en leugens ondernemen niets tegen Wim (o.a. Demmink, Brouwer, Mous, Reijenga, Groeneveld, Visser etc.)

Justitie en Wolfgang verzetten zich tegen getuigenverhoor van Faek en andere getuigen.

Justitie meet met twee maten: Neemt geen aangifte van Wim tegen Wolfgang in behandeling, wel nieuwe aangiftes van Wolfgang.

Faek ontkent desgevraagd niets van zijn verklaring.

Faek zegt onder ede te willen getuigen als hij daartoe wordt opgeroepen door de rechter. “Geachte heer/ mevrouw, Zoals u weert wil ik graag niemand spreken hierover. Als u wat wil weten graag een officiële uitnodiging via de rechtbank en niet via andere wegen. en graag geen contact met mij. Alvast bedankt voor u begrip”

Tegen weblogger Rob Arts zei hij dit: Oh eh.. Ik heb tegen Wim gezegd van eh… ik zeg alles in het openbaar en wanneer ik naar de rechter moet, zeg maar, wanneer …..Wim, breng me naar de rechter, dan pas kan ik verder wat zeggen daarover.

Wolfgang, zijn advocaat en het OM verzetten zich tegen een getuigenverhoor onder ede van Faek.

Dan moet elk weldenkend concluderen dat Faek, Rida en Riad de waarheid spreken. Elk weldenkend mens moet hen ook waarderen dat zij dit hebben gedaan! Elk weldenkend mens moet begrijpen dat de publicatie van deze informatie een zeer groot algemeen maatschappelijk dient en allesbehalve onrechtmatig is, laat staan smadelijk. Waarmee dus duidelijk wordt dat de hoogste heren van “onze” Justitie nu al 18 jaar lang wegkomen met het grootste ambtsmisdrijf ooit!

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl