Op 18 augustus aanstaande zal de rechtbank formeel besluiten dat voormalig Secretaris Generaal van Justitie, Joris Demmink, niet zal worden vervolgd voor het verkrachten van kinderen.

Daarom is het van groot belang dat wij bepaalde dingen goed vastleggen voor het nageslacht zodat zij later zelf kunnen vaststellen hoe de Nederlandse bevolking zich heeft laten beetnemen.We zullen moeten accepteren dat een man als Joris Demmink nimmer door enige aardse rechtbank zal worden veroordeeld voor zijn daden.

Aangezien we gebonden zijn aan de regels van onze niet bestaande “rechtstaat” kunnen we weinig anders doen dan bepaalde zaken goed vastleggen. Dat is belangrijk zodat volgende generaties beseffen dat de mensen die op dit moment in ons land wonen zich heel gemakkelijk beet laten nemen.

Joris Demmink heeft lange tijd gewoond op het adres Riouwstraat 13 in Den Haag. Daar staat het huis waar Micha Kat ooit op een ochtend Demmink opwachtte en hem vroeg of hij een kinderverkrachtende pedofiel was.

Iets dat bij bijna niemand bekend is, behalve bij wat ingewijden in de alternatieve media is, is dat er ooit op dit adres een kinderopvang stond geregistreerd. Hetgeen dan uiteraard de vraag oproept waarom er op het adres van een ongetrouwde vrijgezelle pedofiel een kinderopvang is gevestigd.

In november 2008 schreef Micha Kat destijds nog op de site klokkenluideronline, het volgende:

Het Haagse woonadres -Riouwstraat 13- van Joris Demmink, de pedofiele SG van het Ministerie van Justitie, is per december 2007 verwijderd van de lijst adressen van het zogeheten Kinderopvangregister van de gemeente Den Haag. De verwijdering is op 5 december 2007 gepubliceerd in de rubriek “Gemeenteberichten” in de Haagse stadskrant De Posthoorn.

Zo zag het eruit in de Posthoorn.


xxx

Dat er op het adres Riouwstraat 13 een kinderopvang in het register stond geregistreerd, staat vast. De verwijdering uit dit register in december 2007 bewijst dat.

Volgens Micha Kat begon de zaak tegen Demmink pas goed vorm aan te nemen in de loop van 2007 toen de Koerdische zakenman Baybasin over wie wij eerder deze week schreven, aangifte tegen Demmink had gedaan.

In die periode was Demmink ongeveer de machtigste man van Nederland die volledige controle had over alles wat met Justitie te maken had, maar ook over de clandestiene kinderdatabase van Jeugdzorg.

Wij hebben kunnen lezen hoe de bekende schrijfster Yvonne Keuls vertelt dat er bij de kinderopvang waar zij werkte regelmatig auto’s met bekende pooiers verschenen om kinderen op te halen voor de elite in Den Haag.

Demmink alleen in een groot huis met daarin een geregistreerde kinderopvang had dan natuurlijk volledig vrij spel in het verzamelen van kinderen voor zijn perverse behoeftes.

Enkele jaren geleden begonnen er bepaalde witwasoperaties door te stellen dat het adres Riouwstraat 13 per ongeluk was afgedrukt in de Posthoorn en dat het eigenlijk een andere straat had moeten zijn.

Dat is natuurlijk totale onzin, de gegevens zoals die in 2007 werden gepubliceerd waren correct en voor wie twijfelt of Demmink inderdaad op de Riouwstraat woonde, onderstaand een foto van Micha Kat, compleet met spuitbus, voor het bewuste pand.


xxx

De uitspraak van de rechtbank op 18 augustus staat natuurlijk bij voorbaat vast, maar wat ook vaststaat, is dat er op het adres van een bekende pedofiel met de machtigste positie in Nederland een kinderopvang was gevestigd.

Lees voor meer achtergrond verder op de website van Micha Kat en navolgend nogmaals de al eerder door ons gepubliceerde video, getiteld: Als een land wordt geregeerd door kinderhandelaren.

Omdat wij niet mogen vergeten.

Doodschamen moeten we ons in dit land:

Het OM stelt dat 'al het noodzakelijke onderzoek diepgaand en uitputtend' is uitgevoerd. Daarom heeft het OM in een besloten zitting gevraagd te mogen stoppen met verdere vervolging.