Rituele offerplek Marianne Vaatstra gebouwd op restanten oud klooster (video)

Steeds meer gegevens komen boven water over de rituele occulte satanische moord op Marianne Vaatstra in de Walpurigsnacht 1999.

Wanneer je een rechte lijn trekt van een piramidevormig bos behorend bij Fogelsanghstate, dat gebouwd is bovenop een ondergronds gangenstelsel van een klooster, kom je precies uit bij de vindplek van Marianne.We begonnen ons eerdere artikel hierover met een dadersprofiel zoals dat in 2005 door een aantal deskundigen was opgesteld.

Via een lezer (dank!) ontvingen wij meer informatie over dit daderprofiel en wel als volgt:

Het betreft een man die handelt vanuit extreem pathologische waanideeën. Er is bij hem sprake van occulte en/of satanische fascinatie.

De moord is uitgevoerd volgens een offerritueel. Hij hecht aan occulte symboliek. Nacht 30 april op 1 mei (Walpurgisnacht/Beltane), volle maan, van oorsprong een geweide plaats in Veenklooster, vindplaats Marianne onder een oude boom (meiboom) etc. Het is zelfs mogelijk dat hij alleen de aandacht hier op wil vestigen als afleiding.

Het is een dader die een zogenaamde volledige "controlefreak" is, zodanig dat hij zelfs de PD volledig ensceneert.

Het is een dader die al meerdere moorden op zijn conto heeft en het maakt hem niet uit waar hij dat doet. Hij krijgt steeds meer zelfvertrouwen en waant zich een "untouchable". Hij is in de veronderstelling dat hij met zijn handelswijze en methode nooit gepakt zal worden.

Hij heeft een zeer groot werkgebied. Mogelijk zelfs tot ver in de landen om ons heen. De dader komt van buiten de regio maar is wel bekend met de omgeving van Veenklooster en Kollum.

Klinkt dit als een verwarde Friese boer met een zakmes die nu vastzit voor de moord?

Via een andere lezer (dank!) werden wij opmerkzaam gemaakt op een voor ons volkomen onbekend vrij kleine website waar een schat aan informatie staat over Marianne Vaatstra en de omstandigheden waarin zij werd vermoord.

Wij hebben slechts een gedeelte kunnen lezen tot nu toe, maar willen alvast een aantal van wat wij denken dat belangrijke punten zijn onder de aandacht van onze lezers brengen.

Zoals dit:

Het was het afsluitingsjaar van de vorige eeuw 1999. Ook wel 1666. Oftewel verschil van 333 jaren!

Voor zoiets klonken de bokalen gevuld met  bloed.

Het was volle maan in de maand Belthane en Walpurgisnacht.

Marianne werd 33 minuten na Middernacht van de straat geplukt.

Zij stierf waarrschijnlijk precies 66,6 minuten later -rond half twee.

Perfect, zoals de Illuminatie werkt en tot in de puntjes.

Zonder ook maar een druppel bloed in haar lange blonde haren.

Brandschoon zogezegd...

En dan dit:

In het geval van Marianne: zij werd het slachtoffer van een ziekelijk feestje,  waarbij aanwezig de allerhoogste adel.

Juist doordat zij zich bewust aan eigen bloedlijnen houden, komt juist bij hèn inteelt voor, waardoor  schizofrene verschijnselen.

Daardoor groeit de tomeloze lust voor bloederige taferelen... zoals in De Nacht Van Marianne.

Het was bovendien ook nog eens een perfect Satanische Nacht, genaamd De Walpurgisch Nacht op eind april 1999.

Ter waarschuwing: wie een Vrij Metselaars Loge instapt komt in de Heksenkring der Illuminatie!

En de Illuminatie eert de Dood.

Minstens één keer per jaar brengen zij iemand om. In dit geval viel hun oog op Marianne.

Toen ik dit alles begon door te krijgen richtte mijn aandacht zich vooral op het voor de hand liggende Fogelsangh-State.

Voor mij is het overduidelijk:

Marianne werd vermoord op de adelijke Fogelsangh-State!

Men vindt nèrgens een onliederlijk woord over deze State.

Sterker nog: na de afschuwelijke moord op Marianne ontstond het plan om het kasteel geheel te gaan opknappen.

Het ging om miljoenen. Het geld hiervoor kwam vooral af van Overheid Instanties.

Dus uiteindelijk geld afkomstig van de burgers... maar niemand die weet dat het Bloedgeld is!

En dan het volgende:

Linksonder in het zuiden van het Fogelsangh-State Bos ligt een  "aanhangsel"  in de vorm van een PYRAMIDE.

Deze ligt enigszins diagonaal en duidelijk zichtbaar op de sateliet kaart.

Vanaf de punt van de top loopt als het ware een as naar beneden tot aan de basislijn.

Deze lijn loopt aan de onderzijde vanaf de as naar links en naar rechts ietwat gebogen.

Mij viel opeens iets op.

'k Pakte een enveloppe en legde die langs de basislijn aan de rechterzijde.

Tot mijn verbazing liep de doorgetrokken lijn  regelrecht door naar de plek waar Marianne lag!

Dit hele gebied lijkt wel op een Gulden Cirkel.

Je staat erbij en je kijkt ernaar maar je kan het niet vinden.

Als een pot pindakaas op tafel die je zoekt, niet ziet, terwijl ie vlak voor je neus op tafel staat.

We hebben voor de duidelijkheid een kaartje gemaakt met de piramide en de basislijn die inderdaad precies doorloopt tot aan de vindplaats van Marianne.


xxx

Dan de manier waarop zij was neergelegd op de vindplek.

Op een heldere foto van Marianne (toegedekt) bij de Moerbeiboom zag ik dat zij in een driehoek lag.

Trek eenvoudig een lijn vanaf het einde van de bomenreeks vanaf de Keningswei onderlangs Marianne door naar de sloot rechts van haar.

Vervolgens neem je de hoek van het weiland -waar zij dus lag- als top van de ontstane pyramide.

In die driehoek ligt Marianne schuin in de linker onderhoek.

En hier begint haar nieuwe verhaal...

Marianne ligt knap schuin. Ik trok een lijn door en zag dat zij vanuit haar hoofdzijde regelrecht gericht lag naar de Fogelsangh-State!

Eerst bekeek ik dit vanuit de politiefoto. zodat ik dit even later via de kaart verder kon bekijken.

Hoe je het ook went of keert: Marianne wijst stilzwijgend naar de Fogelsangh-State.

Dat is nog niet alles.  Komt nog meer...

Het allerzuidelijkste van Het State Bos heeft duidelijk de vorm van een driehoek oftewel een pyramide.

Nu plaats ik Marianne ook in deze driehoek aan de linker onderzij -zoals in het weiland.

En nu wordt het dan ook pas ècht griezelig...

Dan wijst Marianne regelrecht door naar de Ringo Bar.

In het weiland lag Marianne schuin gericht naar het hoekpunt in de echte hoek ervan (noem ik de de tophoek).

Evenzo in het zuidelijke bos. En zo vond ik deze lijnen...

De Fogelsangh-State en de Ringo Bar

Waar alles begon

Waar alles eindigde

En dan het geheim van het klooster:

Veenklooster had geen kerk maar ooit een klooster. (Redactie: vandaar de naam VeenKLOOSTER)

Waarom zoveel geheimen rondom het "verdwenen klooster?"

Waarom niet openlijk vertellen dat de Fogelsang-State regelrecht staat bovenop de ruÏnes ervan?

De adel hield kennelijk alle gegevens verborgen in de dikke boeken.

Als een familie geheim zoals bij vak mensen in hun beroep...

Het State Bos

Kinderen die het bos bezoeken horen dat er vanuit de HERMITAGE onderaardse gangen lopen.

Kluizenaars zouden deze met monnikenwerk ooit hebben aangelegd.

Zo kon men zich bij gevaar snel verschuilend hun leven redden.

Maar als het OLIJFBERGKLOOSTER zich bevond onder de State...

(Redactie: onderaan dit artikel een toelichting op de significantie van ook dit Olijfberg-aspect)

Dan ligt het allicht voor de hand dat er toegang kan zijn tot een stelsel van gangen.

Maar wat voor kinderen een sprookje of sage is kan in werkelijkheid allarmerend zijn!

Vooral als er sprake kan zijn van ILLUMINATIE...

Zo kan Marianne zonder enig probleem omgebracht zijn.

Via een andere lezer (dank!), kregen we een video toegestuurd met daarop een oude bekende.

Peter R. de Doofpot zegt in het RTL programma Boulevard: Waarom zou ik de dader(s) van de moord op Marianne Vaatstra de hand boven het hoofd houden?

Ook dat wordt heel goed uitgelegd op eerder genoemde website en ook in een eerder artikel op deze site.

PR de Vries, was hij in het begin nog zinvol bezig met het onderzoek en wendde Bauke Vaatstra zich hoopvol ook tot hem... deze hoop is later vals gebleken en eindigde zelfs met De Prijs Der Grote Leugen.

PR ging in het verleden nogal nauw met de onderwereld om, kwam daardoor met Justitie in aanraking.

De gevolgen waren dat het OM een deal met hem sloot: deels mocht hij zich infiltreren en kleine boeven  gaan oppakken, deels moest hij precies doen wat het OM hem oplegde.

PR werd zodoende een chantabele man, omringd door de mafia en een corrupt OM.

Het OM wordt daarnaast weer gechanteerd door lieden vanaf de hoogste posities en met name door een heel zieke psychopaat pedofiel aangelegde man genaamd Joris Demmink die als een koning regeert.

En hij wordt weer gechanteerd door hoog geplaatste lieden in het buitenland vanwege zijn pedofilie

dat heeft weer invloed op de politiek in Den Haag, die hierdoor  het woord schatkist heeft verwisseld

waardoor de politiek meer en meer is gaan lijken op een rammelende collectebus of een vrome collecte zak

in een schijnheilige sfeer van een kerk met een klaagmuur.,,

Dames en Heren mag ik u presenteren:  Nederland!

De Verloren Zoon in haar laatste bange dagen, éér Christus Zèlf terugkomt vanaf het einde van het heelal.Deze man die een meer dan gitzwarte rol speelt in onze samenleving doet weer precies waarvoor hij wordt betaald: Het afschermen van de werkelijke daders.

Hoelang accepteert de bevolking dit nog? Hoeveel kinderen moeten er nog worden geofferd voordat Peter R de Vries voorgoed van televisie verdwijnt?

Noor van de Redactie:

De Olijfberg heeft een significante Bijbelse betekenis. Hoe dik kan de middelvinger zijn die de satanisten opsteken tegen God, de entiteit die ze zien als hun tegenstander?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Olijfberg

In het Bijbelboek Zacharia wordt de Olijfberg als de plaats genoemd vanwaar God zal beginnen met het tot leven wekken van alle overledenen aan het einde der tijden. Om deze reden is de Olijfberg altijd een populaire begraafplaats voor Joden uit Jeruzalem geweest. Tot op de dag van vandaag is de Olijfberg in gebruik als een begraafplaats. Naar schatting zijn er zo'n 150.000 graven op de Olijfberg, waaronder die van bekende personen zoals Zacharia de profeet, Absalom (Yad Avshalom) en een groot aantal rabbijnen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl