Iedere keer trappen mensen opnieuw in dezelfde val. Telkens weer denken ze dat er nu eindelijk eens wat nieuws onder de zon is en dat dingen nu écht eens een keer zullen gaan veranderen.

En keer op keer op keer gebeurt dat niet en nergens zien we dat duidelijker dan in de politiek.De politiek en bijbehorende overheid zijn fantastische manieren voor de elite om de bevolking onder de duim te houden.

Een klein deel uit een artikel dat we iets meer dan een maand geleden schreven.

Wij mensen verkeren vaak in de illusie dat wij degenen zijn die het concept overheid hebben bedacht en dat wij daar invloed op kunnen uitoefenen door het uitbrengen van onze stem.

Niets is minder waar, het concept overheid zoals wij dat kennen, is afkomstig van de elite die een dergelijk instituut nodig heeft. Een overheid die per definitie moet worden gerund door psychopaten om op deze manier de pedofiele satanische (kindermoordende) elite te beschermen.

Dat is ook de reden dat mensen zoals een Joris Demmink of niet zo koninklijke kindermisbruikers en slachters en andere hooggeplaatste figuren nooit of te nimmer zullen worden aangepakt door een overheid.

Een overheid wordt per definitie gevormd door psychopaten en per definitie zullen er dan ook bepaalde doofpotten nooit door overheden worden opgelost. Dat is onderdeel van het ontwerp.

Het concept overheid is niets minder dan een psy-op, iets wat men “controlled opposition” noemt, ten allen tijde bevolkt door psychopaten.

Net zoals de arbeiders destijds de illusie hadden met de de Partij van de Arbeid dat er een partij voor hen werd opgericht, maar in werkelijk door vrijmetselaars werd opgericht en tot op de dag van vandaag wordt gecontroleerd, zo verkeert de bevolking nog steeds in de illusie dat een overheid er is voor hen, mits er maar de goede mensen worden gekozen.

Vraag jezelf eens af hoe het kan dat op het moment dat politici zijn gekozen, niemand van de bevolking zich nog in hen herkent? Hoe het opeens compleet andere wezen lijken te zijn geworden.


Zo ontstond in Nederland plotsklaps het Forum voor Democratie, met als boegbeeld de welbespraakte Thierry Baudet. Deze had het slim bekeken, want net zoals Donald Trump dat deed in Amerika, roerde hij precies die dingen aan die spelen bij een groot deel van het (ontevreden) volk en kwam ook precies met de oplossingen die zij graag wilden horen.

Het is zeker opvallend te noemen dat een partij die eind 2016 wordt opgericht, bij de verkiezingen nauwelijks een half jaar later al meteen twee Kamerzetels krijgt.

Vooral met het volgende sprak Baudet een hoop mensen aan:

Baudet laat zich specifiek uit over de Europese Unie en de euro. In de media betoogde hij dat beide op de langere termijn niet houdbaar zullen blijken te zijn. Dit zou samenhangen met het feit dat "onze democratische grondrechten het product van eeuwen van contestatie en mobilisatie" zouden zijn, welke legitimiteit ontbreken zou op Europees niveau. Baudet zag dit als "onoverbrugbaar", wegens de verschillen "in taal, geschiedenis en cultuur". Europese integratie zou volgens Baudet altijd "een elitair, technocratisch project" zijn, "dat op weinig enthousiasme onder de bevolking kan rekenen."

Daar heeft de man in zoverre gelijk in dat de gedwongen multiculturele samenleving een project is van de werkelijke elite. En dat alles met een achterliggende reden.

Het plan van de elite voor Europa is al geschreven in 1925 door Graaf Richard van Coudenhove-Kalergi en de essentie van dit plan dat meestal het Kalergiplan wordt genoemd is als volgt:

De essentie van het plan van Kalergi.

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.

De verkiezingen zijn achter de rug en waar komt de tweede man van de partij, advocaat Hiddema, nu plotseling mee?

Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie pleit voor rassenvermenging om de integratie in Nederland te laten slagen. In het radioprogramma De Overnachting zei hij dat ‘als die Marokkanen zich gingen vermengen met Hollandse vrouwtjes er niks aan de hand is’.

De strafpleiter weerspreekt dat zijn opmerking racistisch bedoeld is. Volgens hem is de integratie van vroegere gastarbeiders als Italianen en Grieken juist een succes geworden doordat ze veelal met Hollandse vrouwen zijn getrouwd. Tegelijk zei hij ook niet te verwachten dat hetzelfde zal gebeuren met moslims. ,,Je hebt één categorie mensen die zich niet laat bevrijen. Dat is de islam. Die willen niet bevrijd worden. Die richten zich op hun geloof.’’

De opmerkingen van Hiddema zijn mede zo opvallend omdat zijn partijleider Thierry Baudet eerder juist waarschuwde tegen ‘homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking met alle volkeren van de wereld, zodat er nooit meer een Nederlander zal bestaan’.

Volgens Hiddema zijn hij en Baudet het niet oneens met elkaar. Forum voor Democratie is niet racistisch, herhaalde hij. Het is volgens hem juist ‘fantastisch dat de schepper allemaal kleurtjes heeft gecreëerd met dito eigenschappen’.

Net zoals een Donald Trump zich nadat hij was gekozen omdraaide als een blad aan een boom aangaande veel onderwerpen, zo schijnt nu hetzelfde te gebeuren met Forum voor de Democratie.

Zo zijn er nu ineens welbedoelde adviezen om ervoor te zorgen dat de partij niet in onenigheid uiteen zal vallen:

Het hoge woord moet er maar uit. Om het voortbestaan van zijn partij niet in gevaar te brengen dient Baudet de steven te wenden, hoe lastig dit ook is. Richt de pijlen niet meer op de gemeenschappelijke markt maar op de euro. Zeg niet dat Nederland pardoes uit de euro moet stappen maar onderzoek hoe de eurozone stabieler zou kunnen worden gemaakt. Als de eurozone vervolgens in problemen komt heeft Forum het voordeel van een denkvoorsprong.

Iedere succesvolle politieke partij vormt onderdeel van de controlematrix. Anders zou een dergelijke partij geen schijn van kans hebben om ooit een Kamerzetel te krijgen. Mensen die nog niet zo gek lang geleden betrokken waren bij een nieuwe alternatieve politieke partij, weten uit ervaring dat er vanaf de allereerste vergaderingen mensen van de AIVD tussen het publiek zaten. Wij hebben dat ook van dichtbij meegemaakt.

Via een insider hebben wij vernomen dat deze dienst met succes een aantal pogingen om te komen tot het oprichten van een bepaalde politieke partij heeft weten te verhinderen. Ze kunnen dit op allerlei manieren doen, door het boven water halen van allerlei geheimen die mensen liever verborgen willen houden tot het bewust zaaien van enorme verdeeldheid binnen een beginnende partij. Iedere politieke partij die niet wordt gedoogd of gesteund door de elite komt niet van de grond.

En binnen dat systeem zouden wij burgers échte, concrete, blijvende en voor de bevolking gunstige veranderingen moeten bewerkstelligen?