Niet alleen Anne Faber, maar ook Maud Oortwijn is verdwenen

Af en toe zijn er van die verdwijningszaken die het hele land bezighouden zoals die van de jonge vrouw Anne Faber.

Soms verdwijnen er ook (lastige) mensen waar geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven, zoals Maud Oortwijn, omdat ze slachtoffer worden van de Nederlandse overheid die hen verplicht laat opnemen in een psychiatrische kliniek.Menigeen hier zal de website kennen van Maud Oortwijn, een jonge intelligente vrouw, die al jaren schrijft over allerlei misstanden en duistere complotten.

Eerder deze week ging haar website op zwart en maakten een aantal mensen zich ongerust over haar welzijn, omdat ze een historie heeft van een overheid die op haar jaagt omdat ze nogal schokkende zaken heeft ontdekt over bijvoorbeeld het niet zo koninklijk huis, in Bangkok.

Eén van de mensen die zich zorgen maakte was Micha Kat die schreef:

De laatste artikelen waren duidelijk niet door haarzelf geschreven en wekten de indruk alsof haar site was "overgenomen" *  Deze stukken berichtten over een nieuwe zaak tegen Maud en mogelijk gedwongen opname in een inrichting * De url's hebben het over "status update courthouse again" en "Maud is going to be prosecuted again double attack".

Maud in betere tijden, voordat ze in Bangkok tegen de halve koninklijke familie aanliep in een sort of kinderbordeel -aldus haar claim. Vanaf dat moment veranderde het leven van een mooie, succesvolle carriere-vrouw in een hel waaraan thans een nieuw hoofdstuk lijkt te zijn toegevoegd. Micha heeft Maud twee keer uitgebreid ontmoet in Amsterdam maar daarna kwam zij tot de conclusie dat hij ‘in het AIVD-complot zit’.


Even later verschijnt er bij Micha een boodschap die door Maud zes dagen daarvoor op haar LinkedIn pagina was geplaatst:

De komende maanden zal de gang stalking tegen mij weer zwaarder ingezet worden. Er volgen 2 rechtszaken tegen mij bij de strafrechter met leugenachtige dossiers. Daarom wil ik het volgende zeggen, puur uit voorzorg. Als ik in hechtenis wordt genomen of het anderszins niet overleef, dan wil ik niet dat iemand anders mijn zaken behartigt. In de afgelopen 30 jaar heeft niemand me ergens mee geholpen of gewoon gezegd wat er speelde, dus dan is het achteraf te laat. Weg is weg. Dan wil ik met rust gelaten worden...

Dat zijn natuurlijk heftige berichten, want dit betekent dat hier sprake is van een concreet geval van de overheid die bezig is met het opruimen van mensen die haar onwelgevallig zijn. Wij kennen Maud niet persoonlijk en hebben ook geen idee hoe het op dit moment met haar is, maar in ieder geval is haar website weer online. Er is een artikel op geplaatst in het Engels, al dan niet door haarzelf geschreven, maar dit geeft wel de mogelijkheid om even verder te kijken op de site.

Er staat een artikel van 2 oktober waar Micha aan refereerde met een status update, ook geschreven in het Engels en zo te zien niet door haarzelf. Het lijkt te zijn geschreven door een Engelstalige vriend die probeert uit te leggen dat Maud is opgenomen in een traject omdat ze mogelijk gevaarlijk zou zijn.

Dit traject loopt in Amsterdam via Actiecentrum Veiligheid en Zorg:

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg is een samenwerkingsverband waarin verschillende organisaties (uit het strafrecht, de zorg en het sociaal domein) samenwerken om complexe problemen op te lossen. Dit zijn altijd problemen die niet alleen met het strafrecht, en niet alleen met (geestelijke) gezondheidszorg kunnen worden opgelost. Bij deze problemen is er altijd een risico voor de veiligheid, en er zijn altijd lopende problemen in de leefomgeving en/of de zorg.

Op de site is tevens een interessant proces verbaal geplaatst wat hierna volgt. Het betreft een aangifte van belediging c.q. smaad tegen Maud Oortwijn door iemand, met in dat proces verbaal, opgesteld op 7 juni 2017, onder andere het volgende:

Maud Oortwijn is door de eenheid Amsterdam ingedeeld in de categorie PGE (Potentieel Gevaarlijke Eenlingen).

Een soort Stephen Paddock dus, maar dan in Amsterdam. The Lone Wolf, Maud Oortwijn.

En omdat dit dan het geval zou zijn, is er vanuit dat eerder genoemde Actiecentrum een procedure gestart waarbij Maud Oortwijn verplicht kan worden opgenomen in een psychiatrische inrichting.

Die wet heet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) en daarin staat onder andere:

Een belangrijk uitgangspunt bij gedwongen opnamen is 'het afwenden van gevaar' voor de personen zelf, anderen of hun omgeving. Alleen als dat gevaar niet op een andere manier is af te wenden dan door een opname, kan die persoon zonder zijn eigen toestemming worden opgenomen.

xxx

De kern van het verhaal waarom dit allemaal is begonnen, staat op haar website:

Mijn reisgenoot maakte, zonder dat ik dit wist, foto’s in Bangkok, van de Koninklijke familie.
  • Op 6 december 2000 zag ik de Koninklijke familie samen met minister Benk Korthals in Bangkok in een compromitterende situatie.
  • Om eerlijk te zijn, ik had ze aanvankelijk niet eens herkend, want heb niets met het Koningshuis (ik lees de bladen niet).
  • Ik wilde niets doen met de in Bangkok opgedane  kennis. Het lukte me te ontsnappen naar Cambodja en ik dacht niet gezien te zijn. Ik wist dat er een pedofeestje was, maar niet hoe prominent de gasten waren.
  • Zonder dat ik het wist, had mijn reisgenoot echter foto’s gemaakt. De foto’s (waarvan ik het bestaan niet kende) waren reden voor Beatrix om mij te laten stalken op gruwelijke wijze.
  • Het Koninklijk Huis zag deze foto’s zogenaamd als bedreiging (daarom waren ze boos). In werkelijkheid hadden zij ons bewust in die val gelokt. Het werkt alleen niet.

Sinds kort weet ik dat het Koningshuis vermoedelijk in het complot zat: zij hebben dan Anouk bewust de foto’s laten maken, om redenen nog niet geheel duidelijk.

Is dit de reden dat Maud staat geregistreerd als Potentieel Gevaarlijke Eenling die via de wet Bopz verplicht moet worden opgenomen in een psychiatrische inrichting omdat ze een gevaar voor zichzelf en/of anderen zou zijn?

We zouden de Engelstalige vriend willen oproepen contact met ons op te nemen, maar ook anderen die informatie hebben, willen vragen ons te berichten hierover. Please contact us if you have any information regarding the whereabouts of Maud Oortwijn. Dit kan via emailadres redactie(apestaart)niburu.co (geschreven als een normaal emailadres).

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl