Deze nieuwe Gestapo wet mag geen doorgang vinden (Update)

Dankzij alle false flag operaties van de laatste jaren meent de overheid dat ze nu de nieuwe Gestapo sleepwet er wel even doorheen kunnen drukken.

Terwijl iedereen met vakantie is, gaat de Eerste Kamer akkoord en mogen jouw gegevens straks worden gedeeld met onder andere de CIA, de Mossad en andere belangstellenden.


Update: 9 oktober 2017

Het is gelukt. Er zijn meer dan 300.000 handtekeningen verzameld die nodig waren om een referendum af te dwingen tegen het gedrocht dat sleepwet heet.

De kans is heel groot dat Nederland weer naar de stembus kan voor een referendum. De initiatiefnemers van het referendum over de ’Sleepwet’, die gaat over het aftappen door de geheime diensten, zeggen de benodigde 300.000 handtekeningen te hebben.

Maar dan verder:

De wet, die officieel de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heet, werd in juli aangenomen door de Eerste Kamer en treedt per januari 2018 in werking, nog voor het eventuele referendum wordt gehouden.

Dus, wat is de kans dat de overheid deze wet ongedaan maakt als het een overweldigen NEE wordt? Zullen ze dit ook negeren zoals het referendum over het Associatieverdrag met Oekraïne of zal Rutte weer het lef hebben om met een nieuw, juridisch waardeloos inlegvel te komen om zo "recht te doen aan de wensen van de bevolking"?

In het geval de pluche misbruikers in Den Haag wederom de wens van het volk terzijde leggen dan hopen we dat dat in ieder geval bij mensen het effect van "wakker worden" zal hebben. Dat er dus helemaal geen sprake is van democratie en al helemaal niet van zorg voor burgers vanuit Den Haag.

In ieder geval is de belangrijke stap om voldoende handtekeningen op tijd binnen te krijgen gelukt en dat is wat ons betreft een felicitatie waard voor de initiatiefnemers en al die mensen die hebben getekend.

Update: 18 september 2017

In het onderstaande originele artikel van vorige maand schreven we dat wat er ook gebeurt het gedrocht van de Gestapo sleepwet absoluut geen doorgang mag vinden.

Er werd ook in de detail uitgelegd dat er een poging wordt ondernomen om een referendum over deze wet te organiseren en dat dit volgens de regels, gebeurt in twee fasen.

Voor de eerste waren 10.000 handtekeningen nodig en die zijn inmiddels binnen (ronde 30.000!), waardoor de tweede fase van start kan gaan.

De volgende update e-mail ontvingen wij van een aantal initiatiefnemers.

Medio augustus geleden mailden we u over het referenduminitiatief over de ‘sleepwet’, de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze wet geeft nieuwe bevoegdheden aan de AIVD en MIVD om op grote schaal online communicatie af te tappen en deze informatie te delen met buitenlandse inlichtingendiensten. Een groep Amsterdamse studenten  heeft daarop het initiatief genomen tot een referendum.

De eerste drempel van 10.000 handtekeningen is inmiddels ruimschoots gehaald. Nu is de tweede fase begonnen: voor 16 oktober moeten de initiatiefnemers 300.000 handtekeningen indienen.

Mocht u getekend hebben voor de eerste fase, dan kunt u dit nu opnieuw doen voor de tweede fase. Handtekeningen voor de eerste fase tellen namelijk niet mee voor de tweede fase. U kunt hier online tekenen:

https://teken.sleepwet.nl

Bent u stemgerechtigd in Nederland maar woont u in het buitenland, dan moet u een papieren formulier opsturen aan de Kiesraad samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit formulier vindt u hier:

https://www.referendumovereenwet.nl/wetten/34588

Zoals eerder gezegd: Meer Democratie informeert haar achterban over elk serieus referenduminitiatief, ongeacht het onderwerp. Wij nemen hierbij geen stelling (tenzij het een onderwerp is dat de democratie zelf betreft, zoals het CETA-verdrag dat de democratie rechtstreeks ondermijnt). Misschien nog  belangrijker, wij zijn voor veel meer publiek debat rondom belangrijke maatschappelijke kwesties, en referenda zijn grote aanjagers daarvan.

Deze email is dus puur voor u ter informatie.

Het standpunt van de regering omtrent de ‘sleepwet’ vindt u hier:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/28/gemoderniseerde-wet-op-de-inlichtingen-en-veiligheidsdiensten-extra-bescherming-veiligheid-en-privacy

Argumenten van de tegenstanders vindt u op hun website:
https://www.sleepwet.nl

De hele wet vindt u hier:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34588-A.html

De laatste stand van zaken:

De mensen die willen dat er een referendum komt over de nieuwe aftapwet hebben inmiddels meer dan 60.000 handtekeningen binnengehaald. Om de raadgevende volksraadpleging te kunnen afdwingen, moeten voor 16 oktober zeker 300.000 mensen hebben getekend.

„We hebben goede hoop dat die 300.000 geldige handtekeningen op tijd binnenkomen”, zegt mede-initiatiefnemer Tijn de Vos. „We merken dat mensen die hebben getekend anderen motiveren om ook te tekenen.”

Origineel artikel: 14 augustus 2017

Het meest irritante gezegde in dit land is toch wel: “Ik maak mij niet druk, want ik heb helemaal niets te verbergen”.

Alsof dat het criterium is waarbij je het wel of niet moet goedvinden dat de inlichtingendiensten op grote schaal je gegevens kunnen binnen harken om die ongezien te delen met buitenlandse inlichtingendiensten als het zo uit komt.

De wereld waarin wij leven en de tirannieke manier waarop door psychopaten gerunde overheden denken dat er nu wel genoeg false flag operaties zijn geweest om de bevolking dusdanig bang te maken dat de tijd rijp is en ze wel met alles akkoord gaan.

En bovendien bespioneert de overheid de bevolking voor haar eigen bestwil, want iedereen wil graag veilig zijn, toch?

De meest ideale manier zou zijn om met z'n allen naar Den Haag te gaan en ervoor te zorgen dat die lui daar hun koffers pakken voor een enkele reis Timboektoe, maar dat mag dan weer niet.

Wat nog wel mag en kan, is dat de bevolking een referendum eist waarbij deze wet alsnog onder de bevolking ter stemming wordt gebracht en bij een volmondig “nee” naar de prullenbak kan worden verwezen waar deze thuishoort. Ondanks de slechte ervaringen met de uitkomst van een eerder referendum rond het Oekraïneverdrag, blijft het in ieder geval een kans om de lieden in Den Haag te laten horen dat de bevolking het er pertinent niet mee eens is.

Aan een referendum over de sleepwet wordt gewerkt. Eerst wat basisinformatie over waar die nieuwe wet nu precies over gaat.

Met deze wet wordt het vanaf 2018 mogelijk voor de inlichtingendiensten (de AIVD en de MIVD) om op grote schaal online communicatie en informatie verwerven, ook van onschuldige burgers. Daarnaast wordt het in sommige gevallen mogelijk toegang te krijgen tot databases van andere instanties. Al deze informatie kan, zelfs zonder het analyseren ervan, gedeeld worden met buitenlandse inlichtingendiensten. Er mag een geheime DNA databank worden begonnen waar iedere burger in terecht kan komen. Ook mogen de geheime diensten alle geautomatiseerde apparaten hacken (bijvoorbeeld uw telefoon, computer, smart-tv en pacemaker).

Instanties als de Raad van State, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en verscheidene wetenschappers hebben al hun zorgen geuit over deze wet. De wet is op 11 juli aangenomen door de Eerste Kamer.

Een aantal Amsterdamse studenten zijn nu een initiatief gestart om het mogelijk te maken dat er alsnog een referendum wordt gehouden over dit gedrocht van een wet.

De aanvraag van een referendum verloopt in twee fases. In de eerste, inleidende fase, moeten er schriftelijk 10.000 verzoeken worden ingediend. Dit kan tot en met 24 augustus.

Als er op 24 augustus 10.000 handtekeningen binnen zijn start de tweede fase en dienen er 300.000 handtekeningen verzameld te worden.

De studenten hebben het voorwerk al gedaan en een website gemaakt met niet alleen nog veel meer informatie over deze wet, maar ook een formulier dat je online kunt invullen en ondertekenen. Zij printen dit formulier dan uit en overhandigen het persoonlijk aan de autoriteiten.

Er zijn nog enkele weken om die 10.000 handtekeningen bij elkaar te krijgen, dus help mee als je privacy je lief is en teken dat formulier. De initiatiefnemers garanderen dat ze discreet omgaan met je persoonlijke informatie.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl