Ook Camiel Eurlings duikt weer op bij bomaanslag Malta

Camiel Eurlings lijkt één van die ongrijpbare figuren die kan doen en laten wat hij wil zoals een vriendin ernstig mishandelen en haar oorbellen uit haar oren te scheuren en desondanks een verklaring van goed gedrag te krijgen.

Dezelfde man die ook weer opduikt in verband met het opblazen van de journaliste Caruana Galizia en de verbanden met operatie Gladio B die daar tevoorschijn komen.


Voor veel mensen is Camile Eurlings een volkomen raadsel. Hij lijkt als een blunderende chaoot door het leven te gaan, met de ene toppositie na de andere, takelt zijn vriendin toe, krijgt een strafblad, maar niemand vindt het een probleem om deze man een verklaring van goed gedrag te geven.

Ondanks zijn strafblad heeft IOC-lid Camiel Eurlings recent een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gekregen. Daarmee kan hij aanblijven als bestuurder van de sportkoepel NOC-NSF. ,,Het gevoel van ongemak rond Eurlings is door zijn VOG voor mij persoonlijk verdwenen’’ zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC-NSF.

De bestuursfuncties van Eurlings bij NOC-NSF en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kwamen onder druk te staan nadat zijn ex-vriendin aangifte tegen hem deed. Zij betichtte hem van mishandeling, waarbij zij een gebroken elleboog, een hersenschudding en kneuzingen opliep.

De zaak werd achter gesloten deuren afgehandeld door een officier van justitie.


Hoe bedoelt u, klassenjustitie?

Iedere doorsnee Nederlander zou gewoon voor de rechter komen, terecht worden veroordeeld en een verklaring van goed gedrag, terecht, op de buik kunnen schrijven.

De reden dat dit bij Camiel niet gebeurt, is omdat hij letterlijk boven de wet staat, waarover later meer.

Terug naar de bomexplosie op Malta waarbij de journaliste Caruana Galazia om het leven kwam en waarbij in een artikel op de website van Micha Kat in dat verband plots de naam Camiel Eurlings opduikt.

Medio 2008 schreef Daphne Caruana op haar blog over Camiel Eurlings. Onde de kop The grass is greener in Brussels prees ze Eurlings voor het feit dat hij zijn positie in het Europees Parlement ogenblikkelijk opgaf toen hij minister van Verkeer en Waterstaat werd -zulks in tegenstelling tot het gedrag van huidige Maltese premier Muscat die destijds zijn positie in Brussel liet prevaleren boven zijn vrrplichtingen als leider van de Labour Party op het eilandje. Dit ziet er allemaal behoorlijk onschuldig uit, maar het venijn zit ‘m in deze zin: Camiel Eurlings was the Dutch Christian-Democrat MEP responsible for the European Parliament’s report on Turkey [pdf]– one of the most important reports that have to be written. Opeens zitten we midden in de zaak-Demmink en Gladio/B! Wat heeft Eurlings allemaal gedaan, gezien, gedeald in Turkije als de eminente Turkije-man van het EP, de chairman van de EU-Turkish delegation? Wij hebben altijd gezegd dat Eurlings na Demmink de belangrijkste man is van de Nederlandse deep state.

Voor de rest van het verhaal is dit stukje uit een eerder artikel belangrijk:

Operatie Gladio was een in 1952 gestart geheim stay-behind netwerk in Italië, gesponsord door de CIA en de NAVO, om de communistische invloed in Italië als ook in andere landen te neutraliseren.

Vooral in Italië liepen zaken nogal uit de hand voor de opdrachtgevers van Gladio, want uiteindelijk werd het een soort schaduwregering die er niet voor schroomde om allerlei terroristische aanslagen (false flag operaties) uit voeren om een bepaald politiek doel te bewerkstelligen.

Italiaanse rechters kwamen uiteindelijk tot de volgende conclusie:

Het is een soort onzichtbare regering, waarin de loge P2, bepaalde afdelingen van de geheime diensten, de georganiseerde misdaad en het terrorisme nauw verbonden zijn. Een duistere groep met extra-institutionele banden heeft jarenlang in ons land geopereerd met als doel de politieke conditionering van de democratie en de persoonlijke macht te verwerven. Om zijn doelstellingen te verwezenlijken, maakte deze groep gebruik van terrorisme.

Voormalig FBI medewerker en tegenwoordig klokkenluider, Sibel Edmonds, wijst er al jaren op dat de originele operatie Gladio eigenlijk een soort vervolg heeft gekregen die zij Gladio B noemt.

Exact dezelfde werkwijze, waarbij ook allerlei false flag operaties worden uitgevoerd, en wat zij noemt het creëren van synthetische terroristische organisaties, vermomd als fanatieke moslims die voor chaos zorgen, waardoor de NAVO/CIA/Mossad een reden hebben om andere landen binnen te vallen in vooral het Midden Oosten, maar waarbij het accent langzamerhand steeds meer wordt verlegd naar operaties die betrekking hebben op voormalige Sovjet gebieden.

Waar de originele Gladio bedoeld was om waar nodig chaos te scheppen in Europa om een bepaald doel te bereiken, zo is Gladio B bedoelt om chaos en destabilisatie te veroorzaken in het Midden Oosten en gebieden onder de Russische invloedsfeer.

De terreurorganisatie ISIS is door de Amerikaanse CIA in samenwerking met de Mossad in het leven geroepen en uiteraard vormt die club een belangrijk onderdeel van Gladio B.

Turkije vormt weer een sleutelrol bij de bevoorrading, training en bewapening van terreurgroepen zoals ISIS en is naast het al eerder genoemde Azerbeidzjan een belangrijke schakel in de Gladio B operaties in het Midden Oosten.

De tijd dat Camiel in Turkije rondliep was de periode 2003 tot en met 2007 toen hij Minister van Verkeer en Waterstaat werd. De periode dat ISIS nog niet actief was, maar waar ongetwijfeld de nodige voorbereidingen al volop aan de gang waren voor de geboorte van dit terreurleger dat ineens vanaf ongeveer 2014 als een goed geoliede machine grote delen van het Midden Oosten destabiliseert.

Daarnaast speelt er al vanaf 1996 de zaak met Joris Demmink die in dat jaar in Istanbul werd gearresteerd voor het misbruiken van een minderjarige jongen, precies in de tijd dat Recep Tayyip Erdogan burgemeester was aldaar.

En dan komt natuurlijk Baybasin in beeld:

Hüseyin Baybasin, de in Nederland tot levenslang veroordeelde Koerdische zakenman en activist, houdt al jarenlang vol dat hij is veroordeeld op basis van het feit dat de Turkse overheid Nederland in de houdgreep houdt en ons land chanteert in verband met de affaire Demmink.

Turkije schijnt in het bezit te zijn van spijkerhard bewijs dat Demmink zich in Turkije schuldig maakte aan het misbruiken van minderjarigen. Dit materiaal schijnt door Turkije gebruikt te zijn om Nederland ertoe te dwingen de Turken een plezier te doen en de Koerdische zakenman het zwijgen op te leggen.

Hoewel Camiel Eurlings nu niet rechtstreeks opduikt in verband met de aanslag op Galizia, komen er indirect wel allerlei verbanden bloot te liggen. Malta dat, zoals gesteld door klokkenluider en voormalig FBI employee Sibel Edmonds, een hele belangrijke rol speelt in het gehele Gladio B traject.

Net zoals destijds bij het Amerikaanse consulaat in Libië, waar ambassadeur Stevens om het leven kwam.

"Vorige maand gaf Clinton toe dat Al Qaida was gebruikt voor de aanval in Benghazi. In een gesprek met Ban Ki-Moon van de VN verklaarde Clinton dat Al Qaida was ingehuurd om een kunstmatige dreiging van moslims in de regio te creëren."

De raketten waar het hier nu over gaat en de andere wapens die aan Al Qaida werden gegeven, werden naar Lybië vervoerd met C-130 vliegtuigen onder het zogenaamde Direct Commercial Sales (DCS) programma wat weer onderdeel vormt van Buitenlandse Zaken. De DCS overziet alle Amerikaanse wapenleveranties alsmede de training van alle landen.

Door hun eigen interne onderzoek heeft Buitenlandse Zaken toegegeven dat vuurwapens, geleverd door DCS, in handen zijn gekomen van buitenlandse vijanden.

Volgens Plumlee werd illegaal gebruikgemaakt van de C-130 vliegtuigen onder het DCS programma om wapens te leveren, ook aan landen als Jordanië en Turkije, waar ze dan, net zoals in Lybië, via zogenaamde CIA “safe houses” werden overhandigd aan de rebellen


Ook dit alles vormt onderdeel van Gladio B, waar Camiel Eurlings ongetwijfeld bij betrokken zal zijn geweest in de periode toen hij in het Europese Parlement zat en belangrijke rol speelde in de contacten met Turkije.

Dat is één van de redenen dat Camiel boven de wet staat, want hij zal op velerlei niveaus betrokken zijn bij clandestiene overheidsoperaties, van zowel Nederland, andere Europese landen en Amerika, om het grotere doel te bereiken en dat is de volledige destabilisering van Rusland.

In dat kader is het neerhalen van MH17 natuurlijk ook een schoolvoorbeeld van een clandestiene Gladio B operatie en zal die onderste steen voor altijd blijven waar hij nu ligt.

Een tweede en waarschijnlijk nog belangrijkere reden is dat Camiel lid is van een wel hele elitaire club:

Echter, in het jaar 2010 gebeurt er nog iets. Na zijn vertrek uit de politiek in maart van dat jaar en vóór het vertrek van zijn vrouw bijna exact een jaar later, wordt Camiel Eurlings op 30 oktober 2010 benoemd tot Ridder in de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem.

cam 1

Wellicht zit daar het wérkelijke geheim van Camiel Eurlings.

De Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem (Latijn: Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani, ook wel sepulchrijnen genaamd), is een Rooms-Katholieke ridderorde. Als je zo de Wikipedia leest, lijkt het een onschuldig clubje dat zich bezig zou houden met het verspreiden van het Katholieke geloof.

Echter, niets is minder waar. Het is de belangrijkste ridderorde van het Vaticaan en in het bijzonder van de Jezuïeten. Hun taak is het beschermen van het hoofdkwartier van de Jezuïeten, Borgo Santo Spirito (gelegen net buiten het Vaticaan), en dan het in bijzonder de Zwarte Paus.

Ze staan in rangorde bóven de Orde van Malta waar we eerder over schreven naar aanleiding van de dood van Nelson Mandela. Ze vallen onder de directe verantwoording van de Zwarte Paus en zijn tien Jezuïetenassistenten.

In feite kun je stellen dat Camiel in een invloedrijkere club zit dan de koninklijke Oranjes. Is dat wellicht de reden dat Camiel hals over kop de politiek moest verlaten? Een toekomstige rol als Minister President zou welhaast onmogelijk worden voor iemand die hoger in de rangorde staat dan de koning of koningin.

De Orde van het Heilige Graf is niet alleen de belangrijkste Ridderorde, maar hun rijkdom en politieke macht schijnen legendarisch te zijn. Ze hebben de controle over alle goud in alle Centrale Banken over de hele wereld en hebben in feite ook via ingenieuze financiële en fiscale constructies, uitgevoerd door derden zoals CFR (Council on Foreign Relations), volledige controle over de G-20 landen en daardoor indirect ook over de meeste andere landen.

De blanke niet Joodse leden van deze Orde staan boven iedere wet. Ze worden ook wel “The Untouchables” genoemd.

Natuurlijk verdwijnt Camiel niet achter slot en grendel voor het mishandelen van zijn vriendin en krijgt hij een verklaring van goed gedrag.

Er is één wet voor het gepeupel en een hele flexibele andere voor hen die denken en vinden daar ver boven te staan.

Eerlijke mensen zoals Caruana Galizia komen te dichtbij de werkelijke motieven van wat er speelt en dienen dus opgeruimd te worden. Natuurlijk ontmaskerde zij ook lokale corrupte politici, maar de reden dat zij werd opgeblazen zal er alles mee te maken hebben dat zij te dichtbij operatie Gladio B kwam.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl