Belastingdienst legt vaak te hoge boetes op

Veel burgers en ook ondernemers slaat de schrik om het hart als er weer zo'n blauwe brief op de deurmat verschijnt.

Voor particulieren heeft dit vaak te maken met toeslagen en vooral die die volgens de belastingdienst onterecht zijn uitbetaald en dan volgt er niet alleen terugbetaling, maar vaak ook een, te hoge, boete.Natuurlijk zijn er Nederlanders die zeggen dat ze helemaal niet schrikken van een blauwe brief op de deurmat, omdat zij hun zaakjes goed voor elkaar hebben en dus niets te vrezen hebben. Dit zijn ook meestal de landgenoten die zeggen dat ze het niet erg vinden om 24/7 geobserveerd te worden omdat zij niets te verbergen hebben.

Maar, doorsnee mensen vinden het in het algemeen niet prettig als dit soort brieven verschijnen en meestal zijn ze dan bovendien ook nóg minder blij als ze deze hebben opengemaakt.

Wij van WC Eend Niburu houden ons naast de activiteiten van deze website ook bezig met belastingproblemen en andere schuldenproblematiek bij bedrijven. (Dus, mocht je een onderneming weten die hulp nodig heeft op dit gebied laat het ons weten en misschien kunnen we wat betekenen).

Daarnaast doen we soms (ingewikkelde) belastingzaken voor particulieren, wat betekent dat we nogal eens in de rechtszaal te vinden zijn om te bakkeleien met de afzender van die blauwe brieven.

Het is natuurlijk zo langzamerhand een bekend gegeven dat veel mensen in moeilijkheden verkeren doordat de belastingdienst onterecht bepaalde toeslagen heeft uitbetaald. Het is heel akelig wanneer je tot de ontdekking komt dat je iets waarvan je dacht dat je er recht op had, moet terugbetalen en soms gaat het nog een stap verder.

Want, wanneer de belastingdienst van mening is dat degene die onterecht een bepaalde toeslag heeft ontvangen iets te verwijten valt, dan leggen ze meestal een boete op voor een vergrijp dat ze dan bijvoorbeeld omschrijven als "schuld" of "grove schuld".

We hebben het dan over mensen die niet hebben gefraudeerd of met opzet een toeslag hebben aangevraagd waar ze geen recht op hadden, maar over hen die bijvoorbeeld een verkeerde toeslag hebben ontvangen of een die langer is doorgelopen dan de periode waar zij er recht op hadden. Ook wanneer er volgens de belastingdienst wel sprake is van opzet, volgt een boete.

Nu viel ons tijdens een recente rechtszaak op dat de belastingdienst die boete oplegt zonder ook maar in het minst rekening te houden met de draagkracht van degene die de boete moet betalen.

Eerst dachten wij dat dit op toeval berustte, maar nader onderzoek wees uit dat dit vaker voorkomt. In hoeverre men dit structureel doet bij de belastingdienst is niet bekend, maar dat het vaker voorkomt dan zo maar een keer, is een feit.

Als er een boete wordt opgelegd en vooropgesteld dat die terecht zou zijn, dan moet een dergelijke boete "passend en evenredig" zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze iemand met een bijstandsuitkering niet een boete mogen opleggen van bijvoorbeeld 6.000 euro, zoals nu wel gebeurt.

De reden is dat iemand met een bijstandsuitkering een dergelijke boete nooit zal kunnen betalen.

De manier waarop de belastingdienst het zou moeten doen, is allereerst kijken naar de draagkracht van de degene die een boete verschuldigd zou zijn. Ze doen dit door een beslagvrije voet vast te stellen die gelijk is aan 90 procent van de bijstandsnorm.

In de praktijk betekent dit dat zij vinden dat iemand met een bijstandsnorm van 972,70 (cijfers uit 2016) euro, daarvan 10 procent als boete kan betalen; ongeacht of men dit in de praktijk wel of niet kan betalen. De duur van de betaling van de boete is weer afhankelijk van het "vergrijp". Bij bijvoorbeeld "opzet" leggen ze dan bij iemand met een bijstandsuitkering een boete op van 18 maal 97,20.

De rechtbank gaat mee in deze berekening als zij van mening is dat een boete terecht is en ongeacht of je het wel of niet kunt betalen, is dat dan de boete die ze opleggen.

In de praktijk echter blijkt dus dat ze ook bij mensen met een minimaal inkomen bij het terugvorderen van toeslagen en in geval van in hun ogen schuld of opzet, boetes opleggen tussen de 5.000 en 10.000 euro.

Mocht dit ook jou overkomen, aarzel dan niet, maar ga onmiddellijk in bezwaar en mocht dit worden afgewezen, laat het dan op een rechtszaak aankomen. Het goede nieuws is dat je voor een rechtszaak tegen de belastingdienst geen dure advocaat nodig hebt, maar het in principe zelf kunt doen.

Als dus naast de zaken die wij zijn tegengekomen er nog meer zijn, waarbij de belastingdienst ondanks dat ze weten dat mensen minimale inkomens hebben, toch hoge boetes opleggen, dan betekent dit dat zij willens en wetens burgers misleiden en geld afhandig maken waar ze absoluut geen recht op hebben.

Mochten er lezers zijn met minimale inkomens die bij het terugvordering van toeslagen een (hoge) boete hebben gekregen, laat het ons weten, want dan kunnen wij dit in de eerstvolgende rechtszitting meenemen, wat dan kan meehelpen om een veroordeling tegen de belastingdienst te bewerkstelligen, wat er dan weer voor kan zorgen dat ook andere mensen in de toekomst niet teveel hoeven te betalen. Een precedent, wat daarmee wordt geschapen, is een gebeurtenis waarop men zich kan beroepen als een nieuw dergelijk geval zich voordoet om er hetzelfde gevolg aan te geven.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl