Het meest criminele overheidsinstituut ontmaskerd

Het met stip grootste criminele instituut van Nederland, het Ministerie van Justitie, is keihard door de mand gevallen en wordt nu eindelijk door de mainstream media ontmaskerd.

Al jaren schrijven wij over deze volkomen corrupte instelling, maar nu eindelijk schijnt ook de rest van het land wakker te worden en te beseffen wat manipulerende topambtenaren uitspoken.De meest gevaarlijke mensen in dit land zijn ambtenaren en dan met name de topambtenaren. Zij zijn degenen die zaken regelen en manipuleren en terwijl ministers komen en gaan, blijven zij zitten waar ze zitten en voeren hun duistere agenda's uit.

Alles wat in ons land te maken heeft met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en dan ook met name het onderdeel Openbaar Ministerie, moet met groot wantrouwen worden bekeken.

Zij zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor de enorme doofpotten die in ons land veelvuldig voorkomen, zij houden de waarheid over de moord op Marianne Vaatstra verborgen tot het einde der tijden, zij manipuleren het onderzoek naar de ramp met MH17 en komen met conclusies die de machthebbers graag willen zien en zij zijn degenen die, ondanks een lange stoet levende en onder verdachte omstandigheden gestorven, dode getuigen, de voormalig toptambternaar Joris Demmink tot op dag van vandaag de hand boven het hoofd houden.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is nu ook voor de rest van het land keihard door de mand gevallen, omdat ze "onafhankelijke" wetenschappelijke onderzoeken manipuleren om een voor hen gunstige uitslag te bewerkstelligen. Vergelijkbaar met de farmaceutische industrie die "onafhankelijke" wetenschappers betaalt om aan te tonen dat hun chemisch gif werkt.

Het gaat nu om het volgende:

Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt voor onafhankelijk en objectief onderzoek vaak gebruik van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum. Dit WODC speelt een belangrijke rol in het overheidsbeleid, want ook al is het gevestigd in het ministerie, het heeft de reputatie van uiterst onafhankelijk instituut.

Rapporten van het WODC gelden in de Tweede Kamer praktisch als dé waarheid. Directe bemoeienis van de minister of zijn beleidsmedewerkers is uit den boze, zo staat zelfs in het protocol.

Dienstenopdrachten aan het WODC om formuleringen, uitkomsten, onderzoeksmethoden of veronderstellingen aan te passen of anderszins te veranderen, zijn niet mogelijk.

Zo spreekt een WODC-onderzoekster en projectleider in een interne klacht over de sturende invloed van beleidsambtenaren op rapporten van het WODC. Ze heeft Nieuwsuur laten weten dat de klacht nog altijd staat.

In haar klacht schrijft de onderzoekster: "Ik werk al sinds 1981 in het beleidsonderzoek, maar zaken als onder druk van beleid en zelfs van je eigen directeur bevindingen weghalen uit rapporten of slechtere offertes kiezen boven betere, dat heb ik nog nooit meegemaakt."

Het document van zeven pagina's plus bijlagen is een opsomming van diverse vormen van beïnvloeding. Van directe invloed van het ministerie op onderzoeksrapporten op vraagstelling en onderzoeksmethoden, tot het woordelijk redigeren van teksten en zelfs het achteraf herschrijven van conclusies.

Zo is de conclusie in het rapport van het WODC over het cannabisgebruik in ons land 180 omgedraaid omdat het dan paste in het beleid van het Ministerie:

Na druk van hooggeplaatste ambtenaren op het ministerie van Justitie is een onafhankelijk onderzoeksrapport over regulering van de wietteelt in 2014 drastisch aangepast. De onderzoeksopdracht, rapportage en conclusies zijn zo beïnvloed dat het softdrugsbeleid van de minister van Justitie ondersteund werd, in plaats van bekritiseerd zoals onderzoekers feitelijk hadden vastgesteld. Dat blijk uit een interne klacht van een projectleider in handen van Nieuwsuur.

Het WODC concludeert in 2014 dat een overlastprobleem met coffeeshops dat het kabinet wil aanpakken, eigenlijk helemaal niet bestaat. Maar die conclusie ligt politiek te gevoelig, want hij ondermijnt het bestaande drugsbeleid.

"Wij kunnen met wat we nu hebben niet instemmen", stelt een topambtenaar van het ministerie van Justitie in een mail aan de WODC-onderzoekers. De conclusies moeten worden aangepast.

Wie de uitzending van Nieuwsuur wil bekijken, kan dat hier doen en dan door spoelen naar minuut 16 of kijk naar de analyse op de website van Micha Kat.

Deze ontmaskering door de mainstream media is ontzettend belangrijk. En wel omdat het nu de mensen er eindelijk van overtuigt dat men binnen het Ministerie bereid is om dingen te vervalsen als het hen zo uit komt. En als ze bereid zijn om de uitkomsten van een cannabisonderzoek te vervalsen, dan zijn ze daar natuurlijk ook toe bereid als om andere dingen gaat, als het hen zo uitkomt.

Het WODC rapport over cannabisgebruik dat werd vervalst, werd gedaan om de toenmalige Minister Opstelten te beschermen. De Minister die al voor de rechtszaak tegen Joris Demmink wist dat er nooit iets te bewijzen zou zijn.

Joris en Ivo? Die nemen gezamenlijk nog een borrel in Minerva en lachen zich rot om de domme bevolking van dit land die zich op een onvoorstelbare manier in de maling laat nemen.

minerva


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl