Liegende advocaat generaal Diederik Aben volledig ontmaskerd in Baybasin zaak

Eén van de grootste doofpotten uit de velen die ons land kent, is toch wel de veroordeling van de Koerdische zakenman Hüseyin Baybasin.

Het was bij insiders al bekend dat de advocaat generaal in deze zaak, Diederik Aben, een grote leugenaar is, maar hij wordt nu in het nieuwe boek van Ton Derksen volledig ontmaskerd.


Hoelang zal het nog duren voordat het meest corrupte instituut van ons land, het Openbaar Ministerie, volledig wordt opgedoekt? Een instituut dat bijna een dagtaak heeft aan het beschermen van de kinderverkrachters aan de top van onze maatschappij.

Even terug naar september dit jaar, toen wij het volgende schreven:

De Koerdische zakenman Baybasin blijft levenslang in de cel, gebaseerd op leugens van advocaat-generaal Diederik Aben. Dit blijkt uit een document waaruit duidelijk wordt dat Aben liegt en dat de voormalig secretaris generaal van Politie en Justitie die verdacht wordt van kindermisbruik, Joris Demmink, wel degelijk bemoeienissen had met de zaak Baybasin.

Het lijkt wel dat hoe hoger je in de pikorde komt in dit land, des te harder wordt er gelogen om kindermisbruiker Joris Demmink toch maar vooral te beschermen.

Niet alleen kan deze man zelf ongestraft en aantoonbaar meineed plegen voor een rechtbank, ook de advocaat-generaal van het hoogste rechtscollege in ons land, de Hoge Raad, liegt om Demmink te beschermen.

Het volgende is wat wij begin juli schreven:

Het verhaal in kort voor mensen die niet de achtergrond en historie van deze ongekende beerput kennen.

Turkije had ervoor kunnen zorgen dat de voormalige Secretaris Generaal van Justitie, Joris Demmink, in ons land veroordeeld zou worden voor het verkrachten van kinderen.

Echter:

Hüseyin Baybasin, de in Nederland tot levenslang veroordeelde Koerdische zakenman en activist, houdt al jarenlang vol dat hij is veroordeeld op basis van het feit dat de Turkse overheid Nederland in de houdgreep houdt en ons land chanteert in verband met de affaire Demmink.

Turkije schijnt in het bezit te zijn van spijkerhard bewijs dat Demmink zich in Turkije schuldig maakte aan het misbruiken van minderjarigen. Dit materiaal schijnt door Turkije gebruikt te zijn om Nederland ertoe te dwingen de Turken een plezier te doen en de Koerdische zakenman het zwijgen op te leggen.

Het ene voordeel is het andere waard: Turkije is de lastpak Baybasin kwijt en Nederland hoeft zich geen zorgen te maken dat de complete Nederlandse pedofiele top van onze samenleving aan de schandpaal zou worden genageld. Een reëel risico als Demmink zou worden vervolgd, want deze man weet alles over iedereen, inclusief het niet zo koninklijk huis.

Wij zijn niet de enigen die van mening zijn dat Diederik Aben liegt, want in het nieuwe boek van wetenschapper Ton Derksen wordt er korte metten gemaakt met de advocaat generaal van de Hoge Raad.

Ton Derksen kreeg de ten onrechte veroordeelde verpleegkundige Lucia de Berk vrij. Nu richt hij zich op de zaak-Baybasin. ,,De Hoge Raad is misleid.''

Afgelopen week kwam Rammelende argumenten voor de Hoge Raad uit, over de zaak-Baybasin. Daarin richt Derksen zich op 'de wegpoetstrucs' van advocaat-generaal Diederik Aben, die in juli in een 1.700 pagina's dik advies aan de Hoge Raad beargumenteerde waarom de zaak niet voor herziening in aanmerking moet komen. Meestal volgt de Hoge Raad zo'n advies op. Een beslissing is nog niet genomen.


Hoe bijvoorbeeld telefoontaps zijn vervalst blijkt onder andere uit het volgende:

,,Dat is de simpelste manier om tapgesprekken te vervalsen. Het bekendste voorbeeld is dat Baybasin gezegd zou hebben: I want to make him cold. Dat zou staan voor: ik wil hem koud laten maken. Maar die uitdrukking bestaat niet in het Engels. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om: I want to make him call. Hij wil iemand laten bellen. Zo zijn er vele voorbeelden.

Op de website Crimesite hebben ze een overzicht gemaakt van de misleidingen door Diederik Aben.

Misleiding #1
Aben verzwijgt aan de Hoge Raad dat zijn eigen tolk wat betreft de Koerdische telefoongesprekken in de moordzaak in de theetuin het woord ‘vluchteling’ (boxçe) beter in de context vindt passen dan het belastende woord ‘tuin’ (baxçe). ‘Tuin’ is het belastende woord waar Aben vanuit gaat, omdat de moord in een tuin plaatsvond.

Misleiding #2
Aben schrijft niet aan de Hoge Raad dat in een zaak uit twee telefoongesprekken blijkt dat het zogenaamde beoogde slachtoffer nog springlevend is en dat de zaak is afgesloten met de verkoop van allerlei spullen. Geen moord of moordopdracht dus.

Misleiding #3
Aben onthoudt de Hoge Raad de informatie dat de politietolken 39 keer systematisch niet vertaalden dat Baybaşin (foto rechts) feitelijk in Istanboel moest zijn (hetgeen niet mogelijk was omdat hij in Amsterdam was tijdens het tappen).

Misleiding #4

Een taalkundige concludeerde in het voordeel van Baybaşin. Aben onthoudt de Hoge Raad de kennis dat deze deskundige uiteindelijk geen problemen met de geluidskwaliteit van te beoordelen telefoongesprekken meer had. Aanvankelijk beschikte deze man over materiaal van onvoldoende kwaliteit.

Misleiding #5
Aben schreef dat deze deskundige zich ‘niet met zekerheid’ had uitgelaten. Dat is onjuist, de man schreef juist dat hij ‘overtuigd’ was.

Misleiding #6
Aben schrijft in de zaak van de moord in de tuin dat deze zelfde deskundige slechts ‘een voorkeur’ voor  het woord ’vluchteling’ boven ‘tuin’ had. Onwaar: de man schreef juist dat hij ‘overtuigd’ was van ‘vluchteling’ en niet van ‘tuin’.

Misleiding #7
Aben schreef dat er in de proefopstelling van een tapkamer die hij gebruikte een “AMS” aanwezig was (dit is een database voor koppeling met opgeslagen telefoongesprekken). Onjuist: de politie had nota bene zelf aangegeven dat die AMS er niet meer was. Er was geen functionerende tapkamer uit 1998 meer.

Misleiding #8
Een – volgens Aben onbetrouwbare – deskundige (de man die concludeerde dat er gesprekken zijn vervalst) zou volgens Aben hebben gerapporteerd dat hij een AMS ter beschikking had. Niet waar.

Misleiding #9
Aben schrijft meermalen zelf een AMS in werking te hebben gezien. Een onwaarheid, want onmogelijk. De AMS was al vernietigd en overigens allang niet meer in gebruik.

Misleiding #10
Aben schrijft in een brief aan een deskundige te hebben geschreven dat er een AMS was. Maar in die brief staat in werkelijkheid niets over een AMS.

Misleiding #11
Aben noemt in zijn “Appendix Overzicht Nova” een bepaalde ontlastende brief van een persoon in Turkije. Hij verwijst naar bepaalde paragrafen in zijn conclusie waar die brief aan de orde zou zijn. Niet waar. De brief wordt niet door hem in de conclusie behandeld. Hij doet in de appendix wel voorkomen aan de Hoge Raad alsof dat zo is, maar het is niet waar. De ontlastende brief is dus verdwenen uit de conclusie.

Misleiding #12
Aben schrijft dat het dossier geen stukken bevat over twee personen die voor de FBI werkten. Dat is pertinent onjuist. Het dossier bevat de tekst van 23 afgeluisterde telefoontjes van Baybaşin met deze twee met name genoemde heren, en die bevatten allerlei aanknopingspunten om hun authenticiteit en hun bevindingen te kunnen toetsen. De twee werden in het onderzoek van Aben dus niet gehoord.

En zoals we ook in het vorige artikel schreven, kom je iedere keer weer terecht bij de vriendenclubs die elkaar de hand boven het hoofd houden. Zoals het volgende voorbeeld, waaruit blijkt dat Aben een nevenfunctie vervult bij de universiteit van Maastricht, waarvan de Rector Magnificus, Rianne Letschert, met Joris Demmink samen in het Helsinki Comité zat. Een stichting die opkomt voor allerlei rechten van mensen, zo stellen zij zelf op hun website.


xxx

Zal 2018 het jaar worden waarin Diederik Aben vanwege zijn leugens en misleiding achter de tralies zal verdwijnen en Baybasin eindelijk vrij komt, of zal het wederom een jaar worden waar de smerige kinderverkrachters overal mee weg komen?


xxx


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl