Waarom mogen de mainstream media hier niet over berichten? (video)

Wij leven in een land waar iedereen binnen de mainstream media bang is dat ze aan de verkeerde kant van de gevestigde orde terecht komen.

Liever werken ze laf mee om een onschuldig iemand levenslang in de gevangenis op te sluiten, dan dat ze het lef hebben een werkelijk nieuwswaardig feit te publiceren.Als Barbie wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan staan de mainstream media bol van de grote koppen met nieuws hierover:

Volgens de laatste berichten is de toestand van de realityster stabiel nadat ze vrijdag met spoed werd opgenomen in een Haags ziekenhuis.

Niet alleen zijn we met Barbie klaarblijkelijk een echte ster rijker, ook is de Nederlandse taal nog verder verarmd  met het woord realityster, een afgrijselijke combinatie van een Engels en een Nederlands woord.

Bovenstaande zijn zaken waar ons land voor warm loopt. Maar ze lopen geen stap harder voor mensen die onschuldig opgesloten zitten in de gevangenis omdat de doofpottenbrigade uit Den Haag een deal heeft gesloten met Turkije om de van kindermisbruik beschuldigde Joris Demmink uit de wind te houden.

In het kort de kern van de zaak:

De Koerdische zakenman Baybasin blijft levenslang in de cel, gebaseerd op leugens van advocaat-generaal Diederik Aben. Dit blijkt uit een document waaruit duidelijk wordt dat Aben liegt en dat de voormalig secretaris generaal van Politie en Justitie die verdacht wordt van kindermisbruik, Joris Demmink, wel degelijk bemoeienissen had met de zaak Baybasin.

Het lijkt wel dat hoe hoger je in de pikorde komt in dit land, des te harder wordt er gelogen om kindermisbruiker Joris Demmink toch maar vooral te beschermen.

Niet alleen kan deze man zelf ongestraft en aantoonbaar meineed plegen voor een rechtbank, ook de advocaat-generaal van het hoogste rechtscollege in ons land, de Hoge Raad, liegt om Demmink te beschermen.

Het volgende is wat wij begin juli schreven:

Het verhaal in kort voor mensen die niet de achtergrond en historie van deze ongekende beerput kennen.

Turkije had ervoor kunnen zorgen dat de voormalige Secretaris Generaal van Justitie, Joris Demmink, in ons land veroordeeld zou worden voor het verkrachten van kinderen.

Echter:

Hüseyin Baybasin, de in Nederland tot levenslang veroordeelde Koerdische zakenman en activist, houdt al jarenlang vol dat hij is veroordeeld op basis van het feit dat de Turkse overheid Nederland in de houdgreep houdt en ons land chanteert in verband met de affaire Demmink.

Turkije schijnt in het bezit te zijn van spijkerhard bewijs dat Demmink zich in Turkije schuldig maakte aan het misbruiken van minderjarigen. Dit materiaal schijnt door Turkije gebruikt te zijn om Nederland ertoe te dwingen de Turken een plezier te doen en de Koerdische zakenman het zwijgen op te leggen.

Het ene voordeel is het andere waard: Turkije is de lastpak Baybasin kwijt en Nederland hoeft zich geen zorgen te maken dat de complete Nederlandse pedofiele top van onze samenleving aan de schandpaal zou worden genageld. Een reëel risico als Demmink zou worden vervolgd, want deze man weet alles over iedereen, inclusief het niet zo koninklijk huis.

Eerder deze maand schreven wij een artikel waaruit bleek dat de advocaat generaal van de Hoge Raad, Diederik Aben,  zijn uiterste best heeft gedaan door middel van leugens en bedrog ervoor te zorgen dat Baybasin achter de tralies blijft.

En dan gebeurt er iets dat eigenlijk door de complete wereldpers verslagen had moeten worden, maar waar afgezien van een aantal collega websites, geen enkele aandacht aan is besteed.

Hoe vaak zal het voorkomen dat drie voormalige gevangenisdirecteuren protesteren voor de Tweede Kamer en de Hoge Raad in Den Haag voor de vrijlating van een gevangene omdat ook zij van mening zijn dat deze man onschuldig is?

Op 14 december jongstleden protesteerden de oud gevangenisdirecteuren Douw, Molenkamp & van Huet op de volgende manier in Den Haag.


xxx


xxx


xxx

Het feit dat hier niets, maar dan ook helemaal niets over wordt bericht, bewijst dat de mainstream media volledig in de zak van corrupt Den Haag zitten, waardoor ook zij willens en wetens meewerken om een onschuldige man in de gevangenis te houden.

Als er nog iemand in dit land iets geeft om gerechtigheid, zorg dan dat zoveel mogelijk mensen weten van de zaak Baybasin, dat ze weten dat deze man voor de rest van zijn natuurlijke leven in de cel moet blijven, om het pedogeheim van de Haagse top te beschermen.

Hoe diep kunnen wij als bevolking zinken?

Net voor publicatie ondervonden wij dat je nog altijd dieper dan diep kunt zinken. Een trouwe lezer (dank!) stuurde onderstaande video naar de welbekende gekochte journalist Chris Klomp (AD) met de mededeling: speciaal voor jou.

Hoe de mainstream omgaan met de zaak Baybasin blijkt eens te meer uit het antwoord dat de lezer, die we persoonlijk kennen als betrouwbaar, ontvangt van Klomp:

Ik heb je al eens eerder gezegd dat je mij geen plezier doet met je mailtjes. Mijn motto is: wat onzin is, moet onzin blijven.

Als je feiten hebt, hoor ik ze graag. Als je roddels hebt, hou ze voor jezelf.

Waarop de lezer antwoordt dat we gelukkig (nog) in een vrij land leven, waarop hij het volgende antwoord krijgt:

Zeker, maar we leven ook in een land waar het herhaaldelijk ongewenst contact zoeken kan vallen onder het strafbare feit belaging.

Ik heb je nu meerdere malen verzocht om te stoppen met het zoeken van contact. Ik zit niet te wachten op allerlei gekke en ondermijnende gedachten over de samenleving.

Richt een website op, zet je gekke gedachten daar neer, maar laat mij met rust.

Bedankt Chris, je maakt precies duidelijk waarom dit land volkomen verrot is, waardoor een man als Baybasin zijn dagen onschuldig in de cel slijt. Ga maar een stukkie schrijven over Barbie.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl