Nieuwe donorwet verhoogt balanswaarde burgers BV Nederland

Voor de overheid ben je geen mens, maar bezit wat waarde vertegenwoordigt, want vanaf je geboorte, kan de overheid geld lenen op basis van jouw onderliggende (boek)waarde.

Die waarde bestaat uit alle belastingen die jij gedurende je leven betaalt, maar daar komt nu met de donorwet nog eens een schep bovenop, want al die reserve-onderdelen zijn bakken met geld waard.Wij zien onszelf als een uniek mens, maar voor de overheid ben je niets anders dan bezit op basis waarvan geld geleend kan worden. Bij je geboorte vertegenwoordig jij al een waarde voor de overheid, naar verluidt ongeveer 600.000 euro, want ze kunnen haarfijn uitrekenen hoelang jij zult leven en wat je gedurende die tijd voor hen zal opleveren in de vorm van arbeid, belastingen en dan nu ook jouw organen. Op basis van de link in het intro en de waarde die organen hebben op de commerciële markt, vertegenwoordigt jouw balanswaarde voor de overheid nu een bedrag van ongeveer een miljoen euro.

Wanneer we zeggen overheid, dan bedoelen wij uiteraard de eigenaren van overheden, dat wil zeggen, degenen die uiteindelijk de opbrengsten zullen krijgen van alle harde werk dat jij gedurende je leven voor hen zal verrichten. Jij werkt keihard en als dank daarvoor mag je een groot deel van wat je verdient afstaan aan de satanische machthebbers op deze wereld.

Alles wat ze doen en waarom ze het doen is al uitvoerig beschreven in de door hen gebruikte handleiding die ook wel de Protocollen van de Wijzen van Zion of Sion wordt genoemd. Uiteraard wordt dit door de mainstream-media neergesabeld als antisemitisch omdat het te dichtbij de waarheid komt en waarom deze protocollen wel degelijk echt zijn, is te lezen in dit eerdere artikel.

Natuurlijk zijn die protocollen honderden jaren geleden geschreven en daarom is het heel goed wat de auteur en kunstenaar John Baselmans heeft gedaan, namelijk een boek schrijven waarin die protocollen zijn aangepast aan de 21e eeuw. Dit boek is online te lezen of te downloaden via deze link.

En de volgende afbeelding laat zien waar jouw waarde zit voor de machthebbers.


xxx

Het is dan ook niet voor niets dat er achter de schermen het glas wordt geheven op een oerdomme bevolking die het voor elkaar heeft gekregen om hun organen te overhandigen aan de staat.

De Telegraaf omschrijf het als volgt:

De buit voor D66 is binnen. De senaat stemt er met 38 stemmen voor en 36 tegen mee in. Daarmee is een bloedstollende thriller ten einde gekomen.

De buit is binnen inderdaad, maar welke buit en voor wie? De buit is binnen voor dezelfde mensen waarvoor jij werkt, aan wie jij je zuurverdiende geld afdraagt in de vorm van belastingen.

Stap voor stap gaat bovendien de pensioenleeftijd omhoog en om dat allemaal vol te kunnen houden zijn er de komende jaren veel reserve onderdelen nodig. Mooi systeem is dat; jij werkt langer, brengt meer geld op op de balans van de overheid en bovendien brengen jouw organen of de organen die je nodig hebt van een ander ook nog eens extra geld in het laatje, KASSA! Vrijwillig afgeven doen veel te weinig mensen, dus zorgen we dat er een wet komt waarmee de overheid automatisch de beschikking krijgt over jou onderdelen, tenzij....

En men weet donders goed dat in de praktijk heel veel mensen niet specifiek zullen aangeven in het donorregister dat ze niet willen dat hun onderdelen worden gebruikt.

Dit alles staat natuurlijk nog helemaal los van het feit dat ook als je wél wilt dat je organen gebruikt worden je goed moet beseffen dat jouw definitie van dood ab-so-luut niet gelijk is met de definitie die de overheid hanteert.

Mochten er mensen zijn die absoluut niet willen dat hun organen worden geoogst, dan kunnen ze dat nu alvast aangeven in het donorregister. Vergeet daarbij ook niet je kind(eren)af te melden!

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl