Nederland heel snel onleefbaar land

Het is niet zo vreemd dat steeds meer mensen het gevoel hebben in Nederland dat ze nauwelijks nog adem kunnen halen.

De atmosfeer in deze voorloper van de NWO is verstikkend voor eenieder die nu een greintje eigen denkvermogen over heeft.Voor veel mensen is het al genoeg:

Veel mainstream opiniemakers en beleidmakers hebben het graag over hoogopgeleide asielzoekers. Uit cijfers blijkt echter dat emigranten veel hoger opgeleid zijn dan immigranten, en dat deze stroom hoogopgeleide emigranten steeds hoger wordt.

Het is niet één bepaald iets, het is een aaneenschakeling van zaken op allerlei gebied, waardoor je als mens het gevoel krijgt dat je in ons land niet langer een menswaardig bestaan kan leiden.

Keer op keer, week na week, komen er dingen bij waardoor de balans verder doorslaat naar het gevoel: "Ik moet hier weg".

Dingen zoals we de afgelopen week hebben gezien met de donorwet, waarbij de overheid besluit dat alle onderdelen van je lichaam automatisch van hen zijn, tenzij jij allerlei maatregelen neemt om dit te voorkomen. Dit is niets meer dan een misdaad tegen de mensheid en de gezapige bevolking accepteert het gewoon en gaat verder met kijken naar de Olympische Winterspelen, waar "wij" alweer een gouden plak hebben gehaald.

Dit zijn dan de grote dingen die wel de nodige aandacht halen, maar daarnaast is er een aaneenschakeling van kleinere dingen die bij elkaar opgeteld ervoor zorgen dat dit land onleefbaar wordt en dat de nog resterende burgers voorgoed slaven blijven.

Dit zijn allemaal geen toevallige dingen, maar zijn georkestreerd door de werkelijke machthebbers, de Sabbateans, ook wel de Sekte van het Alziend Oog genoemd of de Chazaarse Mafia.

Uit een eerder artikel:

Waar ze ook gaan, ze infiltreren en worden de mensen die ze willen vernietigen, zoals een virus. Volgens Katharine Frisk zijn de Protocollen van Zion een plagiaat van de eed van de Jezuïeten en vormen ze een spiegelbeeld van dezelfde filosofie.

In combinatie met deze infiltratie moedigen ze de vernietiging aan van moraal, waarden en normen. Ze zullen altijd pornografie ondersteunen, maar ook prostitutie, pedofilie, abortus, drugs, gokken en ieder ander mogelijk corrupt sociaal gedrag.

Ze weten dat wanneer ze erin slagen om de gezinsstructuur te ontwrichten, ze een clan systeem kunnen afbreken en dit centraliseren onder één enkele autoriteit. Op deze manier kunnen ze landen vernietigen en mensen omvormen tot slaven. Door de eeuwen heen zijn ze er steeds beter in geworden en tegenwoordig hebben ze natuurlijk de beschikking over de media en het internet.

xxx

Iets dat al duizenden jaren gewoon gebeurt op aarde, moet in ons NWO land nu opeens gereguleerd gaan worden.

Aanstaande ouders moeten via cursussen beter voorbereid worden op hun leven met een baby. Deze cursussen moeten vergoed worden door de zorgverzekeraar. Dat adviseert het Platform Scheiden zonder Schade, een speciale commissie onder leiding van oud-minister André Rouvoet aan het kabinet, schrijft De Telegraaf.

En nog een ander bericht:

André 'Schaamhaartellen en schedelmeten in het kinddossier' Rouvoet leeft kennelijk nog. Hij wil ouderschapsgym en geboortecontracten voor aanstaande ouders. Geen voortplantings-foekiefoekie zonder prenatale diploma's!

Het is dezelfde man die ook weer te maken heeft met jeugdzorg, het instituut dat graag wordt gebruikt door pedofielen aan de top.

Oud-vicepremier André Rouvoet gaat in opdracht van Jeugdzorg Nederland een onafhankelijke commissie leiden die moet onderzoeken hoe seksueel misbruik in de jeugdzorg kan worden voorkomen. Het is een reactie op het maandag verschenen rapport van de commissie-Samson naar misbruik in de jeugdzorg.

Jeugdzorg en Rouvoet komen beiden terug in een eerder onthullend artikel over de clandestiene slachtofferdatabase, waarin onder andere het volgende staat:

Ook wij hadden nog nooit gehoord van ESAR. Dit was de aanleiding voor onderzoek wat uiteindelijk tot verhelderende inzichten heeft geleid. ESAR is een regionaal/gemeentelijke (Flevoland) vestiging die onderdeel uitmaakt van een landelijk systeem met de naam VIR (Landelijk Verwijsindex Risicojongeren). Onder minister Rouwvoet (Christen Unie, Jeugd en Gezin 2007-2010, kerntaak: integraal beleid mogelijk maken voor Jeugd en Gezin) werden vele landelijke systemen ingevoerd zoals een nationaal netwerk van gemeentelijke (inloop) Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) en het Elektronisch Kinddossier Jeugdgezondheidszorg (EKD JGZ) ten behoeve van landelijke uitwisseling van gegevens op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Consultatiebureau-artsen en verpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg houden het EKD JGZ bij en gebruiken het bij elk contact voor registratie en informatie.

En natuurlijk komt ook deze week George Soros weer om de hoek kijken. Ook deze Chazaar speelt een belangrijke rol in ontwrichting van de maatschappij en het is zijn rol om ervoor te zorgen dat mensen alle banden met hun cultuur en historie verliezen, waardoor de bevolking uiteindelijk verward wordt en gemakkelijk onder controle te houden.

We hebben zijn trawanten in actie gezien in ons land tijdens de Sinterklaas periode:

Overal ter wereld is Soros bezig met het opjutten, tegen elkaar opzetten en verdelen van mensen. Bijna overal waar rellen en opstanden zijn, kom je de naam Soros tegen. Van de Antifa beweging tot de protesten op het Maidanplein in Kiev, iedere keer opnieuw George Soros.

De Anti Zwarte Piet beweging wordt gevoed door de Soros geldmachine:

De Open Society Foundations heeft als doel een pluralistische en democratische ‘open samenleving’ te bevorderen. Zij besteedde in 33 jaar 11,5 miljard euro in een reeks landen, waaronder de Verenigde Staten, maar ook Hongarije.

En nu de volgende berichten in het nieuws:

Na hun pogingen om het Sinterklaas-feest te ondermijnen, hebben extreem-linkse actievoerders hun pijlen gericht op andere kinderfeestjes. Zij willen festivals met cowboys en indianen verbieden wegens de ’racistische typeringen’.

TivoliVredenburg ging al overstag. Het gerenommeerde muziekpodium bood onlangs, na dreigende taal uit activistische hoek, excuses aan voor de organisatie van het geliefde My First Festival. Dit jaarlijkse muziekfestival voor kinderen tussen 2 en 12 jaar had in juni vorig jaar plaats met als thema ’het Wilde Westen’.

Na kritiek van antiracisme-activisten besloot de directie om dergelijke verkleedpartijtjes – door tegenstanders ’genocidefeestjes’ genoemd – niet langer te organiseren.

Kees Verdaasdonk, manager van de band Cowboy Billie Boem, die ook op het gewraakte cowboyfestival in TivoliVredenburg optrad, wordt voor het eerst geconfronteerd met verwijten van racisme en ’culturele toe-eigening’. „Wij zijn helemaal niet racistisch”, reageert Verdaasdonk verbaasd.

Wie wil er nog langer wonen in een dergelijk land?
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl