Een doorsnee burger zal niet zo snel vermoeden dat er in Den Haag een overheid actief is die misdaden pleegt ten opzichte van de eigen burger.

Dat is wat er gebeurt met de nieuwe Uitnamewet, vermomd als Donorwet, en we hebben misschien nog één kans om dit op de valreep te stoppen.We hebben ons als bevolking goed beet laten nemen door de Partij des Doods. Op een geniepige manier zijn ze erin geslaagd politiek Den Haag te overtuigen van hun zogenaamde Donorwet.

Zoals bekend, is deze wet door de Tweede Kamer aangenomen omdat iemand een trein had gemist en nadat het eerst leek alsof de Eerste Kamer haar gezonde verstand zou gebruiken, zijn ze er uiteindelijk in geslaagd om ook die te overtuigen zodat de bevolking nu zit opgescheept met dat gedrocht van een (criminele) wet.

De wet heet Donorwet, maar de inhoud daarvan heeft níets met doneren te maken. Doneren is iets wat je als mens vrijwillig doet omdat je in iets gelooft en daar graag iets voor ter beschikking wilt stellen.

Deze wet hoort dus eigenlijk Uitnamewet (red.: met dank aan Geenstijl) te heten, want dat is wat ze doen.

Als jij niet zelf bepaalde acties onderneemt, dan meent de overheid dat zij het recht hebben om te beschikken over jouw lichaam, iets wat je kunt omschrijven als de ultieme diefstal. En de gestolen onderdelen worden door allerlei charitatieve instellingen met het het Rode Kruis voorop en niet zelden in samenwerking met overheden, voor grote sommen verhandeld.

Deze uitname zal dan gebeuren op het moment dat je "(hersen)dood" bent. Alleen rijst dan de vraag: Wanneer ben je dood?

De overheid gaat beginnen met het oogsten van je organen terwijl je hart nog gewoon klopt en alle lichaamsfuncties nog operationeel zijn, want zij hanteren als criterium hersendood. Echt dode lichamen hebben ze namelijk niets aan omdat direct ontbindingsprocessen in een lichaam starten zodra het hart stopt met kloppen.

Met andere woorden, wanneer je hersenen geen activiteiten vertonen ben je voor de overheid dood, ook al klopt je hart nog. Dokters zullen je (kostbare) organen onverdoofd uit je lichaam roven en als laatste je kloppende hart verwijderen. Omdat je hersendood bent en ook nog spierverslappers hebt gehad (in het verleden reageerden mensen namelijk heftig tijdens deze operaties) kun je niet reageren op de pijn, maar die is er wel degelijk volgens een enkele overlever.Van welke invalshoek je het verder ook bekijkt, de wet is een misdaad tegen de mensheid.

En toch, onze parlementen vinden dit prima en keuren dit goed. Dit zijn de politici waarop jij iedere vier jaar als trouw burger je stem uitbrengt. Ze verraden je waar je bij staat door goedkeuring te geven tot de ultieme diefstal, die van jouw lichaam.

Een leuke bijkomstigheid voor diezelfde overheid is dat dit alles jouw balanswaarde voor hen verhoogt, waardoor ze nu nog meer geld kunnen lenen met burgers als onderpand.

Het is verder een bekend gegeven dat die overheid niets liever wil dan dat burgers hun mond dichthouden en zich niet bemoeien met hun besluiten. Daarom hebben ze een bloedhekel aan alles wat ook maar enigszins neigt naar inspraak van burgers en dat is ook de reden dat iedere vorm van referendum moet verdwijnen.

Nog hebben we één actieve vorm van referendum en dat is het raadgevende. Dit is een vorm van referendum waarvan de overheid, als ze willen, de uitslag naast zich neer kan leggen, want het is niet bindend. Maar het is beter dan niets en in ieder geval een duidelijk signaal van de burgers richting die overheid. En al zeker om zichtbaar te maken dat die overheid, zogenaamd optredend voor onze belangen, totaal schijt heeft aan die burgers, jij en ik.

Ook dit raadgevend referendum wordt afgeschaft omdat het lastig is. Iedere keer moet Rutte zich weer in allerlei bochten wringen om van een NEE van de burgers een JA te maken zonder dat het lijkt alsof hij hen volledig negeert. Daar heeft hij als oplossing het inlegvel voor bedacht. Een stukje papier zonder enige (juridische) waarde waarop een aantal nietszeggende dingen staan, waarvan ze dan zeggen dat het recht doet aan het NEE van de bevolking. Wat natuurlijk grote flauwe kul is, want als een vrouw NEE zegt tegen een man, komt hij er ook niet mee weg door tóch door te gaan en haar een inlegvel te geven waarmee hij zegt tegemoet te komen aan haar bezwaren.

Hoe dan ook, de Uitnamewet vermomd als Donorwet is een feit en het enige dat we als bevolking legaal nog kunnen doen tegen deze misdaad tegen de mensheid is het op de valreep organiseren van een laatste raadgevend referendum over deze wet.

Als dat lukt en de bevolking gaat massaal naar de stembus en stemt massaal NEE tegen deze wet, dan komt zelfs gladjakker Rutte dit keer niet meer weg met een inlegvel.

Daarom, teken nu voor een referendum over de donorwet. Wil je het niet voor jezelf ? Doe het dan voor je kinderen en/of kleinkinderen. Mobiliseer buren, familie, vrienden en collega’s en vraag of ze ook willen tekenen.

De psychopaten in Den Haag mogen niet wegkomen met deze misdaad. Help mee.