Dit is waarom ons land doodeng en gevaarlijk is

Terwijl iedereen even de andere kant opkeek zijn er in de achtergrond een aantal wetten goedgekeurd door de Eerste Kamer die je zou verwachten in een monsterachtige dictatuur, maar niet in een democratisch vrij land.

Zoals een wet die straks het Openbaar Ministerie de kans geeft om mensen die ze te lastig vindt worden van de weg te plukken en plat te laten spuiten met chemische middelen.


Het klinkt angstaanjagend en dat is het ook. Deze nieuwe wetten worden in hele mooie woorden verpakt, waardoor het lijkt alsof de overheid geeft om haar burgers, maar het tegenovergestelde is waar.

Vorig jaar, na de vreselijke dood van Anne Faber, schreven wij het volgende:

De verplichte geestelijke gezondheidszorg en vooral de verplichte dwangverpleging/behandeling is een heet hangijzer:

Blok stelde het „onwenselijk” te vinden als daders geen tbs krijgen doordat zij weigeren mee te werken aan onderzoek naar hun psyche. Er was al een wet in de maak die dit moet helpen voorkomen. De Eerste Kamer kijkt begin 2018 naar dat wetsvoorstel, aldus Blok.

Wat een onvoorstelbaar groot "toeval".

De moord op Anne Faber en de volksoproer waarbij wordt geschreeuwd om verplichte behandeling wordt toevallig geregeld in een nieuwe wet die klaarligt en die toevallig in januari de ultieme goedkeuring kan krijgen door de Eerste Kamer.

Deze wet die zal worden goedgekeurd volgens het principe problem-reaction-solution, zal onze maatschappij voorgoed veranderen op een wijze zoals bijvoorbeeld 9/11 dat ook deed.

Die Eerste Kamer heeft ondertussen naar die wet gekeken en zoals verwacht aangenomen.

Wat wordt er zoal geregeld in die nieuwe wet die toevallig in januari de ultieme goedkeuring kan krijgen:

De Wet verplichte GGZ maakt verplichte behandeling van mensen met ernstige psychische problemen mogelijk. Momenteel is slechts gedwongen opname mogelijk. Deze gedwongen behandeling kan ook – anders dan nu het geval is – bij de cliënt thuis plaatsvinden. De Wet verplichte GGZ maakt het ook mogelijk mensen met psychische problemen al in een eerder stadium gedwongen te behandelen. Zo krijgen zij eerder en beter de zorg die ze nodig hebben. Nu moet nog gewacht worden tot het gevaar zo ernstig is dat het alleen door gedwongen opname weggenomen kan worden. Hierdoor blijven mensen vaak te lang verstoken van zorg.

De Wet verplichte GGZ maakt hier een einde aan. Ook kan in crisissituaties gestart worden met behandelen voordat een maatregel is afgegeven. De nieuwe Wet verplichte GGZ verbetert de mogelijkheid om zorg op maat te bieden. Hierdoor draagt deze wet ook bij aan de ondersteuning van personen die verward gedrag vertonen. Cruciaal in het wetsvoorstel is de betere samenwerking tussen de GGZ, hulpverleners, gemeenten, politie en Openbaar Ministerie. Ook belangrijk is de sterkere rol voor de familie, zo worden zij betrokken bij het opstellen van het zorgplan.

Nieuwe dwangopname en dwangbehandeling wet: van BOPZ naar WVGGZ

Met de wijziging van het wetsvoorstel krijgt naast de geneesheer-directeur ook het Openbaar Ministerie een centrale rol in het proces voor de verlening van gedwongen zorg. In het verzoek aan de rechter bundelt de officier alle relevante informatie, bijvoorbeeld over de zorg die nodig is, over de naasten en familie of een eventueel strafrechtelijk verleden. Deze wijziging maakt het mogelijk dat relevante informatie beter gedeeld kan worden tussen partijen, zoals zorgverleners, gemeente of politie en justitie. De wijziging zorgt ook voor een betere aansluiting met de Wet zorg en dwang en met de Wet forensische zorg. …”

Met de huidige BOPZ wet kunnen mensen alleen verplicht worden opgenomen, maar niet verplicht worden behandeld. Dit verandert in de nieuwe wet en men kan zelfs met die behandeling beginnen voordat er een rechter aan te pas komt.

Het wordt allemaal verpakt in mooie en geruststellende woorden, maar wat het betekent in de praktijk is dat wanneer je bijvoorbeeld de classificatie hebt gekregen zoals Maud Oortwijn, PGE (Potentieel Gevaarlijke Eenling), ze jou op ieder gewenst moment van de straat kunnen plukken en zonder dat er een rechter aan te pas komt kunnen beginnen met "behandelen".

De wet is, hoewel goedgekeurd en aangenomen, nog niet in werking getreden.

De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden.

Bovenstaande is afkomstig van een website van de overheid genaamd: dwang in de zorg. Is het voor te stellen dat ze het woord zorg durven te gebruiken in combinatie met dwang?

Ook nu hebben mensen al te maken met verplichte zorg, zoals bijvoorbeeld de man die bekendstaat als degene die een waxinelichthouder naar de Gouden Koets gooide, Erwin Lensink.

Afgelopen vrijdag was er een zitting van de rechtbank om over het verdere lot van deze man te beslissen en de website revolutionaironline stuurde er klaarblijkelijk een verslaggever naartoe.

Hier volgt het resultaat:

Erwin Lensink, die er twee jaar gevangenisstraf op heeft zitten voor het werpen van het voorwerp naar de Gouden Koets, liet onlangs weten dat hem weer wat rechtszittingen boven het hoofd hangen. Hij bevindt zich sinds 2016 in een gedwongen opname in de Van der Hoevenkliniek te Utrecht, veroordeeld tot tbs na een aantal acties tegen een politiebureau. Ook ondergaat hij daar gedwongen medicatie. Bovendien zit hij in eenzame opsluiting.

Op vrijdag 1 juni vond er in dit kader een rechtszitting plaats van de Rechtbank Midden-Nederland, merkwaardigerwijs niet op de rechtbank, maar in de Van der Hoevenkliniek, locatie Oudlaan 7 te Utrecht.
Bij navraag of de zitting openbaar toegankelijk was, ontspon zich het volgende gesprek met de portier:
De portier: “Nee, de zitting is voor niemand toegankelijk.”
“Mag ik weten waarom? En wie zijn de rechters?”
De portier: “Daar mag ik geen enkele mededeling over doen. Ook niet wie de rechters zijn.”
“Dit Is een zitting van de Rechtbank Midden-Nederland. De Van der Hoevenkliniek vormt slechts de locatie. Daarmee gelden dus de regels voor zittingen van de rechtbank, niet die van de kliniek.”
De portier: “Iedereen moet zich van te voren via de formele weg melden, ook leden van de rechtbank.
“Dus in geval ik me van te voren had gemeld, zou ik eventueel toestemming hebben gekregen om erbij te zijn?”
De portier (opgelucht): “Ja.”
“Ik weet genoeg.”

Normaal gesproken is het voor gewone burgers die een ‘openbare zitting’ willen bijwonen helemaal niet nodig zich van te voren aan te melden. De verslaggever is dus onterecht de toegang ontzegd.

Terwijl Lensink nog plat wordt gespoten en volledig afgesloten is van de buitenwereld via tbs, zal ook dat laatste straks niet meer nodig zijn om hetzelfde effect bereiken.

Dit is het meest angstaanjagende voor wat betreft die nieuwe wet:

Met de wijziging van het wetsvoorstel krijgt naast de geneesheer-directeur ook het Openbaar Ministerie een centrale rol in het proces voor de verlening van gedwongen zorg.

Het OM, de corrupte club die onder controle staat van de doofpotleiders in het MH17 onderzoek, krijgt straks alle mogelijkheden om een "Erwin Lensinkje" te doen met wie ze maar willen.

En wat kunnen ze zoal doen met je onder die nieuwe wetgeving?

Wat kan die verplichte zorg zoal inhouden:

'Onvrijwillige zorg' is zorg waartegen de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet en die bestaat uit:

  • het toedienen van vocht, voeding en medicatie en medische controles/handelingen;
  • beperken van de bewegingsvrijheid;
  • insluiten;
  • toezicht houden op de cliënt;
  • onderzoek aan de kleding of het lichaam;
  • onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op middelen die het gedrag beïnvloeden en op gevaarlijke voorwerpen;
  • controleren op de aanwezigheid van middelen die het gedrag beïnvloeden;
  • beperkingen in de vrijheid om het eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of nalaten (inclusief het gebruik van communicatiemiddelen);
  • beperkingen in het recht op het ontvangen van bezoek.


xxx

Het bovenstaande is het ultieme wat je een ander mens kun aandoen. Het ontnemen van iedere vrijheid, zowel van lichaam als geest, verpakt in het woord "zorg". Iemand opsluiten en geestelijk kapotmaken door het toedienen van chemische psychotrope "medicijnen" wordt niet geclassificeerd als marteling en een ultieme schending van de mensenrechten, want we noemen het zorg.

En dat is hetgene wat het boze brullende volk verlangt van de overheid zodat zij veilig zijn. De overheid in haar goedertierenheid is het volk graag ter wille en het toeval wil dat ze alles al nét hadden voorbereid voordat die idiote psychopaat Michael Panhuis de mooie jonge Anne Faber van het leven beroofde. Alleen de Eerste Kamer hoeft in januari nog maar even "ja" te zeggen en dan kan men beginnen met het opruimen van warrige geesten en al die potentieel gevaarlijke eenlingen.

Het straatbeeld in de toekomst zal er ook sereen uitzien. Er zullen geen mensen meer zijn die hun stem verheffen, want zij zijn al lang geleden onder verplichte zorg gebracht. Het straatbeeld wordt gevormd door eensgezinde "veilige" mensen die vol bewondering opkijken naar een billboard met een poster van de grote leider.

Mensen zullen van het ene moment op het andere verdwijnen en nee, niet vanwege de opname waar de christenen op zitten te wachten. Ze verdwijnen omdat een liefhebbende overheid ze afvoert in een dwangbuis en misschien wel voorgoed.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl