Arme mensen gaan er volgend jaar zwaar op achteruit

Bij de presentatie van de vorige begroting was het eveneens allemaal goed nieuws en zou iedereen er in koopkracht op vooruit gaan.

Wanneer een jaar later wordt gekeken naar de werkelijkheid, dan blijkt dat de meeste mensen in plaats van er op vooruit, juist slechter af waren.


Nog even terug naar het jaarlijkse fenomeen van de overheidsbegroting en de goednieuws show in Den Haag:

Uit de troonrede van onze koning:

Voor de kracht van de samenleving is het positief dat mensen volgend jaar meer te besteden krijgen, zowel de brede middengroep van mensen met een modaal inkomen als ouderen en uitkeringsgerechtigden. De lonen in ons land stijgen.

Boodschap van de regering:

Vrijwel iedereen zal volgend jaar merken dat het beter gaat met de economie. Dat is de boodschap van Rutte III in de miljoenennota 2019. De koopkracht groeit (met gemiddeld 1,5 procent), de werkloosheid blijft dalen en er komen miljarden beschikbaar voor onder meer defensie, onderwijs en infrastructuur.

We nemen even de proef op de som en voeren twee berekeningen uit voor mensen die het niet breed hebben.

Als eerste, de armen, die volgens de koning reden zullen hebben tot juichen:

Het eerste plaatje laat zien hoeveel een alleenstaande in de bijstand er op vooruit gaat. Zoals je ziet wordt dat dolle pret met een formidabele stijging van 9 euro in de maand. Iets meer dan een half procent. 

xxx

Dan kijken we even naar een alleenstaande oudere met alleen een AOW uitkering en ook daar kan de vlag uit, want er valt wel 13 euro per maand meer te besteden. Iets minder dan een heel procent.


xxx

Deze fooien zijn zoals gebruikelijk nog veel te optimistische plaatjes.

Even terug naar vorig jaar, toen zou ook bijna iedereen er op vooruit gaan, maar wat gebeurde?

In de achtertuin van het jaarverslag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lag gisteren een bommetje verstopt. Op pagina 162 presenteert minister Koolmees een tabel met explosieve koopkrachtcijfers. Wat blijkt? De koopkracht van de meeste huishoudens ging er in economisch jubeljaar 2017 niet op vooruit, maar op achteruit.

De reden is dat er nooit echt rekening wordt gehouden met de werkelijke prijsstijgingen die de burger vanuit alle hoeken en gaten om de oren zullen vliegen. Ook vorig jaar zijn er wederom fouten gemaakt met het berekenen van de inflatie.

De reden voor de brede koopkrachtdaling vorig jaar blijkt te schuilen in een sinister fenomeen waarvan Nederlanders het bestaan al een beetje vergeten waren: inflatie.

De inflatieberekeningen waarmee de mooie koopkrachtplaatjes worden gemaakt, gaan uit van een schatting. Die schatting zal altijd aan de lage kant zijn, want dat maakt de cijfers een stuk mooier.

In de praktijk merken mensen wel dat ze steeds minder kunnen omdat alles duurder wordt, maar ze horen nog steeds de mooie woorden van de koning in hun hoofd, dus ze zullen zich dat wel verbeelden.

Dan komt de volgende Prinsjesdag. En weer zit er ergens achteraan een soort eindafrekening die laat zien dat mensen er helemaal niet op vooruit zijn gegaan. Niemand merkt dat, want het is tijd voor een volgende goed nieuws show.

De aandeelhouders van Shell en Unilever zullen er wel op vooruit gaan uiteraard. Maar, het zijn altijd de mensen die al niets hebben en de ouderen die steeds maar weer opnieuw worden gepakt.

Maar ja, dat is democratie.

Miljarden worden er in de miljoenennota beloofd voor defensie. Geld dat ongetwijfeld voor een groot deel zal worden gekocht om Amerikaans wapentuig te kopen zodat wij ons kunnen verdedigen tegen allerlei vijanden die ter plekke worden verzonnen.

En dan….

Zelfs nu de economie weer groeit, neemt het aantal langdurig armen in Nederland toe.

Verwijder de inwoners uit de grote Nederlandse steden, en probeer ze weer op te vullen met alleen de arme mensen. Je komt een eind, met de bijna 1,1 miljoen armen die dit land telt.

Amsterdam kun je volledig opvullen, en nog blijven er ruim 200.000 armen over. Met hen kun je Tilburg geheel bevolken. Of overzichtelijker: vul Groningen en Almere met de ruim 400.000 langdurig armen, dan past de rest precies in Rotterdam. Kinderen apart kan ook. Een kleine 300.000 arme kinderen zijn er. Die passen met een beetje proppen in Haarlem en Zwolle.

Steden vol gebrek zouden het zijn. In de woonkamers van heel Amsterdam en Tilburg zouden versleten stoelen en tafels staan. Bewoners zouden familieleden mondjesmaat uitnodigen, uit schaamte voor het gebrek aan lekkers bij de koffie. In de straten van Groningen en Almere passeren bijstandsontvangers in tweedehandskleren gesloten restaurants op weg naar voedselbanken die overuren draaien. En in Haarlem en Zwolle geen kinderen meer die zich na een dagje weg verstoppen onder de stoelen van de bus: het schoolreisje is afgeschaft.

Arme mensen zullen het zwaar krijgen volgend jaar. Vooral de geniepige BTW verhoging op elementaire levensbehoeften zal mensen veel zwaarder raken dan ze denken. Een 50 procent verhoging van de BTW op al die dingen die mensen letterlijk broodnodig hebben.

Leve de koning. Hiep hiep hoera! 

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl