De dag voor Prinsjesdag verdween de man die bekend staat als de waxinelichtjeshouder gooier spoorloos vanuit de psychiatrische kliniek waar men hem had opgesloten.

Wat volgde was een soort klopjacht door de politie, maar Erwin was en is nog steeds spoorloos.
Eerder deze week schreven wij over de zoektocht van de politie naar Erwin Lensink. Hoe ze aanklopten met een huiszoekingsbevel bij de paar vrienden die Erwin nog over heeft.

We zijn inmiddels een aantal dagen verder en het schijnt dat Erwin Lensink nog steeds spoorloos is, maar wel inmiddels iets van zich heeft laten horen waardoor we weten dat hij in ieder geval nog in leven is.Maar, wat is er nu eigenlijk allemaal gebeurd met Erwin Lensink?

Deze man heeft een onschuldig voorwerp richting koets van de toenmalige koningin gegooid in 2010 en wordt sindsdien behandeld alsof hij de Nederlandse Osama Bin Laden is.

Hij is nog net niet door een special ops seal team kapotgeschoten, maar wel platgespoten in naam der koning(in).

Hieronder een verslag van wat er met Erwin is gebeurd de laatste jaren, afkomstig van de website van Nico van den Ham.

In juni 2016 werd - de waxinelichthoudergooier naar de Gouden Koets - Erwin Lensink gearresteerd. Dat was kort nadat de voormalige hoogste baas van justitie, mr. Joris - pedo doofpot - Demmink, in de Amsterdamse rechtbank werd verhoord. Erwin Lensink was daar toen nog bij.

Bezoek

Erwin werd opgesloten in een GGZ-instelling in Doetinchem waar Nico van den Ham hem destijds bezocht. Nico en Erwin spraken tijdens dat bezoek langdurig met elkaar. Die gesprekken zijn op video vastgelegd >>> deel 1: 34 min. >>> deel 2: 105 min.

Overgeplaatst

Enige tijd na dat bezoek werd Erwin via allerlei omwegen overgeplaatst naar een andere, veel zwaarder beveiligde, GGZ-inrichting. Nico heeft toen heel veel uren besteed om er achter te komen waar Erwin zat.

Utrecht

Op een gegeven moment kwamen wij toch achter de verblijfplaats van Erwin en dat was de zwaarbeveiligde Van der Hoeven Kliniek in Utrecht. Maandenlang heeft Nico daarna getracht in contact te komen met Erwin. Op een gegeven moment was de situatie echter zo gespannen dat, als Nico de kliniek belde de telefoonverbinding direct werd verbroken. Plotsklaps, na het indienen van enkele klachten daarover, was er een ommekeer. Nico mocht Erwin bezoeken en bellen zoveel hij wilde. Wel moest Nico eerst door de Van der Hoeven Kliniek worden gescreend!

Handen

Op 24 april 2017 heeft Nico Erwin voor het eerst in de Van der Hoeven Kliniek bezocht. Daar zijn geen beelden van, want in de Van der Hoeven Kliniek worden o.a. beeld- en geluidsdragers bij binnenkomst tijdelijk in beslag genomen. Je mag je handen wel mee naar binnen nemen, dus kon Nico na lange tijd Erwin eindelijk weer eens de hand schudden. Nico trof Erwin in een uitermate pessimistische maar, zoals altijd, realistische gemoedstoestand aan.

Bergafwaarts

Daarna ging het lange tijd weer zeer slecht met Erwin Lensink. Erwin wilde niemand meer op bezoek hebben en Nico was de enige die Erwin af en toe nog mocht bellen. Die gesprekken duurden slechts zo'n 3 minuten. Niets had nog zin, zo deelde Erwin telkens mede. Ook dat bellen was absoluut zinloos, zo stelde Erwin keer op keer. Het lag absoluut niet aan Nico of wie dan ook zo vertelde Erwin, die altijd rekening houdt met de gevoelens van een ander, maar niemand mocht op bezoek komen.

Gifstoffen

Wij vermoeden dat het immens grote lichaam van Erwin Lensink inmiddels anti-gifstoffen heeft opgebouwd tegen het Zyprexa gif wat Erwin bij grote regelmaat door enge psychiaters in zijn reet gespoten krijgt. Sinds enige tijd is Erwin weer gewoon zichzelf. Afgelopen vrijdag heeft Nico van den Ham, samen met Andrea Mossel, Erwin bezocht. Erwin is weer strijdbaar en wil eruit!

Verlof

Erwin mocht al enige tijd zo af en toe een dag zonder begeleiding de straat op. Op 5 mei jl. was het feest en Erwin dronk, zoals zoveel mensen dat op die dag deden, bier. Bij terugkomst in de Van der Hoeven kliniek overtrof de bierlucht die uit de strot van Erwin kwam de stank van het ingespoten Zyprexa gif. De Van der Hoeven crew rook dat en Erwin mocht voorlopig niet meer met dag-verlof.

Rechter

Ook plaatst Erwin weer artikelen op internet die gaan over wat er allemaal mis is in de verkapte Schurkenstaat der Nederlanden. Gevolg daarvan was weer dat er een vervelende rechtszitting is geweest. Die rechtszitting vond achter gesloten deuren plaats in de krochten van de Van der Hoeven Kliniek. Die zitting ging over het opheffen van de rechterlijke machtiging (RM). Zo'n RM is nodig om Erwin nog langer opgesloten te houden. Erwin heeft de rijdende rechter, die naar de Van der Hoeven Kliniek was gereden om die zitting te doen, gewraakt. Erwin wacht nu op de behandeling van dat wrakingsverzoek. Mogelijk duurt dat nog enige tijd, want een wrakingskamer die zo'n wrakingsverzoek behandelt, bestaat uit 3 rechters. Die rechters moeten allemaal naar de Van der Hoeven Kliniek komen. Dat moeten dus 3 rijdende rechters zijn en zie die maar eens zo gauw bij elkaar te krijgen. Wij weten overigens de uitslag van die wrakingszitting al: verzoek afgewezen!

Vrijheid

De mevrouw van de Van der Hoeven Kliniek, die Andrea Mossel heeft gescreend voordat zij samen met Nico naar Erwin mocht, vertelde dat het doel van de Van der Hoeven Kliniek was Erwin weer zo snel mogelijk de wereld in te sturen. Erwin moet dus zo snel mogelijk vrij worden gelaten volgens die mevrouw. Erwin zelf gelooft niet in dat verhaal en denkt dat het niet waar is.

Normaal

Wij hebben Erwin geadviseerd om eens een beetje normaal te gaan doen! Dat is absoluut nodig om weer vrij te komen, hebben we erbij verteld! De definitie van normaal is: zoals de meesten doen.

Enige tijd geleden heeft Micha Kat een tiental schriftelijke vragen gesteld aan Erwin Lensink en daarop ook antwoord gekregen. Die tien vragen en antwoorden volgen hierna en dan mag je zelf bepalen of je met een gestoordof juist intelligent iemand te maken hebt die dwars door het systeem heen kijkt.

1. Waarom wierp je nou precies acht jaar geleden de waxinelichthouder tegen de Gouden Koets?

Het was een gelijktijdige samenloop van omstandigheden. Er waren drie redenen. Ten eerste het onrechtmatige en criminele handelen tegen mij door politie Noord-Oost Gelderland en justitie sinds het plotselinge overlijden (zelfdoding) van mijn moeder op 28 april 2008 in Duitsland, met onder meer verboden uitlokkingspraktijken en het valselijk een inrichting inrommelen in 2009. Ten tweede, de DNA-kwestie om mijn zaak juridisch te legitimeren. Wilhelmina was immers een buitenechtelijk kind met de heer S.M.S. de Ranitz en Emma Zur Waldeck Pyrmont als natuurlijke ouders. Ik heb hierover een aanklacht ingediend wegens hoogverraad en oplichting bij de politie Lichtenvoorde op 14 april 2010. Waarom moest ik in 2009 wel verplicht – onder protest – mijn DNA afstaan en moeten honderdduizenden Nederlanders dit inmiddels ook voor de Nationale DNA-databank? Hiermee wilde ik de aandacht vestigen op de derde en belangrijkste reden of motief: het systeem van fiduciaire geldcreatie of geldcreatie uit het niets door particuliere systeembanken in Nederland en wereldwijd.

2. Hoe gaat het nu met je?

Op zich gaat het best wel waardeloos met mij. Verder wacht ik daarom de nieuwe ultieme bankencrash nu vooral maar af en hoe dit verder verloopt.

3. Waar verblijf je nu en hoe is dat?

Ik verblijf met een valselijk opgelegde RM (rechterlijke maatregel) in de Van der Hoeven Kliniek, Gebouw Wiersema (afdeling) in Utrecht. Dat verblijf is waardeloos en zonde van de tijd, net als de eerdere politieke detenties trouwens. Ik noem het een soort van modern concentratiekamp-achtige setting met fascistische kwakzalverij, waar zo ongeveer alle klachten afgewimpeld worden en het verblijf, de vrijheden en het voedsel redelijk saai, eentonig en slecht zijn.

4. Wat gaat er de komende tijd met je gebeuren? Welke zaken spelen er? Wat zijn je vooruitzichten?

Ik heb een overplaatsingsverzoek gedaan en wacht al tijden op geschiktere woonruimte. Mijn RM is daarom pas geleden onder valse voorwendselen weer verlengd door een valse partijdige rechter, die ik trouwens daarom heb gewraakt, net als de complete rechterlijke macht in een BOPZ procedure, die nep-rechtspraak blijkt te zijn continu.

5. Met wie heb je nu vooral contact?

Ik heb vooral contact met de circa vijftig medegedetineerden / gegijzelden / bewoners en circa honderd of honderdvijftig fascistische medewerkers in de Van der Hoeven Kliniek. Verder probeer ik nog contacten te onderhouden met mijn netwerk, al hoewel dat wat moeilijk en complex is hier.

6. Hoe zie je de wereld zich de komende tijd ontwikkelen?

Zoals ik al zei verwacht ik al tijden een nieuwe en nog grotere bankencrash dan in 2008. Ik had dit reeds lang verwacht, tussen de verschillende verkiezingen door leek mij het moment voor de banken en bewindvoerders, maar ik besef nu al een tijdje, dat de machtigen, superrijken, centrale banken, de systeembanken, de bedrijven en de multinationals dit zo lang mogelijk voor zich zullen proberen uit te schuiven. Onder meer via het systeem van QE (Quantitave Easing) van de Federal Reserve System in Amerika en de steunaankopen van de Europese Centrale Bank is dit de laatste jaren nog voorkomen, maar op een gegeven moment zal het onvermijdelijke instorten van de krediet- en schuldenbergen niet meer voorkomen kunnen worden. Verder zie je allerlei technologische NWO-achtige ontwikkelingen, waarvan ik fysieke registratiesystemen, zoals camera`s overal, vooral in de binnensteden en op autowegen en vooral contact loos en dus niet fysiek en/of contant betalen nogal huiveringwekkend vind.

7. Hoe zie je de toekomst van het Koninklijk Huis?

Ze lijken nog een vrij brede politieke steun in de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal te hebben. Toch is het iedere keer een enorm moeilijke opgave om te komen tot een nieuwe erfopvolger, zo is de afgelopen tweehonderd jaar bijna continu gebleken. Daarom ben ik persoonlijk voor een democratisch gekozen Koningschap (of eventueel presidentschap of stadhouderschap of welke benaming je er ook aan geeft), waarbij het ambt dus voor iedereen in principe open staat, zoals de Grondwet ook eigenlijk voorschrijft. Volgens de Grondwet zou dit mijn in ziens ook direct kunnen. We zullen zien of het 250- jarig jubileum van erfopvolging in Nederland gehaald wordt of niet?

8. Hoe zou je de Nederlandse rechtstaat thans beschrijven?

Volgens mij is de rechtstaat non-existent, dus bestaat niet in Nederland. Als je het mij vraagt is Nederland eigenlijk meer een overblijfsel van een gematigde vorm van dictatuur (1813-1848) dan een vrije democratische rechtstaat. Er is thans en mogelijk al tijden teveel vriendjespolitiek (van bijvoorbeeld Joris Demmink, ex-Secretaris Generaal van Justitie), klassenjustitie en corruptie binnen de rechtspraak, justitie en politiek, waarschijnlijk al sinds de invoering van het Koninkrijk Der Nederlanden door Willem I in 1813-1815, als ik ook de 19de Eeuwse journalist Eilert Meeter en andere bronnen terug lees. De advocatuur en politie, als ook de reclassering in Nederland zijn hier medeplichtig, dus medeschuldig aan, is mijn persoonlijke ervaring. Ik bevind mij in een Kafkaiaanse toestand met oneerlijke, onrechtvaardige en mijn in ziens onrechtmatige flutrechtspraak. Na de Tweede Wereldoorlog is er wel een tijdelijke opleving van rechtstatelijkheid, democratie, tolerantie en vrijheid geweest door tendensen en ontwikkelingen in de samenleving en bijvoorbeeld vernietiging van de macht van de adel in Nederland door de Nazi`s. Daarom ben ik voorstander van (gedeeltelijke) juryrechtspraak, al zal dat in Nederland wellicht moeilijk in te voeren zijn.

9. Zijn er dingen waar je plezier aan hebt/vreugde aan beleeft?

Ik volg zijdelings nog het voetbal en zaalvoetbal. Het is al een tijdje geleden, maar ook aan het ijshockeytoernooi van de Olympische Winterspelen heb ik plezier gehad met het winnende Rusland en het spectaculaire stuntende Duitsland, alhoewel de voorronde-indeling naar mijn mening nergens op sloeg. Verder ga ik met enige regelmaat op verlof, als dat mogelijk is en de stad Utrecht in. Aan sporten beleef ik op zich ook altijd plezier, maar dit heb ik mede door omstandigheden al drie jaren niet meer fanatiek kunnen doen.

10. Wat wil je de lezers van ROL nog extra zeggen of meegeven?

Goed dat jullie alternatieve media als ROL en eerder KLOL (Klokkenluideronline) volgen! Mijn ervaring is dat de belangrijkste en grootste nieuwsmedia en actualiteitenzenders vaak of altijd belangen hebben om bepaalde zaken geen aandacht te geven of zelfs te verdraaien en bewust uit de media te houden. Check dus verschillende bronnen, doe onderzoek en wees kritisch of je nu de alternatieve media of Main Stream Media leest, bekijkt of volgt. Zie voor meer achtergronden en informatie ook mijn website www.erwinlensinkvrij.nl en vooral de volgende informatieve videofilmpjes: