Jos Brech in Pauw uitzending veroordeeld voor moord Nicky Verstappen (video)

Wij Nederlanders lopen met veel zaken voorop en wij zijn nu al zover "ontwikkeld" dat we niet eens meer rechtbanken nodig hebben bij moordzaken.

Dankzij de deskundigheid van de ultieme doofpotter in ons land, Peter R. de Vries, slaapt de satanische elite ’s nachts rustig, want Peter lost het wel op.


Onlangs waren zowel Gerald Roethof, de advocaat van de gedoodverfde dader van de moord op Nicky Verstappen, Jos Brech, en Peter R. de Vries, beter bekend als Peter R. de Doofpot, te gast in het praatprogramma van Jeroen Pauw.

Het fragment waar beide heren optreden duurt iets meer dan een kwartier en is echt de moeite waard om te bekijken.

De reden is dat we al jaren schrijven dat Peter R. de Vries een belangrijke rol speelt bij het in stand houden van doofpotten. Hij is degene die keer op keer het publiek moet bespelen om de gedachtegang van de bevolking een bepaalde richting op te sturen.

Peter R. heeft ooit carrière gemaakt als loopjongen van de mafia en heeft zich langzamerhand weten op te werken tot professionele witwasser. Dat wil zeggen, het witwassen van bepaalde (criminele) zaken of mensen. Zo is Joris Demmink volgens Peter R. een uiterst integer figuur, zijn er bij de moord op Marianne Vaatstra geen zaken onder het tapijt geveegd, was de dood van Dascha Graafsma absoluut zelfmoord en is het zeker dat Jos Brech de kleine Nicky Verstappen heeft vermoord.

Een klein stukje achtergrond over deze man uit een eerder artikel:

Van deze man is het al jarenlang bekend dat hij samenwerkt met de georganiseerde misdaad en toch wordt hem door het Openbaar Ministerie geen strobreed in de weggelegd.

Al meer dan twintig jaar is de man die Nederlandse bevolking keer op keer mag vertellen dat de van kindermisbruik verdachte Joris Demmink een aardige man is die geen vlieg kwaad doet en dat boeren in Friesland jonge meisjes de keel doorsnijden, niets anders dan een mafia-lid die in ruil voor zijn straffeloze criminele handel en wandel promotie voor pedofiel Den Haag moet verrichten.

Peter R. de Vries werkte al in de jaren tachtig samen met de bekende drugsbaron Klaas Bruinsma, alias De Dominee.

Het gerechtshof in Amsterdam had in 1993 in haar arrest overwogen dat Peter R. de Vries een wederzijdse profijtelijke relatie had met topcrimineel Klaas Bruinsma.

Een rechtbank die tot dit oordeel komt en niemand die Peter R. de Vries aanpakt? Sterker nog, na de dood van Bruinsma, wordt Peter R. volgens ingewijden de nieuwe loopjongen van Cor van Hout en Willem Holleeder.

We kwamen al eerder tot de conclusie dat de klopjacht en publieke veroordeling van Jos Brech wederom alle kenmerken van een nieuwe Jasper Steringa heeft. Een patsy die moet opdraaien voor misdaden uitgevoerd door een satanische elite.

Zoals we gisteren in een artikel schreven, wordt kinderporno dikwijls gebruikt als excuus om bepaalde vonnissen of bevelen los te peuteren bij rechters. Net zoals opsporingsdiensten standaard "drugs!" roepen als ze financiële constructies willen ontrafelen in offshore locaties, zo roepen ze "kinderporno!" voor alles wat met zedenmisdrijven te maken heeft.

Er is eigenlijk geen duidelijke reden om Jos Brech nog langer in voorarrest te houden en dus komt er ineens kinderporno op de proppen. Prompt verlengt de rechter commissaris het voorarrest met 90 dagen.

Dat is uiteraard zeer verdacht, maar het wordt nog veel verdachter wanneer je in het volgende fragment Peter R. om het andere woord kinderporno hoort noemen.

Je ziet hier een professionele volksmenner aan het werk die maar één doel heeft en dat is het Nederlandse publiek ervan overtuigen dat alleen Jos Brech de moordenaar van Nicky Verstappen kan zijn.

Roethof zit in de uitzending en probeert de zaak uit te leggen vanuit het oogpunt van zijn cliënt. De reden dat hij naar de uitzending is gekomen is zoals hij zelf zegt, om wat tegenwicht te bieden tegen de publieke veroordeling van Jos Brech.

Wij weten verder weinig van advocaat Roethof en het is uiteraard heel goed mogelijk dat deze ook onderdeel vormt van de strategie om de patsy veroordeeld te krijgen. Is dat niet het geval dan komt Roethof op voor de belangen van zijn cliënt en is dat wel het geval dan is het een toneelstuk tussen twee acteurs. In beide gevallen is het doel van de uitzending hetzelfde en dat is de bevolking hersenspoelen met het feit dat Jos Brech de dader is van de moord op Nicky Verstappen.

In de uitzending wordt Roethof iedere paar seconden onderbroken door Peter R. en deze eist van hem een antwoord op de vraag waarom Jos Brech niet heeft uitgelegd hoe zijn DNA op de onderbroek van Nicky Verstappen terecht is gekomen. Dit op een zodanige manier, af en toe schuin naar het publiek kijkend, dat heel Nederland ervan overtuigd is dat alleen Brech de moordenaar kan zijn. Op de manier van: Als deze man niets te verbergen heeft kan hij dat toch wel even uitleggen.

Peter R. heeft geen enkele boodschap aan het feit dat Roethof probeert uit te leggen dat eigenlijk niemand met zekerheid weet of Nicky Verstappen is vermoord, dat niemand met zekerheid weet of het kind seksueel is misbruikt en dat het niet aan zijn cliënt is om uit te leggen hoe iets ergens terecht is gekomen, zeker omdat hij dat misschien zelf niet weet.

Dit is olie op het vuur van Peter R. die blijft doorgaan met het aanvallen en onderbreken van Roethof. Als er vóór deze uitzending nog argeloze toeschouwers waren in dit land, dan zijn die erna absoluut van overtuigd dat Brech schuldig is en dat het niet te begrijpen is dat Roethof het voor hem op neemt.

In Amerika noemen ze dit “trial by media”. Een rechtszaak die in de media wordt gevoerd en waarbij iemand aan iets schuldig kan worden verklaard zonder dat er ooit een rechtbank aan te pas is gekomen.

Wij weten natuurlijk ook niet precies wat er in het geval van Nicky Verstappen is gebeurd (sterke vermoedens uiteraard wel), maar als je kijkt hoe het mediacircus onder aanvoering van Peter R. de afgelopen maand in de weer is geweest, dan gaan automatisch alle alarmbellen af.

Vanaf het begin dat er “een match” was gevonden, was Brech al schuldig verklaard. Niemand heeft ook maar enige moeite genomen om in de dossiers te kijken naar wie er allemaal in beeld kwamen tijdens de eerste fase van het onderzoek.

Georganiseerd kindermisbruik stond in hoofdletters op dit dossier.

Wie echt een gedegen verslag wil lezen van alles wat er rondom deze zaak speelt raden wij aan dit uitgebreide artikel uit 2015 te lezen op misdaadossier.nl, waar ook het volgende staat:

Barten wordt in de dagen na de vondst van Nicky wel vrijwel dagelijks door de politie ondervraagd. De verhoren zijn memorabel; er zijn momenten waarop men denkt dat de 80-jarige man op het punt staat te breken. Een bizarre vraag van Barten: Is het mogelijk om het lijk van een kind te misbruiken?

Tweede kernpunt uit dit sectierapport: duidelijk wordt dat Nicky mogelijk is verkracht. Verwondingen wijzen op penetratie. En: de pyjamabroek blijkt binnenstebuiten aangetroffen te zijn, de onderbroek zelfs binnenstebuiten en achterstevoren.

In 2003 verschijnt er een uitgebreide reportage in het NRC over het dorp Heibloem en het kindermisbruik bij de stichting van Joos Barten.

Op 9 oktober 1998 vraagt de politie aan B. welke kinderen hij in 1954 onzedelijk betast heeft. In proces-verbaal nummer 98069003 noteert de verbalisant de namen die B. noemt. Sommige zijn nog steeds relevant. Zij wonen namelijk nog steeds in het dorp, zijn inmiddels zelf ook jeugdleider, of familie van een jeugdleider.

Een van die kinderen uit 1954 is meneer K. (61). Hij werd jeugdleider, ging ook mee op kamp naar Brunssum. Maar na de dood van Nicky is hij uit het jeugdwerk gestapt, vertelt K. nu. ‘Het heeft met slapen te maken, met denken, het gaat steeds door je kop.” Ook hij is uitvoerig verhoord. K. raakt opnieuw van de kaart als hij erover vertelt. Over B. wil hij het niet hebben. Al snel snikt hij dat het hem echt niet lukt te praten, en wil hij het gesprek beëindigen.

In het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen ontdekte de politie dat binnen het Heibloemse jeugdwerk rondom B. en enkele voormalige pupillen uit zijn tijd als hoofdonderwijzer zedenkwesties bleven spelen. Niet iedereen was erbij betrokken. Maar soms ging het wél jaren door, bekende B. Zoals met K., al kon je formeel niet meer van ontucht spreken. K. was namelijk al 40 jaar toen B. hem nog steeds betastte, zoals hij de politie vertelde. Dat gebeurde op een zomerkamp in Wellerlooi, waar ze toen ook al allebei jeugdleider waren.

Barten is in 2003 overleden en omdat ook Peter R. de Doofpot in de eerste jaren luidruchtig schreeuwt dat Barten moet worden onderzocht, weet je zeker dat die het niet gedaan heeft.

Maar, Barten is er waarschijnlijk wel degelijk bij betrokken geweest. Waarschijnlijk hebben hij en zijn medemisbruikers binnen die stichting Nicky ergens afgeleverd voor een elite pedofeestjes en na afloop zijn lichaam daar gedeponeerd.

Kijk en luister op wat voor manier Peter R. probeert het Nederlandse volk te sturen. En dit gaat hem dankzij zijn jarenlange ervaring zo goed af dat we in Nederland een unicum hebben:

Zonder dat er formeel sprake is van moord is de moordenaar op de Nederlandse televisie veroordeeld. Heel knap.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl