Hoog tijd voor “Kick Out Burgemeester” Dokkum (video)

Kenmerkend voor de tijd waarin wij leven is dat dingen precies het omgekeerde zijn van wat je op het eerste gezicht zou denken. De leugen is de waarheid en oorlog is vrede.

Degene die verantwoordelijk is voor de opruiing vorig jaar rond de intocht van Sinterklaas in Dokkum, zijn niet de blokkeer Friezen, maar de burgemeester van de plaats, Marga Waanders.
We hebben deze week het proces gezien tegen de inwoners van Friesland die hebben meegedaan of meegewerkt aan de blokkade van de A7 vorig jaar zodat de Soros brigade van Kick Out Zwarte Piet niet kon demonstreren in Dokkum en daarmee het kinderfeest volledig zou bederven.


xxx

Veel is geschreven over deze zaak en het merendeel van de bevolking is het met elkaar eens dat de Friezen niet voor de rechter dienen te verschijnen omdat ze zeker niet de intentie hadden om wat voor wet dan ook te overtreden, maar dat ze slechts een ongestoord feest voor hun kinderen wilden.

Het volgende is wat advocaat Richard van der Weide onder andere zegt:

Uit de wet volgt dat het OM kan afzien van vervolging op gronden aan het algemeen belang ontleend. Dit is het opportuniteitsbeginsel, dat het OM de vrijheid biedt de ene verdachte wel en de andere niet te vervolgen.

In het onderhavige geval heeft het OM door op deze wijze te vervolgen haar imago schade berokkend. Vooropgesteld dat niemand het recht in eigen hand mag nemen, is de manier waarop het OM deze zaak heeft ingestoken onhandig en contraproductief. Bij een groot deel van de bevolking is immers de indruk ontstaan dat het OM de belangen van een kleine groep betogers (Kick Out Zwarte Piet, KOZP) heeft laten prevaleren boven het recht van kinderen het jaarlijkse sinterklaasfeest ongestoord te kunnen vieren. Die indruk moest klaarblijkelijk worden weggenomen door een wat infantiel aandoend filmpje, dat de beeldvorming bij het publiek natuurlijk niet zomaar wegpoetst.

De verdachten wilden slechts een statement maken door op te komen voor het recht van hun kinderen het jaarlijkse sinterklaasfeest zonder heisa te vieren, zonder enig racistisch motief. De burgemeester van Dokkum heeft dat belang - de viering van het feest - verkeerd ingeschat door aan KOZP een vergunning te verlenen tot het voeren van protest in de directe nabijheid van kinderen. Hier was sprake van een bestuurlijke onkunde.

Echter, het gaat nog vele malen verder dan bestuurlijke onkunde voor wat betreft de PvdA burgemeester Marga Waanders.


xxx

In de column van Nausicaa Marbe bij de Telegraaf staat het volgende:

De Friezen blokkeerden de weg uit angst dat de intocht voor hun kinderen gevaarlijk zou uitpakken met KOZP erbij. Een legitieme vrees, gezien het gedrag van burgemeester Marga Waanders (PvdA), die van de intocht een sociaal experiment wilde maken. Uit via een WOB-procedure verkregen correspondentie tussen Waanders en de activisten blijkt dat de KOZP’ers niet wilden komen. Zij wilden niet gebruikt worden door een burgemeester die goede sier wilde maken.

Goed gezien, want Waanders organiseerde dit circus ter eigen glorie. Zij klopte bij het ministerie aan voor advies, daarna benaderde ze KOZP. Ze was bereid naar Amsterdam te gaan om ze over te halen, schreef ze. Per se wilde zij de intochttoeschouwers confronteren met protest. Volgens andere mediaberichten zou ze ook met de NVU hebben gebeld. Welja, nazi’s erbij. Als het maar knettert. Waarom steek je anders zelf de lont in het kruitvat aan? Marga Waanders gaf kennelijk meer om haar ideologische principes dan om de bescherming van burgers tegen extremisten.

We moesten het toch echt even twee keer lezen. Marga Waanders die eigenhandig al het mogelijke doet om de intocht van Sinterklaas in haar eigen stad zoveel mogelijk te verstoren en mensen tegen elkaar op te ruien.

Richard van der Weide noemt haar gedrag “bestuurlijke onkunde”, Nausicaa Marbe noemt het “ideologisch principe”, wij noemen het “een complot om ons land te verwoesten”.

Het gaat vele malen verder dan onkunde of principes. Er staat niet voor niets: “Ze klopte aan bij het ministerie voor advies”. Heeft het ministerie haar geadviseerd om zich bezig te houden met het welzijn van de bevolking waarvoor zij verantwoordelijk is, zodat er een mooi en veilig kinderfeest gehouden kon worden?

Of heeft het ministerie haar geadviseerd of zelfs opgedragen om voor zoveel mogelijk onrust en tegenstellingen te zorgen, door hoe dan ook ervoor te zorgen dat de Sorosbende naar Dokkum kon komen. Dit soort zaken wordt natuurlijk in wollige taal ingekleed, zodanig dat er ogenschijnlijk niets op is aan te merken.

Het georganiseerd verstoren van, in dit geval, het Sinterklaasfeest en de tegenstellingen in ons land verder vergroten past precies in de verdeel- en heerstactiek van de machthebbers.

Het volgende is wat we enkele weken geleden schreven:

En dan komen we weer uit bij de grotere agenda en wel die van verdeel en heers. Het is een proces dat gelukkig door steeds meer mensen wordt herkend en wat al goed is beschreven door de Britse onderzoeker en auteur uit de jaren vijftig, William Guy Car.

Waar we eerder deze week een stukje tekst van hem publiceerden over de situatie in Amerika, geldt dit exact hetzelfde voor wat er gebeurt in ons land:

Wat van belang is om te weten is dat George Soros en Donald Trump in exact hetzelfde kamp thuishoren en onderdeel vormen van de plannen van wat men noemt de Illuminati richting de één wereld regering.

De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de Luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak.

Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa Goyim (menselijk vee).

De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

De tegenstellingen in ons land worden bewust gecreëerd als onderdeel van het grotere plan. Een plan dat wordt uitgevoerd door het werktuig van de machthebbers, de overheid in Den Haag.

Alles moet strijd worden, mensen moeten elkaar op zoveel mogelijk gebieden in de haren vliegen. Alles wat ooit normaal was moet worden aangepakt. Wat ooit een man of een vrouw was, wordt nu een ondefinieerbaar wezen, eeuwenoude onderdelen van de cultuur zoals Zwarte Piet moeten worden aangepakt als racistisch, de kunstmatige vermenging met zo vreemd mogelijke culturen als onderdeel van het Kalergiplan moet de gemeenschap worden opgedrongen.

Net zolang totdat de wereld is veranderd in een groot chaotisch slagveld en dan is het tijd voor de New World Order, want: "zoiets mag nooit meer gebeuren".

In hoeverre Marga Waanders begrijpt waar ze eigenlijk mee bezig is, is niet duidelijk. Wel dat ze hoort bij de PvdA, de partij van de vrijmetselaars, en dat ze op geen enkele manier het welzijn van de bevolking voor ogen heeft.

Een goed begin voor de Friezen zou dan ook zijn om Zwarte Piet maar even te vergeten en zich te concentreren op “Kick Out Burgemeester”.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl